Maria Krafft er direktør for trafikksikkerhet og bærekraft på Trafikverket. (Foto: Knut Opeide)

Svensk samferdselstopp: Privatbilismens tid er over. Snart kjøres vi rundt i felleseide, førerløse elektriske biler.

Publisert:
10. juni 2016
Av
Giselle Jensen

Selvkjørende elektriske biler som eies i fellesskap med flere blir snart vår vanligste transportform. Rett og slett fordi det lønner seg. Billig og enkelt er argumenter som selger.

-Vi vil se større endringer i bilene og måten vi bruker dem på de neste fem- ti årene enn vi har bevitnet de siste 50, sa Maria Krafft, direktør i Trafikkverket på Via Nordica i Trondheim.

Via Nordica 2016 har som tema «Vårt klima – ditt miljø». Kongressen ønsker å peke på mulighetene for å utvikle et sikkert, effektivt og bærekraftig vegtransportsystem med mindre bruk av energi.

Hun argumenterer med at i løpet av fire år har prisen på selvkjørende biler falt fra 70.000 til 250 USD. Neste år lanserer Audi en bil der du ikke trenger å holde i rattet. Det juridiske er unnagjort og bilen blir lovlig fra neste år, sier Krafft. Hun mener tiden er inne for å legge privatbilismen bak oss og satse på kollektive bilordninger.

Flere andre foredragsholdere på Via Nordica har tatt til orde for mye av det samme som Krafft fremholder. I går snakket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om kollektive transportløsninger som vil overta for privatbilen. Trond Riiber Knudsen berørte samme tema, og omtaler det som idiotisk at vi skal kjøre privatbilen vår inn i bysentra.

– Majoriteten vil ikke ønske å eie en bil. En gjennomsnitts familiebil står parkert 96-98 prosent av tiden. Hvis den koster 250.000 kroner i innkjøp taper en 40-60.000 kroner i året. En sjåførløs bil som eies av flere vil koste bare en tidel.

Maria Krafft mener flesteparten av oss ikke vil ønske å eie en bil. En sjåførløs bil som eies av flere vil koste bare en tidel, argumenterer hun. (Foto: Knut Opeide)
Maria Krafft mener flesteparten av oss ikke vil ønske å eie en bil. En sjåførløs bil som eies av flere vil koste bare en tidel, argumenterer hun. (Foto: Knut Opeide)
Hva er et bærekraftig transportsystem?

Vi trenger tidssatte mål koblet til FNs Global goals. Det er ikke godt nok å repetere det vi har gjort før, det krever innovasjon å finne nye måter å gjøre det på. Transportsystemene står foran en total forandring.

– Nå bygger vi først levedyktige samfunn, og så former vi transportsystemene slik at de passer inn. Vi vil ikke lenger starte i den andre enden, sa Maria Krafft på Via Nordica.

Ifølge Tony Seba ved Stanford university er det åpenbart at elektriske biler vinner kampen om kundene. Prisen på lithium batteri faller med 16 prosent årlig samtidig som bilene kan lades for lengre strekninger.Elektrisitet er lettere å transportere enn olje og ti ganger billigere. Bilene er mye billigere og aksellerasjonen uslåelig.

1,25 millioner omkommer på veiene

Hvert år dør 1,25 millioner i trafikkulykker 3,7 million av luft forurensning og 3,2 millioner av manglende fysisk aktivitet. Det trengs bærekraftige og trygge transportsystem alle har råd til å bruke. Ved å øke kollektivtransport vil trafikksikkerheten forbedres. De globale målene er å halvere dødsfall i trafikken innen 2020.

Den finske vegdirektøren ser for seg en fremtid der transportløsninger kan sammenliknes med hvordan vi er vant med å bruke tjenester som Netflix.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*