Publisert:
4. januar 2017

I dag er vi opptatt av å ha varierte arbeidsoppgaver, men slik har det ikke alltid vært. I denne artikkelen tas vi med 100 år tilbake i tid, til en tid da pukkstein ble laget med håndkraft.

Det aller meste av lastebiltransporten skjer over korte avstander.

Rundt 90 prosent av godstransport på vei skjer på avstander rundt 200-300 kilometer. Denne typen kort transporter er vanskelig å overføre til tog og båt.

Se flere tall

90/100