Kraftig reduksjon i ulykkesrisikoen for unge menn

I 2001 var det 209 menn mellom 18 og 24 år som ble hardt skadd eller drept i trafikken. I fjor var det 66 ifølge foreløpige tall. Det er en nedgang på hele 70 prosent. Dette viser at målrettede tiltak over tid har gitt resultater: Vegvesenet har jobbet jevnt og trutt i mange år for å endre atferden til disse gutta som dominerte ulykkesstatistikken. De viktigste tiltakene er endret føreropplæring og kampanjer.

Se flere tall

70/100