Det aller meste av lastebiltransporten skjer over korte avstander.

Rundt 90 prosent av godstransport på vei skjer på avstander rundt 200-300 kilometer. Denne typen kort transporter er vanskelig å overføre til tog og båt.

Se flere tall

90/100