Vegvesenets omsetning endte på rundt 54 milliarder kroner viser årsrapporten for 2015. (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide)

Anleggsbransjen med historisk satsing på HMS. Det bringer resultater.

Publisert:
8. februar 2016
Av
Giselle Jensen

Til tross for satsingen omkom likevel en person i tilknytning til anleggsarbeid i 2015. Den omkomne var et barn på ti år som var i ferd med å passere anlegget på sykkel.

Ingen arbeidere omkom på jobb i bygg- og anleggsbransjen i 2015.
Ingen arbeidere omkom på jobb for Statens vegvesen i 2015.

2015 trer fram som et godt år for arbeidet mot en skadefri bygg- og anleggsbransje. Det var ingen dødsfall blant arbeiderne i bransjen, men en såkalt tredjepart omkom i den dypt tragiske ulykken på Gjerdrum. En ti år gammel guttunge syklet sammen med en gjeng skolekamerater på en vei der en anleggsmaskin var i ferd med å feie vekk grus og stein. Maskinen sto stille da syklistene passerte, men sjåføren oppdaget ikke gutten som hang litt etter de andre, og havnet i sjåførens blindsone. Anleggsmaskinen har antakelig rygget over 10-åringen.

Veldig glad for at vi får færre alvorlige hendelser

-Utviklingen er veldig positiv, men den forferdelige hendelsen på Gjerdrum er ikke glemt. Sjåføren av anleggsmaskinen er fortsatt sykemeldt. Det var selvsagt en ufattelig tragedie for guttens pårørende, og for sjåføren som var involvert, sier Jan Erik Lien.

Han er glad for å se en klar bedring i tallene på omkomne i bygg- og anleggsbransjen. I 2014 omkom 4 på anlegg, mens i 2013 var det 5 som døde i jobb på bygg- og anlegg, mens 2 andre som ikke var anleggsarbeidere døde som følge av ulykker på anlegget. Tredjepartsgruppen kan gjelde publikum, leverandører, trafikanter ol.

I 2012 omkom 4 arbeidere og 7 fra tredjepart, mens henholdsvis 5 og 1 døde i 2011.

Vegvesenet støtter Charter for en skadefri bygg- og anleggsbransje

-Bransjen har blitt mye mer bevisst på å sette HMS på dagsorden. Ikke minst arbeidet med Charteret for skadefri bygg- og anleggsbransje har bidratt i det viktigste arbeidet for å få ned antall skader, sier Lien. Statens vegvesen har undertegnet charteret sammen med de øvrige statlige byggherrer.

I Charteret forplikter de seg til å være i forkant som byggherrer og sørge for at alle prosjekt har en SHA plan som på en detaljert måte beskriver hvordan risiko og hendelser i prosjektet skal håndteres. Planen inneholder oversikt over hvem som skal kontaktes, hvor raskt det må innkalles til møte, og hvem som har ansvaret for ulike faser.

De er også forpliktet til å sørge for at egen læring fra hendelser i bygg- og anleggsvirksomhet distribueres på tvers i bransjen, inkludert partene i charteret.

Setter inn støtet mot småskadene

– Siden 2011 har vi jobbet med å sette i verk mange små tiltak. De gir ikke resultater over natta, men på lengre sikt betyr det at vi unngår en del av ulykkene. Vi har dessverre fortsatt mange skader og ulykker, men en stor andel er småskader, sier Jan Erik Lien.

Han anslår at det er registrert over 200 skader som ikke har resultert i fravær det siste året. For å komme småskadene til livs er det nå blant annet innført krav til hansker og briller.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*