Pisk, gulrot og elektrifisering er det som må til for å skape nullutslipp fra vegtrafikken, mener Marius Holm fra miljøstiftelsen Zero. (Foto: Knut Opeide)

Uansett hva dere hører: Elbiler er 3-4 ganger mer energieffektive enn bensin- og dieselbiler

Publisert:
9. juni 2016
Av
Håkon Aurlien

Marius Holm anbefaler fremfor alt å elektrifisere vegtransporten og snakker varmt om elbilen. - Vi må bruke pisk og gulrot sammen for å skape den forandringen vi ønsker. Men vi må handle innenfor demokratiet, og stole på at folk er villige til å gjøre gode handlinger.

Marius Holm, leder for miljøorganisasjonen Zero, ga et i utgangspunktet avventende publikum en innføring i verdens klimautfordringer på Via Nordica-kongressen i Trondheim. Det gjorde han på en måte som ga applaus og anerkjennelse for løsninger for en Co2-fri vegtrafikk.

Ikke globale løsninger

– Det er ikke mulig å få til enighet om globale løsninger, men lokale og nasjonale løsninger vil sammen føre til global endring og det må vi få til, sa han.

Holm talte ikke for dramatiske tvangstiltak for å få til nordiske nullutslippssamfunn innen 2030, derimot for politiske beslutninger og insentiver.

– Vi har ikke alle løsningene, men vi vet litt om hva som må til for å få et politisk klimaskifte slik at vi kan stanse klimaendringene. De truer grunnleggende kvaliteter for svært mange mennesker i verden. Vi vet at verden samlet ikke må frigjøre mer enn 730 gigatonn Co2 om vi skal unngå to grader temperaturøkning. Med dagens utslipp har verden 20 år igjen til det skjer, sa han.

Her kan du lese artikkelen fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens foredrag på Via Nordica-kongressen.

Trenger støtteordninger

– Det vi trenger er politiske beslutninger og støtteordninger som skaper ny teknologi. Noen land har gått foran. Da Tyskland gikk inn med massive subsidier av solcelleteknologi kostet kullkraft ti prosent av solenergi. Siden er solenergi og vindenergi blitt langt billigere, ned mot 3-5 dollarcent pr Kwh.

-I dag står solenergi for bare en prosent av verdens strømforbruk, men andelen økte ifjor med 38 prosent. Selv med bare ti prosent årlig vekst fremover vil solenergi bidra med halvparten av det verden trenger av strøm i 2050, poengterte han.

Elektrifisering

Marius Holm mener redusert bilkjøring, og å effektivisere vegtransporten, er viktige tiltak, men anbefaler fremfor alt å elektrifisere vegtransporten. Det, i kombinasjon med strøm fra vind- og solkraft kan gi nullutslipp fra biltrafikken.

– Uansett hva dere hører er det slik at elektriske biler er 3-4 ganger mer energieffektive enn bensin/dieselbiler. Batterikostnadene i en elbil har gått ned 45 prosent på et år, på grunn av høyere produksjonsvolumer.

– Allerede neste år vil produsentene tilby en rekke elbiler med batterikapasitet for over 300 kilometers kjøring, og til en fornuftig pris forutsatt at insentivene fortsetter. Der er Norge en pionér, sa han.

Investering

Marius Holm er tydelig på at samfunnet må investere i det langsiktig riktige. Han skapte interesse med å sammenligning to store investeringer. Mens Norge etter syv år er godt over halvveis i utbyggingen av det nye Johan Sverdrup-oljefeltet til rundt 200 milliarder kroner, er selskapet Tesla halvveis i byggingen av en elbilbatterifabrikk i USA til 40 milliarder kroner.

– Batteriene Tesla lager vil gi mulighet til å kjøre elbiler fem ganger så langt som all olje som hentes opp fra Johan Sverdrupfeltet. Dette er en veldig god investering i teknologi for fremtiden, sa Marius Holm.

Hydrogen er en alternativ energibærer i stedet for batterier i elektriske kjøretøyer og har fortrinn i rekkevidde; fem kilo hydrogen i en 95 kilos ståltank kan nemlig gi 500 kilometers rekkevidde for en bil i personbilstørrelse. Men Holm var tydelig på at dette ikke er energivennlig, fremstilling av hydrogen er nemlig en energikrevende prosess. Bare om elektrisitet ellers ville går til spille, er hydrogenfremstilling en god ide.

Marius Holm mener samfunnet må investere i dethan omtaler som det langsiktig riktige, for eksempel i elbilteknologi heller enn nye oljefelt. (Foto: Knut Opeide)
Marius Holm mener samfunnet må investere i det han omtaler som det langsiktig riktige, for eksempel i elbilteknologi heller enn nye oljefelt. (Foto: Knut Opeide)
Batteriferge

Holm berømmet Statens vegvesen for å ha fått i gang batterifergen «Ampere» i E39-sambandet over Sognefjorden.

– En million liter diesel per år er erstattet ved elektrisk drift med energi fra tilsvarende ti Teslabatterier, sa han.

En rekke forskningsområder er satt i gang for å redusere energibruken på E39-prosjektet, det vil si bygging av en moderne fergefri E39 mellom Trondheim og Kristiansand i løpet av de kommende 20 årene.

Prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham understreket i en innledning at hensikten med prosjektet er å skape en fergefri og dermed mer tilgjengelig vegforbindelse som også vil øke reisemønsteret langs kyststrekningen.

Trenger FOU-arbeid

– Vi vet at det er mulig å få til, men vi trenger mye FOU-arbeid for å nå mål for trafikksikkerhet og miljø når vi skal bygge ni bruer og tunneler for å erstatte dagens syv fergestrekninger.

– Blant annet ser vi på hvordan vi kan hente inn energi underveis, og det viser seg at potensialet er større enn hva vi trodde. Vi snakker om å hente elektrisk energi til drift av for eksempel tunneler og lading av elektriske kjøretøyer, og termisk energi til oppvarming av vegbanen.

– Vi har tidligere vurdert vindkraftverk på de store bruene, nå ser vi at vi at det blir komplisert og at vi nok bør basere oss på en serie mindre anlegg, fortalte hun.

 

Én kommentar

  1. Trond Berget sier:

    Å presentere elektriske biler som nullutslippskjøretøy er å føre folk bak lyset. Bilene må produseres, og den elektriske energien må produseres. Å hevde at det ikke fører til utslipp er i beste fall uvitenhet. Vi har ikke kontroll på hvordan den elektriske energien som driver elbilene produseres; 40% av all elektrisk energi i verden produseres ved forbrenning av kull. Selv ikke bruk av sykkel gir null utslipp, men det er langt mer miljøvennlig enn å kjøre elektrisk bil. Også elektriske biler er biler, og i kraft av sitt fysiske nærvær et miljøproblem, spesielt i byområder der mennesker bor og lever.

    Den elektriske energien må produseres, og å tru at denne produksjonen ikke fører til utslipp er å lure seg selv. Vi må være ærlige og ta med all aktivitet som må til for å kjøre de elektriske bilene, ikke bare selve kjøreturen. Bildekkene må produseres og gjenvinnes, som selve bilen.

    Jeg stusser også over sammenligningen av batteri og olje: «– Batteriene Tesla lager vil gi mulighet til å kjøre elbiler fem ganger så langt som all olje som hentes opp fra Johan Sverdrupfeltet. Dette er en veldig god investering i teknologi for fremtiden, sa Marius Holm.» Batteri er ikke en energikilde, det er et lager for energien, som drivstofftanken i en bil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*