Når vi snakker om forfall på vegene, så spørs det om språket noen ganger lider samme skjebne. Bildet er fra rv 704 i Klæbu, Sør-Trøndelag. (Foto): Knut Opeide

La oss kalle en spade for… et arbeidsredskap

Publisert:
10. mars 2016
Av
Kjell Solem, seniorrådgiver Vegdirektoratet

Forfall og etterslep. Dette er gull i ordskrinet vårt. Et aldri så lite skråblikk på språkbruk.

Det er ikke bare vi mennesker som vil slippe forfall. Vi i Vegvesenet vil også holde ting i orden!

Litt i motsetning til en del av dem som snakker om sitt kroppslige forfall i diverse medier- men der vi andre jo ser at forfallet ikke er så alt for synlig-  sliter vi med en del veger, bruer og tunneler.  Forfallet, eller vedlikeholdsetterslepet om du vil, er gått langt. Men vi kan gjøre noe med det.

Poenget i denne epistelen er ikke veg-faglig, men språklig.

I Statens vegvesen vet vi forskjellen på en spade og et arbeidsredskap, og helst bruker vi sistnevnte.

Vi pleier å skrive at vi skal «ta igjen vedlikeholdsetterslepet» og «etterslepet skal lukkes» Eller vi skriver at etterslepet skal ikke øke, eller etterslepet skal fjernes.

«Vedlikeholdsetterslep» har sin ordbokdefinisjon. I følge bokmålsordboka betyr det «å ligge etter, baklekse, etterskudd». Det er forståelig, og vi trenger ordet.

Det er når vi skal beskrive hvordan tilstanden skal endre seg at det stokker seg. Jeg ser billedlig for meg hvordan vi løper etter etterslepet, som vi skuer langt, langt der framme.

Og en vakker dag tar vi etterslepet i kraven og sier: Jeg har deg!

Den konkrete uttrykksmåten

Jeg forsøker meg med å skrive at vi skal ruste opp veiene, vi skal satse mer på drift og vedlikehold, vi skal utbedre tunnelene og bruke mer penger på asfalt. Er dette bedre språk? Jeg spør Språkrådet!

– Hei, har dere noen mening: Er det greit å skrive lukke vedlikeholdsetterslep, ta det igjen, fjerne det, spurte jeg.

– Takk for morsomme refleksjoner, svarte rådgiveren.

– At etterslepet ikke skal øke, eller at etterslepet skal fjernes, er forståelig for de fleste. Da er det verre med uttrykksmåter som at dere skal «ta igjen vedlikeholdsetterslepet» eller at «etterslepet skal lukkes», dette er språkbruk vi ikke vil anbefale.

– Hva med å ruste opp, få opp standarden, øke sikkerheten?

– Ja, det er realt med håndfaste ord, slike som forklarer konkret hva som skal gjøres. Å ruste opp veiene, å satse mer på drift og vedlikehold o.l. er klar tale. Men jeg forstår også at det av og til er grunn til å bruke samlebenevnelsen «etterslep» når en omtaler mange slike oppgaver som burde vært utført, svarer Språkrådet.

Noen vil huske statens språkvettplakat helt fra 1970-tallet. Ett av rådene er: Vær ikke redd for den konkrete uttrykksformen! Kall en spade for en spade, ikke et arbeidsredskap!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*