Trafikkveksten mellom 2014 og 2015 var litt høyere enn de siste årene. (Foto: Knut Opeide)

Så mye økte trafikken fra 2014 til 2015

Publisert:
17. februar 2016
Av
Henriette Erken Busterud

Det var to prosent høyere trafikk i 2015 enn i 2014 på landsbasis, det er noe høyere enn de siste årene.

Dette samsvarer med Vegvesenets prognoser. Befolkningsveksten var i samme periode på rundt en prosent.

Se vegtrafikkindeksen her

Lavest i vest

I Region vest er økningen på bare 0,6 prosent. Det er to prosent lavere vekst enn i Region øst og sør, og en prosent lavere enn året før. Noe av årsaken kan være redusert aktivitet i oljebransjen som påvirker aktiviteten i andre næringer. Dette betyr både færre arbeids- og tjenestereiser.

Høyest i Hedmark

I Hedmark har trafikken økt med 6 prosent fra 2014 til 2015. En mulig forklaring er ny E6 med fire felt fra Kolomoen og sørover. Da anleggsarbeidet med E6 startet gikk trafikken ned der og økte tilsvarende på rv 4 i Oppland. Noe av trafikken på rv 4 i Oppland er nå tilbake på E6.

Ikke tall for Oslo

For Oslo er det dessverre ikke vegtrafikkindeks for 2015, noe som skyldes utfordringer med trafikkregistreringspunktene i 2014. Det er nå etablert flere trafikkregistreringspunkt og satt opp nytt utstyr, og det skal komme en vegtrafikkindeks for 2016.

350 trafikkregistreringspunkt

Vegtrafikkindeksen beregnes med grunnlag i rundt 350 punkt der trafikken registreres kontinuerlig hver time hele året. Tallet viser endring i prosent fra året før. Ulike forhold – som vær, helligdager og påske – kan gi store utslag i tallet pr måned fra år til år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*