Vegdirektør Terje Moe Gustavsen har stor tro på at teknologien vil hjelpe oss til å få ned antall trafikkdrepte. (Foto: Knut Opeide)

En hyllest til konsulenten

Publisert:
10. februar 2016
Av
Terje Moe Gustavsen

Kjære konsulent som har jobbet for Statens vegvesen: Takk for god innsats i året som gikk, og velkommen tilbake til oss i 2016.

Jeg har lyst til å sende en spesiell takk til deg i år. Ikke fordi andre ikke fortjener det, men fordi også du fortjener det. Du er ikke fast ansatt i Vegvesenet, men du bidrar i aller høyeste grad til at vi oppnår de gode resultatene vi gjør. Derfor fortjener også du en stor takk.

 Som konsulent opplever du nok ofte oppmerksomhet i form av kritiske medieoppslag, i offentligheten er du gjenstand for tidvis høylytt debatt- en debatt jeg antar du i blant kan oppleve i overkant negativt ladet.

Debatten og det kritiske søkelyset er et gode for samfunnet, det er viktig at noen har et kritisk blikk på ressursbruken i offentlige etater som Statens vegvesen. Men for deg som individ, som fagmenneske, for miljøet ditt og bransjen din kan det kanskje noen ganger oppleves som om kompetansen og kunnskapen din kommer litt i andre rekke.

Derfor vil jeg at du skal vite at vi i Statens vegvesen setter pris på deg. Bevilgningene til Vegvesenet har økte enormt de siste årene, aktiviteten vår er nå større enn noen gang tidligere. I tiden fremover har Vegvesenet en stor og viktig rolle i utviklingen av landets transportnett. I tillegg til å bygge flere og mer trafikksikre veier, skal vi sørge for at enda flere sykler, går og bruker kollektivtransport. Vi skal utvikle fremtidsrettede bymiljø. Og vi skal ivareta transportbehovene for både privatpersoner og næringsliv i distriktene. Alt vi gjør skal vi etter beste evne gjøre med minst mulig negative konsekvenser for naturen og miljøet. Vegvesenet utfører en rekke tjenester på vegne av et stort publikum- et publikum som blir mer og mer digitalt og som forventer å få løst sine behov på digitale plattformer.

Derfor må vi fase ut flere og flere av de gamle manuelle løsningene, og i stedet utvikle stadig nye og brukervennlige løsninger på nett.

For å få til alt dette, og mer til, trenger vi også din kompetanse og kunnskap. Uten deg og dine konsulent-kolleger ville ikke vi kunne hatt den rekordstore aktiviteten, vi ville rett og slett ikke fått løst alle oppgavene vi er pålagt uten din hjelp.

Hjulene ville nok ha gått rundt uten at vi leide inn dine tjenester, men farten på hjulene ville garantert ha vært mye lavere.

I Vegvesenet jobber det utrolig mange flinke mennesker, la det ikke herske noen tvil om det. Til sammen besitter vi enormt mye kunnskap, kompetanse og erfaring. Men vi må innrømme at noen ganger, på noen områder, har du kunnskap vi ikke har, du har bredere kompetanse enn oss, eller du har en erfaring vi ikke har, og som vi virkelig trenger.

Derfor er det veldig viktig for oss at du finnes, at du er tilgjengelig i et marked som fungerer for oss som kunde, og for deg som leverandør. Vi vet at vi kan leie deg inn i perioder med ekstra store oppdragsmengder, eller i forbindelse med et oppdrag der vi trenger din spisskompetanse i en periode. Når oppgaven er løst går du videre til andre oppdragsgivere. Denne ordningen gir oss kjærkommen fleksibilitet som blant annet betyr at vi kan styre ressurser inn mot stadig nye og skiftende utfordringer.

Når det er sagt: Noen ganger leverer du ikke bra nok, noen ganger er vi rett og slett ikke fornøyd med leveransen din.

Jeg legger ikke skjul på at vi er en krevende kunde som skal ha valuta for pengene vi bruker på å kjøpe kunnskapen din, og det er et budskap vi vil være tydelig på fremover også.

Jeg tror du skal forberede deg på at Statens vegvesens bruk av konsulenter også i år vil bli tema i det offentlige ordskiftet. Både du og jeg vet at størstedelen av konsulenttjenestene vi kjøper går til prosjektering og planlegging av veiprosjekter. I 2014 kjøpte vi tjenester for 3,7 milliarder kroner. Tallene for 2015 er ennå ikke klare, men jeg tror ikke du skal forvente et mindre tall.

Og i 2016 vil aktiviteten vår øke enda mer. Det betyr store innkjøp av konsulenttjenester også i år.

Noen vil nok stille spørsmål om det er verdt å bruke så mye penger på deg og andre konsulenter. For, ja, vi snakker store summer. Fasiten velger jeg å la andre komme med. Det jeg ønsker å peke på er at man, før man trekker for bastante konklusjoner, nøye vurderer alternativene til ikke å bruke konsulenter i offentlig virksomhet. Enkelt sagt betyr det enten lavere aktivitet, eller en betydelig større organisasjon. Dernest vil jeg, hvis vi velger å bruke konsulenter, peke på viktigheten av at vi har et marked der konkurransen fungerer på en god måte for både oss som kjøper og for deg som selger. Som en av de aller største innkjøperne i Norge spiller Statens vegvesen i så måte en stor og viktig rolle- en rolle vi tar på største alvor.

2016 vil garantert bli et hektisk og morsomt år for oss begge. Jeg sender deg med dette de beste ønsker for året som kommer, og jeg ser frem til et fortsatt fruktbart samarbeid med deg og dine kolleger.

Med vennlig hilsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

 

Kommentarer (3)

 1. Svenn Myrekrok sier:

  Jeg håper alle avdelingene innen for SV leser dette, både i regionene og direktoratet!
  Jeg har vært i deres tjeneste som konsulent i over 25 år og det har vært en del pepper, noe fortjent ja, men
  slettes ikke alt!

  Vennlig hilsen
  ein sogning

 2. Norjaybird sier:

  Takk for det, Terje!

  Etter mer enn tolv år i vegvesenet gikk jeg til konsulentbransjen for noen år siden, og det har ikke vært en dag uten at jeg har jobbet med eller mot Vegvesenet siden.

  En ting du gjerne kunne etterlyse i etaten er en sams måte å oppfatte fagene på internt i hele etaten, i alle regionene og i alle distriktene. Helst den samme måten å styre oss på slik at vi kjenner oss igjen uansett hvem vi jobber og gjerne med en enhetlig måte å hyre oss inn på.

  Det ville gjort det atskilling enklere å gi fornuftige tilbud som har fokus på jobben som skal gjennomføres, ikke hvilken taktikk vi må bruke ovenfor den spesielle regionen eller til og med de enkelte av medarbeiderne dine som skal gå igjennom tilbudene.

  Det ville gjort det enklere å sette opp en standard organisasjon hos oss som vi vet blir matchet hos dere, som vi vet sørger for gode faglige avklaringer underveis og som vil gi oss muligheten til å bedre avklare forventningene til det vi skal levere tidlig i prosessen.

  Og sist, men ikke minst: Det ville gjort det mindre ressurskrevende å foreslå og jobbe med fagligeløsninger på tvers av regioner og avdelinger i Statens vegvesen. Vi kunne brukt mer tid på de gode enhetlige løsningene fremfor kampene rundt spesielle tolkninger av håndbøkene – og de senere omkampene om disse internt i vegvesenet.

 3. Berit Høyem sier:

  Hei
  Dette var hyggelig. Jeg har vært innleid på IKT, Forvaltning og videreutv., ITS, trafikksikkerhet og miljø i Trondheim i et år. Min umiddelbare reaksjon på denne artikkelen er at det ikke er vanskelig å levere godt når man er omgitt av flinke og engasjerte kolleger. Her blir man godt mottatt og inkludert, noe som igjen bidrar til at vi sammen leverer det vi skal og gjerne litt til. Tusen takk for en inspirerende og oppmuntrende omtale.
  mvh
  Berit Høyem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*