I sykkelbygda Bø skal sykkelandelen være på 20 prosent om fire år. Her er noen av de ansatte i Bø kommune som sykler til jobb. Foto: Henriette Erken Busterud

Sykkelbygda Bø er sykkelby

Publisert:
19. juli 2016
Av
Henriette Erken Busterud

Bø er ikke bare ei vakker kulturbygd med togstasjon og 2000 studenter. Sykkelbygda Bø er «sykkelby» og vil gjerne ha kø av syklister.

Det første du møter når du kommer inn døra til Bø kommune er en sykkel – som ofte er i bruk av ansatte. Men så har også kommunen skrevet under ei avtale med Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune om at de skal ha en sykkelandel på hele 20 prosent om fire år.

Silje Larsen Ulverød - HMS-rådgjever i Bø kommune bruker ofte sykkelen i embeds medfør.
Silje Larsen Ulverød – HMS-rådgjever i Bø kommune bruker ofte sykkelen i embeds medfør.
Nesten 80 prosent har sykkelavstand

Riksveg 36 går tvers gjennom sentrum, og er den vegen mange kjører på tur fra vest- til sørlandet. Men denne gjennomgangstrafikken utgjør bare 20 prosent. Av bygdas 6000 beboere er det så mange som 5000 som bor i en radius på fire kilometer fra sentrum. Det er nå anslagsvis ti prosent som sykler til og fra jobben i sommerhalvåret, mens altså rundt nesten 80 prosent bor og jobber i sykkelavstand på rundt 20 minutter.

Stort potensial

Disse tallene viser at det er et stort potensial for å redusere biltrafikken, men for få flere til å sykle hele året, må det føles trygt. Det må blant annet bli et helårs gang- og sykkelnett som er godt brøytet.

Les også om København der halvparten skal sykle til jobb og skole i 2025.

Samarbeider om tiltak

-Vi har blant annet skaffet oss en oversikt over transportvaner til de som bor i Bø. Barne- og ungdomsskole-elever har gitt kommunen tilbakemeldinger om trafikkutfordringer, mangler og viktige traseer. I tillegg har vi hatt sykkelkampanjer for kommuneansatte og elever. Sammen med lag og organisasjoner har vi arrangert Europeisk mobilitetsuke og årlige sykkelmekkedager på Bø Torg. Det forteller Sindre Flø som er prosjektleder for sykkelbygda.

Bakker er en terskel

Småvegene i bygda er ganske bra å sykle på, og de fleste boligområdene er knyttet til sentrum med gang-sykkelveger. Men fortsatt mangler noen gang- og sykkelveger – og det er mange bakker:

-Noe av forklaringen på at «bare» ti prosent sykler, er at mange har en del bakker hjem fra jobb, som nok er en terskel for mange. 20 min sykling er ingen utfordring, men det er 20 minutter i oppoverbakke. Vi ser at arbeidet med å øke sykkelandelen ikke bare vil dreie seg om bedre og flere sykkelfelt. El-sykkelen er også viktig. Mange opplyser at største hinder for å sykle er tid, men også lange bakker og mangel på god sykkel, sier Flø.

Prosjektleder Sindre Flø. (Foto: Merete Olafsdatter Nordbø)
Prosjektleder Sindre Flø. (Foto: Merete Olafsdatter Nordbø)
30 sykkelbyer

Rundt om i landet er det 30 sykkelbyer, i tillegg til sykkebygda Bø. Disse sykkelbyene har hentet idéer og inspirasjon fra hverandre.
-Det er ikke så lett å overføre tiltak direkte fra by til bygd, så vi regner med å gjøre oss nye og egne erfaringer underveis. Vi har for eksempel ikke muligheter for å bygge bomring for å skaffe inntekter til sykkelveier. Her må vi satse på bedre merking, skilting, nye sykkelveier og gode kampanjer. Vi vil satse sterkt på samarbeid med lokale krefter; studentene, næringsliv, skole og frivillige lag, sier Flø.

-Spennende

-Det er spennende med sykkelbygd og flott at de vil satse i Bø. De har jo et stort potensial med så stor andel som bor i sykkelavstand til sentrum og kollektivtransport. Det sier Marit Espeland som er nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen.

Sykkelbygda er en del av en større satsing, og er et delprosjekt under Bygdepakke Bø.
I høst starter de et forprosjekt som skal legge premissene for langsiktig sykkelsatsing.

Kommentarer (2)

 1. Turid L Gåra sier:

  Minner om mine forslag til forbedringer, Sindre.
  Regner med at du har @- mine.

  Var innom nok en gang på Teknisk for å få sykkelstien fra Sandvoll til Berglien- krysset oppgradert. Den har store og dype sprekker.
  Ullent svar: Hvem har ansvaret?
  Merkelig, spør du meg.
  Fint med snorklipping på den nye til Folkestad, men ennå ikke skilting som forteller hvor
  den fortsetter før en kommer til Sandvoll, sørfra.
  Pga stor bruk av Sandvoll, fra tidlig morgen til sein kveld, er det med hjertet i halsen en føler det er nære på sammenstøt.
  Har dere tenkt på en spesiell spalteplass i lokalavisa, om Sykkelbygda?

  M H Turid

 2. Sindre Flø sier:

  Hei Turid

  Vi har forslaga dine med oss! Vi skal gå gjennom absolutt alle innspill og ta stilling til disse i forprosjektperioden denne høsten.

  Vi er i gang med å definere hovudnett for sykkel. Når dette er gjort skal vi vurdere standarden på heile dette nettet. I standardvurderinga skal det takast stilling til både dekke, skilting, merking og belysning, og blir utgangspunkt for korleis vi skal prioriter og finansiere oppgradering av sykkelnettet i åra framover.

  Sidan vi ikkje er ferdig med dette arbeidet, er det ikkje så rart at du har fått «ullne» svar fra teknisk eining. Teknisk eining har ikkje vore aktivt deltakande i arbeidet til no. Dei vil bli meir delaktige etter kvart.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*