Mye gjenstår før trafikantene kan lytte til DAB radio i tunnelene. (Foto: Knut Opeide)

Radiorevolusjonen er noen måneder unna

Publisert:
10. februar 2016
Av
Kjell Solem

Og det betyr hastverk for 200 tunneler med radiomottak.

Det er 10 måneder til nedslukkingen av FM-nettet starter, og innen den tid skal Statens vegvesen opp med DAB-mottakere i om lag 180 tunneler i 2016.

Det digitale skiftet – der du må skrote FM og lytte til DAB – nærmer seg med lange skritt.

Slukkedatoer for FM-sendingene finner du her.

DAB der vi har FM

– Bilistene skal få radio i de tunnelene de har vært vant til å høre radio, sier Dag Vidar Torget som er Vegdirektoratets fagmann på kringkasting i tunnel.

– Det begynner å haste, men det virker som regionene klarer fristene, sier Torget.

I enkelte tunneler er det en særskilt problemstilling. Man er avhengig av at helsetjenesten tar i bruk nødnettet som er installert. Det er trangt om plassen i de tekniske rommene, og man må få ut det gamle VHF-sambandet for å få plass til DAB-utstyret.

Les mer om kommunikasjon i tunneler

Det er 10 måneder til nedslukkingen av FM-nettet starter. Innen den tid skal Statens vegvesen opp med DAB-mottakere i om lag 180 tunneler.
Det er 10 måneder til nedslukkingen av FM-nettet starter. Innen den tid skal Statens vegvesen opp med DAB-mottakere i om lag 180 tunneler.
Startet i 2008

For Statens vegvesen er kommunikasjon i tunnel en del av sikkerhetsregimet.

– Helt fra 2008 har vi forberedt oss på overgangen til digitale sendinger ved å utvikle en standard for avbrudd («innsnakk») i digitale sendinger, forteller Dag Vidar Torget.

Om lag 40 tunneler – stort sett i høytrafikkerte tunneler på Østlandet – har derfor hatt DAB-mottak i flere år. Kostnaden er om lag en million kroner per tunnel, som belastes Vegvesenets budsjetter.
Mer om DAB hos Medietilsynet.

Status for regionene

Vi har spurt dem fem regionene i Stateens vegvesen om status for DAB-installasjonene. Helt nederst har vi listet opp alle tunnelene.


Region øst

DAB finnes i 33 tunneler ved inngangen til 2016. Oppgradering og nyinstallering pågår for tiden i 22 tunneler. Skulle vært ferdig før jul, men støtte på den del tekniske utfordringer. Regner nå med at installasjonene er sluttført i løpet av mars.

Mer om DAB i region øst.


Region sør

Region sør har et stort anbud ute med tilbudsfrist 1. februar og med levering for hele pakka innen desember i år. Installasjon i 37 tunneler inngår i anbudet.

– Vi har bare tiden og veien. Det er greit å ha litt å gå før Telemark og Buskerud stenger FM 26. april 2017, prosjektleder Gert Albrecht.


Region nord

I seks tunneler er DAB installert, mens ytterliggere 19 tunneler står på planen i 2016. DAB kommer også i tunnelene som nå er under bygging eller er planlagt, opplyser seksjonsleder for elektro, Trond Albrigtsen.

– Hele tunnelsystemet i Tromsø by, samt Ryatunnelen og tunnelene nordover på E6, vil bli oppgradert i løpet av 2016, sier han.

Vi har ventet på at det nye nødnettet skal komme på plass. Nå kan vi kutte ut det gamle radiosystemet. Når vi tar ut det gamle får vi plass til det nye systemet i skapet siden det er begrensninger på den fysiske plassen der. Man må hive ut noe for å få plass til noe nytt, sier Albrigtsen.

Region vest

De fleste tunnelene skal ha installert DAB innen sommeren 2016. Fire tunneler har frist til desember 2016.


Region midt

I region Midt har allerede sju tunneler fått installert DAB. Ytterligere 24 tunneler får DAB-dekning i løpet av 2016.

– Vi har akkurat utlyst anbud for utbygging av DAB i riksvegtunneler i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag, sier Jan Stian Tafjord i region Midt.

DAB-tunnelene i Region øst

E6 Follotunnelen (Akershus)
E6 Smiehagen (Akershus)
E6 Nordbytunnelen (Akershus)
E6 Nøstvettunnelen (Akershus)
E6 Vålerengtunnelen (Oslo)
E16 Røstetunnelen (Oppland)
E16 Lunnertunnelen (Oppland)
E16 Kjørbotunnelen (Akershus)
E18 Operatunnelen (Oslo)
Rv. 23 Vassumtunnelen (Akershus)
Rv. 23 Frogntunnellen (Akershus)
Rv. 23 Oslofjordtunnelen (Akershus)
Rv. 159 Blåkolltunnelen (Akershus)
Rv. 159 Rælingstunnelen (Akershus)
Fv. 160 Bekkestutunnelen (Akershus)
Rv. 4 Gruatunnelen (Oppland)
Rv. 150 Granfosstunnelen 1 (Akershus)
Rv. 150 Granfosstunnelen 2 (Oslo)
Rv. 150 Tåsentunnelen (Oslo)
Rv. 150 Smestadtunnelen (Oslo)
Rv. 162 Hammersborgtunnelen (Oslo)
Rv. 162 Vaterlandstunnelen (Oslo)

Disse tunnelene har allerede DAB

E6 Eidettunnelen (Østfold)
E6 Eidsvollstunnelen (Akershus)
E6 Korslundtunnelen (Akershus)
E6 Morskogstunnelen (Akershus)
E6 Espatunnelen (Akershus)
E6 Øyertunnelen (Oppland)
E16 Brennetunnelen (Akershus)
E16 Skuitunnelen (Akershus)
E16 Bergsundtunnelen (Oppland)
E18 Askimporten (Østfold)
Rv. 150 Lørentunnelen (Oslo)
Rv. 163 Økerntunnelen (Oslo)
Fv. 108 Hvalertunnelen (Østfold)

Disse tunnelene åpner i desember 2016 – med DAB

E6 Hundorptunnelen (Oppland)
E6 Teigkamptunnelen (Oppland)

DAB-tunnelene i Region sør

E39 Logatunnelen (Vest-Agder)
E39 Drangeidtunnelen (Vest-Agder)
E39 Austadtunnelen (Vest-Agder)
E39 Fedaheitunnelen (Vest-Agder)
E39 Teistedaltunnelen (Vest-Agder)
E39 Vatlandtunnelen (Vest-Agder)
Fv. 465 Ravneheitunnelen (Vest-Agder)
Fv. 43 Ørneheitunnelen (Vest-Agder)
Fv. 43 Bukkesteintunnelen (Vest-Agder)
E39 Kirkeheitunnelen (Vest-Agder)
Fv. 457 Flekkerøytunnelen (Vest-Agder)
Fv. 465 Vågsbygdportentunnelen (Vest-Agder)
E18 Baneheitunnelen (Vest-Agder
E18 Oddernestunnelen (Vest-Agder)
Fv.471 Prestheitunnelen (Vest-Agder)
E18 Haumyrheitunnelen (Aust-Agder)
E18 Steinsåstunnelen (Aust-Agder)
E18 Brattheimtunnelen (Aust-Agder)
E18 Songefjelltunnelen (Aust-Agder)
E18 Skifjelltunnelen (Aust-Agder)
E18 Grimstadporten (Aust-Agder)
E18 Blødekjærtunnelen (Aust-Agder)
E18 Kjørholttunnelen (Telemark)
E18 Bamletunnelen (Telemark)
E18 Hovettunnelen (Telemark)
E18 Brattåstunnelen (Telemark)
E134 Vågslidtunnelen (Telemark)
Fv. 356 Porsgrunntunnelen (Telemark)
Rv. 36 Vabakkentunnelen (Telemark)
Fv. 38 Vadfosstunnelen (Telemark)
Fv. 38 Kragerøtunnelen (Telemark)
Rv. 36 Sjøormporten (Telemark)
Fv. 37 Presturatunnelen (Telemark)
Fv. 37 Jønjilotunnelen (Telemark)
Rv19 Hortentunnelen (Vestfold)
E18 Hanekleiva (Vestfold)
E18 Løkentunnelen (Vestfold)
E18 Hillestadtunnelen (Vestfold)
E18 Islandstunnelen (Vestfold)
E18 Bringakertunnelen (Vestfold)
E18 Botnetunnelen (Vestfold)
E18 Brekketunnelen (Vestfold)
E18 Flårtunnelen (Vestfold)
E18 Steinbjørnrudtunnelen (Vestfold)
E18 Hemtunnelen (Vestfold)
Fv300 Frodeåstunnelen (Vestfold)
Rv23 Elgskauåsen (Buskerud)
Rv23 Merraskott (Buskerud)
Rv23 Stampeleinåstunnelen (Buskerud)
E134 Strømsåstunnelen (Buskerud)
Rv. 283 Bragernestunnelen (Buskerud)
E18 Fosskollen (Buskerud)
E18 Kleivene (Buskerud)
Spiralen tunnel (Buskerud)

DAB-tunneler i Region Midt

Møre og Romsdal
Rv658 Ellingsøytunnelen
Rv658 Valderøytunnelen
E39    Blindheim-tunnelen
E39 Moa tunnelen
E39 Kvivstunnelen
E39Eidsnakktunnelen
E39    Fyrdsbergtunnelen
E39    Høgsettunnelen
Rv70   Gyltunnelen
Rv70   Eikremtunnelen
Rv70   Freifjordtunnelen
E136   Innfjordtunnelen
FV64  Fannefjordtunnelen
Nord/Sør-Trøndelag
E39    Storsandtunnelen
E39    Viggjatunnelen
E39    Svalnestunnelen
E39    Mannsfjelltunnelen
E39    Brekktunnelen
RV706 Marienborgtunnelen
E6      Grillstadtunnelen
E6      Væretunnelen
E6      Stavsjøtunnelen
E6      Helltunnelen
E6      Eggetunnelen

Tunneler i Region midt som allerede har DAB-mottak

Møre og Romsdal
Rotsethorntunnelen
Hjartåbergtunnelen ,
Oppdølstrandstunnelen
Vågstrandstunnelen
Måndalstunnelen
Sør-Trøndelag
Harangtunnelen
Strindheimstunnelen

DAB-tunneler i Region nord

E6 Illhøllia tunnel
Fv. 76 Molvikhammarn tunnel
E6 Korgfjelltunnelen
E12 Umskardtunnelen
RV80 Røvikatunnelen
FV17 Vethaugtunnelen
E6 Aspfjordtunnelen
E6 Kalviktunnelen
E6 Middagsfjellet tun
E6 Kobbskaret tunnel
Fv. 835 Steigentunnelen
E6 Fagernestunnelen
E10 Sørdalstunnelen
E10 Ingelsfjordtunnelen
E10 Raftsundtunnelen
E10 Fjøsdalen tunnel
E10 Hamnøytunnelen
FV15 Liantunnelen
Tunnelene i Tromsø sentrum (Tromsøysund, Langnes, Breivika, Sentrumstangenten og Hansjordnes)
FV86 Ballesvikskartunnelen
RV862 Geitskartunnelen
FV294 Isbergtunnelen
E6 Isfjelltunnelen
FV858 Ryatunnelen
E6 Skardaltunnelen
FV58 Sørskartunnelen
E6 Talviktunnelen
E6 Kåfjordtunnelen
RV94 Skjåholmtunnelen
E69 Honningsvågtunnelen
E69 Nordkapptunnelen
RV94 Stallogargotunnelen
Tunneler i Region Nord som har DAB
Fv. 78 Toventunnelen
Fv. 78 Bergsnevstunnelen
E6 Trældal og Leirviktunnelene
Fv. 17 Svartistunnelen
E6 Kråkmotunnelen

Under bygging/planlagt som får DAB

Rv. 80 Bodøtunnelen (ferdig 2019)
Rv. 77 Tjernfjelltunnelen (ferdig 2019)
Fv. 17 Liafjelltunnelen (ikke begynt bygging)
E6 Reinforsheitunnelen (ikke begynt bygging)
RV83 Harstadtunnelen ( ikke påbegynt)
FV867 Bjarkøyforbindelsen, ferdig 2019
E6 Storvikatunnelen (ferdig 2016)
E6 Melsviktunnelen (ferdig 2016)
E6 Ailegastunnelen (ikke påbegynt)
E6 Nordnesfjelltunnelen( Ferdig 2017)
E6 Sørkjosfjelltunnelen ( Ferdig 2017)
E105 Trifontunnelen (Ferdig 2017)
RV863 Langsundforbindelsen( Ikke påbegynt)

DAB-tunneler i Region vest

Rogaland

Byfjordtunnelen
Byhaugtunnelen
Mastrafjordtunnelen
Storhaugtunnelen
Hillevågtunnelen
Husafjelltunnelen
Bergelandstunnelen
Austråttunnelen
Ivarsflottunnelen
Osbergtunnelen
Kleppetunnelen
Karmøytunnelen
Finnøytunnelen

Hordaland

Disse tunnelen har DAB:

Knappetunnelen/RingVei vest 2

Stavenestunnelen

Vangstunnelen

Tyssetunnelen

Folkedalstunnelen.

Disse tunnelene får DAB innen 1. juli 2016:

Aga
Arnanipa
Austmannali
Bjorøy
Bjørkhaug
Boge
Borgo
Bu
Bømlafjord
Børvenes
Dalevåg
Damsgård
Eidsvåg
Eikefet
Eikås
Espeland
Fløyfjell
Folgefonn
Glasskar
Halsnøy
Hop
Hordvik
Hærland
Jondal
Kolltveit
Kråkeskar
Lyderhorn
Løvstakken
Masfjord
Moshovda
Munkebotn
Myrkdal
Nesttun
Nipe
Nordrepollen
Nygårds
Olsvik
Risnes
Romslo
Rullestad
Stana
Stongafjell
Sætre
Torgilsberg
Torsnes
Trengereid
Troldhaug
Tunsberg
Uføro
Vallavik
Åkrafjord.
Tunneler i Sogn og Fjordane får DAB i løpet av sommeren 2016
Borgundtunnelen
Seltatunnelen
Lærdalstunnelen
Bogstunnelen
Fodnestunnelen
Amlatunnelen
Naustdalstunnelen
Hjelletunnelen
Tuftåstunnelen,
Stedjebergtunnelen,
Fatlatunnelen,
Støylsnestunnelen
Skatestraumtunnelen
Naustbukttunnelen
Skåratunnelen
Gullringtunnelen
Noreviktunnelen
Borlaugstunnelen
Økslandtunnelen
Dalsfjordtunnelen
Ottersteintunnelen
Nishammartunnelen
Agjeltunnelen
Bjødnebakktunnelen
Bortnetunnelen
Breimsfjell 2
Frudalstunnelen
Bergstunnelen
Brunsviktunnelen.

Kommentarer (11)

 1. Ragnar H. Nilsen sier:

  Vil skiltene som angir FM-frekvens også bli skiftet?

 2. Dag V. Torget sier:

  Skiltene blir skiftet ut til et nytt, «Lytt på radio». I det hvite feltet er det et høyttalersymbol, under står «Radio». Det nye skiltet vil kun være inne i tunneler.
  Skiltet er normalt slukket. Når det er innbrytning i kringkastingen i tunnelen tenner skiltet, og i tillegg blir det markert med gult blinkende lys over skiltet.

 3. Thorbjørn sier:

  I Kristiansand er det dårlig DAB dekning i tunellen E18 ved Søm, men den er såpass kort at den ikke vurderes for egen sender i tunellen.
  Kan noen ta denne og andre lange, men for korte tuneller med i plan, for å bli tatt med i betraktningen når man velger plassering for normale sendere. Dersom en minimal justering av plassering vil kunne gi vesentlig forbedring av bølgeguide i tunellen, uten at man mister nevneverdig utenfor, så bør man ta det med i betraktningen når man setter opp en sender.

 4. Thorbjørn sier:

  Ser nå at E18 Haumyrheitunnelen (og noen andre korte) ligger inne i lista, kjente bare ikke navnet, og den står beskrevet som (Aust-Agder), da tenkte jeg at det var i alle fall ikke den.

  Jeg regner med at jeg plutselig opplever at det kommer DAB der, en gang før FM stenges neste sommer.

 5. […] ferdig innen FM-nettet slukkes. Informasjon om den enkelte tunnel finnes på Radio.no og på vegnett.no. Det er Statens Vegvesen som har ansvaret for denne utbyggingen. DAB gir flere kanaler i […]

 6. Ingunn Mjelva sier:

  Det er fullstendig urealistisk at en klarer å installere DAB sendeutstyr i vestlandstunnelene innen sommeren 2017. Det innrømmer selv Vegvesenet, -når du spør dem direkte. Se på hvor lang tid det har tatt å installere DAB i tunnelene i Vest Agder – flere år..!. og på vestlandet har en knapt begynt… og det er MANGE tunneler..
  Viktig å operere med realistiske planer, – slik at en ikke opplever at FM nettet blir stengt, – før DAB nettet er klart.

 7. Frank Hansen sier:

  Jeg regner med at det må være feil i oversikten, når ikke Haukelitunnelen er nevnt over de som skal få DAB ????

 8. Ulf Erik Linnerud sier:

  Hva med Haukelitunnelen???

 9. Hallgeir Tjønneland sier:

  Kva med turister som ikkje har DAB RADIO????

 10. Frode P. Bergsager sier:

  Hvor mye ville det koste å beholde FM-dekningen i tunneler der dette allerede er montert, og sette en DAB-mottaker som ny kilde til FM-senderen i tunnelen?
  Det er jo denne måten de fleste DAB-adaptere for bil fungerer, den mottar via DAB og sender videre på FM. Da burde det ikke være vanskeligere å gjøre dette for en hel tunnel? I teorien burde dette kreve kjøp av utstyr for under kr 2000.

  Alle bilstereo med DAB-mottakere har FM-mottaker som reserve, og dette vil også gi radiosignaler til turister uten DAB-mottaker.

 11. Johan Arthur Hansen sier:

  Kjørte nettopp fra Haugesund og til Odda og hadde full dekning på DAB+ med unntak av fire tunneler i Åkrafjorden og som var såpass lange at de burde hatt sender. Disse var Fjæratunnelen, Langfosstunnelen, Glymjetunnelen og Markhustunnelen. Er det planer om å sette opp sendere her eller er dere bare å etterskudd med moonteringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*