Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS) er en samlebegnelse for alle typer av informasjons- og kommunikasjonsteknologi som brukes i transportsektoren. Illustrasjon: ETSI

Hva om det i fremtiden blir ulovlig å kjøre bilen selv ?

Publisert:
8. februar 2016
Av
Mark Berger

Tenk om biler i fremtiden ikke kolliderer eller kjører av vegen? Framtiden er nærmere enn vi tror.

Det skriver Erik Olsen, sjefingeniør i ITS-seksjonen i Statens vegvesen på bloggen På veg. Olsen og de andre som skriver på bloggen jobber med forsknings- og utviklingsoppgaver i Trafikksikkerhets- miljø- og teknologiavdelingen i Statens vegvesen.

Hva om vi ikke fikk lov å kjøre bilene selv? Er det science fiction, eller kan det bli virkelighet. Bildet er fra E6 ved Andelva i Akershus- og bilene kjøres av mennesker. Strekningen Dal - Minnesund. Foto: Knut Opeide
Hva om vi ikke fikk lov å kjøre bilene selv? Er det science fiction, eller kan det bli virkelighet. Bildet er fra E6 ved Andelva i Akershus- og bilene på dette bildet kjøres av mennesker. Foto: Knut Opeide

Erik Olsen jobber med Intelligente transportsystemer og peker på at samvirkende biler- biler som «snakker» sammen, eller utveksler informasjon- snart er en realitet. I disse bilene brukes samvirkende ITS-systermer, også kalt Cooperative ITS eller C-ITS.

Olsen viser til at C-ITS står på terskelen til å bli tatt i bruk. «Dette betyr at bilene kan dele posisjonen, hastigheten og retningen sin med andre biler i nærheten og med Vegvesenets vegsentraler. Nye biler vil sannsynligvis bli utstyrt med C-ITS teknologi innen få år, og påbud diskuteres i USA fra 2020», skriver han i blogginnlegget sitt.

Gjennom forsknings- og utviklingsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS jobber Vegvesenet med å finne teknologiske løsninger som kan bidra til å gi oss mer trafikksikker, miljøvennlig og effektiv vegtrafikk. Blant annet samarbeider Vegvesenet med Volvo i et prosjekt der sensordata fra forsøksbiler blir samlet inn. Informasjonen blir blant annet brukt til å sjekke om bilene kan fortelle om veien er glatt.

Kan det så bli ulovlig å kjøre bilen selv i fremtiden? Olsen gir ikke et direkte «ja» eller «nei» på spørsmålet han stiller i blogginnlegget sitt. I stedet stiller han et nytt spørsmål, nemlig: Hva om C-ITS kan bidra til å få ned trafikkulykkene? Og han viser til at ting vi før så på som science fiction i biler, nå er standardutstyr.

Hele blogginnlegget «Når bilene kan snakke sammen» finner du her. 

Vil du vite mer om ITS kan du sjekke disse sidene på vegvesen.no.

Kommentarer (3)

  1. Steinar Kjærnsrød sier:

    Utvilsomt spennende perspektiver med uante muligheter som åpner seg. MEN – det er viktig at sikkerheten settes i høysetet i utvikling av løsningene, og da tenker jeg på IKT-sikkerheten i løsningsdesignet for kommunikasjon bil-til-bil, samt sikkerheten for at kontrollsystemet i hver bil ikke kan «hackes». Det er ingen overdrivelse å si at disse tingene ikke har vært høyt på dagsorden fram til nå, noe flere episoder vitner om (Chrysler episoden f.eks.). Jeg tror rett og slett at bilprodusentene ikke har hatt flinke nok folk ansatt til å få disse tingene tilstrekkelig under lupen, i tillegg til at det selvsagt er morsommere og gir mer oppmerksomhet å vise fram automatikk, varsler i displayet, apper ol. Som regulatorisk instans har Statens vegvesen en unik mulighet til å påvirke denne utviklingen på en slik måte at disse tingene får tilstrekkelig fokus framover. Her kan man lære litt av en annen transportbransje, nemlig luftfartsbransjen, som har jobbet med sikkerhet, kvalitet og metodikk rundt dette, og som faktisk i flere henseende har lært opp IKT-bransjen innenfor disse områdene.

  2. André sier:

    Tenk det du!

  3. PerHansen sier:

    Dette blir veldig bra for da kan jeg «kjøre» til jeg blir 100 år hvis bilen kjører seg selv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*