(Illustrasjon: Michelle Gigi Stoltenberg/Colourbox)

Statens vegvesen oppretter krimenhet

Publisert:
12. februar 2016
Av
Henriette Erken Busterud

Den nye enheten i Vegvesenet skal bidra til å forebygge og avdekke samfunnsskadelig og kriminell aktivitet på trafikant- og kjøretøyområdet.

– Samlet tjener svindlere milliarder på kriminalitet knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet i Norge. Risikoen for å bli oppdaget har vært for liten, samtidig som det er små straffer og stor mulighet for fortjeneste. En slik situasjon vil alltid tiltrekke seg kriminelle.
Det sier Jon Molnes i Statens vegvesen som ser fram til å ta fatt på spennende oppgaver i Vegvesenets nye krimenhet.

Mye å ta tak i

Den nye enheten som etableres har mye å ta tak i på Vegvesenets ansvarsområde. Det kan handle om:

 • Skifte av identitet / kloning av kjøretøy
 • Kondemnerte og storskadede kjøretøy (mangelfulle reparasjoner, stjålne deler osv.)
 • Ombygging av kjøretøy (smuglerbiler mm.)
 • Teknisk manipulering (kilometertellere, trimming, fartsskrivere)
 • Fiktive periodiske kjøretøykontroller
 • Ikke godkjente verksteder
 • Forfalskninger (Førerkort, sjåførkort, kompetansebevis for yrkessjåfører)
 • Ulovlige trafikkskoler
 • Juks ved teoriprøve
 • Smutthull i regelverk som utnyttes for å få økonomisk gevinst
 • Transportkriminalitet med mere
Bildet er et eksempel på bil med stor skade som kan repareres fullgodt etter produsentens anvisninger. Eller den kan repareres av noen som for eksempel ikke reparerer airbagene riktig for å øke profitten – noe som får fatale følger hvis den ikke løses ut. (Foto: Statens vegvesen)
Bildet er et eksempel på bil med stor skade som kan repareres fullgodt etter produsentens anvisninger. Eller den kan repareres av noen som for eksempel ikke reparerer airbagene riktig for å øke profitten – noe som får fatale følger hvis den ikke løses ut.<br />(Foto: Statens vegvesen)
Pulverisert ansvar gjør svindel lettere

Svindelen vil på ulikt vis ha konsekvenser for trafikksikkerhet, konkurransevilkår, miljø, forbrukerrettigheter, skatt, avgifter og arbeidslivskriminalitet med mer. En av utfordringene er at regelverk som brytes hører til ulike etaters ansvarsområde, og på det viset pulveriseres ansvar. – Problemstillinger havner mellom flere stoler uten at noen griper tak i dem. Det er utelukkende til fordel for den kriminelle,

-For å lykkes er det nødvendig at vi tar et helhetlig ansvar innenfor vårt område, og at offentlige etater samarbeider godt og deler informasjon. Men også bransjen må bidra til å rydde opp, sier Molnes.

Skal gjøre det vanskelig å tjene penger på svindel

– Det er et mål å iverksette tiltak som gjør det vanskeligere å tjene store penger på dette. For det handler alltid om penger. Men først av alt må vi få gode rutiner for innsamling og strukturering av informasjon, slik at vi kan analysere og dokumentere hva, hvordan, hvem, omfang og når svindelen skjer. Det vil gi godt grunnlag for å jobbe med regelverk, rutiner og arbeidsprosesser. Videre vil god dokumentasjon være viktig inn i tverretatlig samarbeid og ikke minst et bidrag til mer målrettet tjeneste. Vi vil samhandle tett med interne og eksterne ressurser, og vurdere tiltak som bidrar til å øke risikoen for å bli oppdaget, sier Molnes.

Kondemnerte og storskadede biler

Ett av mange eksempler er kriminalitet knyttet til omsetning og reparasjon av kondemnerte og storskadede kjøretøy. Internasjonalt er dette ansett for å være et stort problem og innenfor EU-systemet arbeides det med tiltak for å møte situasjonen.

-En ting er at kjøretøyene omsettes for å sikre seg identiteter som så byttes til andre kjøretøy, en annen kan være at det brukes stjålne deler eller at reparasjonene er mangelfulle slik at kjøretøyet ikke er like trafikksikkert som før eller at man ønsker å fjerne kjøretøyets historikk. Det er behov for bedre samhandling mellom registreringsmyndigheter i de enkelte land. Vi må få bedre rutiner på registrering og bedre systemer, påpeker Molnes. Også her i landet omsettes flere tusen slike kjøretøy hvert år. Slik omsetning er lovlig, men ved reparasjon kreves det at kjøretøyene repareres etter produsentens anvisning slik at de anses for å være like sikre etter reparasjonen som før skaden oppstod. -Samtidig så vet vi at for noen handler det om å redusere reparasjonskostnaden mest mulig for å øke profitten. Snarveier kan for eksempel tas i forhold til sikkerhets- og konstruksjonstekniske forhold, airbager, sensorer og radarer. En tilsynelatende pen fasade kan skjule sikkerhetskritiske mangler. Det vet man ikke før man kolliderer, og da kan det være for sent sier Molnes.

Får register over storskadede/kondemnerte biler

Statens vegvesen samarbeider nå med Finans Norge om å få opprettet et sentralt offentlig register over storskadede og kondemnerte biler. -Dette er et viktig tiltak som vil gi kjøper mulighet til å etterspørre dokumentasjon på reparasjonen. Dette vil også gjøre det vanskeligere å svindle med slike kjøretøy. I tillegg vil det også virke skjerpende for verkstedbransjen, sier Molnes.

-90 % av bransjen vet om svindel

Undersøkelser internt i Norges Bilbransjeforbund viser at nærmere 90 % av aktørene kjenner til ulovlig og useriøs virksomhet i sitt nærområde. Det blir sjelden reagert overfor disse, og dagens interne tipsordninger har fungert dårlig.
-Vi har stor tillit til at Vegvesenets nye enhet vil bidra sterkt til å avdekke og rydde opp i en rekke kriminelle forhold. Fra bransjens side er det svært gledelig at de setter inn nødvendige ressurser på dette. Vi inviterer gjerne til samarbeid, og bidrar gjerne i den videre prosessen. Det sier John Fiskvik som er daglig leder i Bilbransjeforeningen i Oslo og Akershus.  

Også Finans Norge er positiv til at Statens vegvesen oppretter en enhet som skal arbeide med bilkriminalitet.
-Vi tror at dette er et tiltak som både er viktig for å sikre forbrukernes rettigheter og som kan avdekke useriøse aktører i det markedet som reparerer skadede kjøretøy. Forsikringsnæringen i Norge har fokus på trafikksikkerhet, og vi tror at dette grepet fra Vegevesenets side vil være med på å øke trafikksikkerheten. Det sier direktør Geir Trulserud i Finans Norge.

Jon Molnes, Statens vegvesen. (Foto: Henriette Erken Busterud)
Jon Molnes, Statens vegvesen. (Foto: Henriette Erken Busterud)
Bildet er et eksempel på sjåførkort/rettighetsdokument som ofte forfalskes eller misbrukes på annen måte. (Foto: Statens vegvesen)
Bildet er et eksempel på sjåførkort/rettighetsdokument som ofte forfalskes eller misbrukes på annen måte. (Foto: Statens vegvesen)

Kommentarer (14)

 1. Kjelvi sier:

  Spennende!

 2. Lars Fossum sier:

  Dette høres ut til å være bra tiltak for fremtiden. Et stort arbeidsområde. Lykke til.

 3. Lars Evensen sier:

  Viktig og bra tiltak. Lykke til!!

 4. Arve Bjune sier:

  Veldig bra tiltak 🙂

 5. knut ole sier:

  Endelig blir det tatt tak i useriøse og ikke godkjente verksteder rundt om. Slike folk driter i miljøet våres og sniker seg unna skatt og moms.

 6. Pål Øivind Røisgård sier:

  Viktig arbeid, stå på!!!

 7. Geir Helle sier:

  Viktig og bra tiltak. Lykke til!!

 8. Vidar Skaane sier:

  Veldig bra! at dere tar tak i dette 🙂 Stå på!!

 9. Sigmund Halle Berg sier:

  Diabetiker sjåfør skal ikke kjøre bil lenger. Det er svært farlig for diabetikere å kjøre bil, fordi at mange diabetikere får så høyt blodsukker eller lav blodsukker. Sjåfør skal ikke ta medisin for å kjøre bil fremtiden. Sjåfår skal være helt frisk og klar i hodet! Mange slarkete leger og fylkesleger som ikke gjør jobben sin.

 10. Sigmund Halle Berg sier:

  Viktig. Stå på!

 11. Lars Erik Bønå sier:

  Bra tiltak, men hvorfor er ikke Vegvesenets egen kriminalitet tatt med?
  Bilfabrikkene gjør sitt ytterste for å gjøre bilene sikrere og Vegvesenet oppfordrer folk til å kjøpe de mest trafikksikre bilene.
  Vegvesenet selv salter stadig mer og bruker stadig mer korrosive salter som ødelegger den sikkerheten bilfabrikkene har bygget inn på kort tid. ABS, ESP, antispinn, automatisk bremsing og kommende selvkjøring jobber alle gjennom bremsene og krever 100 % bremsefunksjon. Det har man ikke lenge etter kjøring på saltet vei.
  I tillegg ødelegger saltingen sikten og reduserer dekkenes grep.

  Ødeleggelse av våre biler, reduksjon av trafikksikkerheten, skade på samfunnets infrastruktur og skade på miljøet er kriminalitet!

 12. Reidar Berg sier:

  Enig med siste taler, den miljøkriminaliteten som Statens Vegvesen holder på med bør granskes.

 13. Kjell sier:

  Kult! Stå på!

 14. Mark Berger sier:

  Denne artikkelen dreier seg jo ikke om salting, men siden det er bragt på bane lenger oppe i kommentarfeltet, kan det passe å minne om at Vegvesenet har infosider om salting her:
  http://www.vegvesen.no/fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/SaltSMART/Sporsmal+og+svar+om+vegsalting
  Denne kronikken om salting sto dessuten på trykk i Tidens Krav for litt siden: http://www.tk.no/meninger/leserbrev/nar-vi-far-pepper-for-salt/o/5-51-156764

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*