Nasjonal sykkelkoordinator Marit Espeland på ferie langs nasjonal sykkelrute nr 1 - nord for Bergen. Foto: privat

Skal skilte ti nasjonale sykkelruter

Publisert:
13. juli 2016
Av
Henriette Erken Busterud

Det vil bli lettere å være sykkelturist blant norske fjell og daler: Hundre mil skal merkes som nasjonale sykkelruter.

Sykkelferie er en populær ferieform – stadig flere triller rundt på to hjul. Innovasjon Norge sin turistundersøkelse fra i fjor viser at det var 11 % av norske turister i Norge som oppga sykling som aktivitet på ferien. For utenlandske turister var tallet 9%.

Utenom trafikken

Nasjonale sykkelruter skal binde sammen landsdeler og de største byene slik at en kan oppleve landet uten å måtte ut på de mest trafikkerte vegene. Rutene går på alt fra sykkelveger til skogsbilveger og merkes med grønne nummer som på bildet.

sykkelskilt – foto Marit Espeland

-Sykkelrutene er både for dem som sykler dager eller uker i strekk og de som bare vil ta dagsturer. I tillegg til nasjonale ruter har fylkeskommuner og kommuner regionale og lokale ruter. Det sier Marit Espeland som er nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen.

Ti ruter

Vegvesenet har bestemt grovt sett hvor de ti rutene skal gå:

 • Nasjonal rute 1 Kystruta
 • Nasjonal rute 2 Kanalruta
 • Nasjonal rute 3 Fjord og Fjell
 • Nasjonal rute 4 Rallarvegen
 • Nasjonal rute 5 Numedalsruta
 • Nasjonal rute 6 Sognefjellsvegen
 • Nasjonal rute 7 Pilgrimsruta
 • Nasjonal rute 8 Trollheimen
 • Nasjonal rute 9 Villmarksruta
 • Nasjonal rute 10 Nordkapp – Lindesnes
Deler er ferdig skiltet

Atlanterhavsruta er en del av rute 1 Kystruta. Den går langs kysten mellom Ålesund og Kristiansund og er ferdig skiltet. Delstrekninger som er ferdig skiltet skal legges inn i Nasjonal vegdatabank, slik at reiselivsaktører og andre kan lage kart. Vi skal tilrettelegge for sykling, men markedsføring er ikke vår rolle, påpeker Espeland.

Utfordring med tunneler

Tunneler er en utfordring for syklister – og det er rundt 1100 tunneler i landet.
– Ved noen tunneler er det varslingsknapp som viser at det er syklister i tunnelen. Syklisten trykker på knappen før de sykler inn, da blinker det et skilt som skal gjøre bilistene mer oppmerksomme.

Del av europeisk sykkelnett

Fem av de nasjonale sykkelruter er også en del av sykkelnettet «EuroVelo» som
består av 14 ruter på til sammen 70.000 kilometer.
Nasjonale sykkelruter som sammenfaller med disse er North Sea Cycle Route fra Svinesund til Bergen, Pilgrimsrute fra Trondheim til Santiago de Compostela i Spaniaog tre EuroVelo-ruter som har utgangspunkt på Nordkapp: via Trondheim til Bergen videre til Skottland, via Finland til Aten og via Sverige til Malta.
– Det kommer snart et oppdatert kart fra EuroVelo der strekningene vi har fått skiltet er med, sier Espeland. Hun er Vegvesenets representant i EuroVelo-samarbeidet.

Kart, europeiske sykkelrueter/EuroVelo
Kart, europeiske sykkelrueter/EuroVelo

Kommentarer (4)

 1. Ole Solberg sier:

  Hvor kan jeg hente kart over nasjonale / europeiske sykkelruter

 2. Marit Espeland sier:

  Hei, det finnes oversiktskart over de nasjonale sykkelrutene, men foreløpig har vi dessverre ikke detaljkart over de ferdigskiltede strekningene. Men noen delstrekninger er registrert i http://www.vegvesen.no/vegkart. Her skal alle de nasjonale rutene legges inn etter hvert, dette kan brukes som planleggingskart og i tillegg vil vegdata gi grunnlag for å lage kart. Send meg en epost så sender jeg oversiktskart over de europeiske rutene. Her kan du laste ned oversiktskart over de nasjonale rutene: http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Syklist/Kart Syklistenes Landsforening har også oversiktskart.

 3. leborgne sier:

  Madam Espeland, Thanks for this very interesting article about national and european cycle route.
  I would like to know, if possible is, where is the place from your picture with bike on the brige. And are there lots of cycle tracks on NW bridge ?
  Takk.

 4. Marit Espeland sier:

  Monsieur Leborgne, thanks for Your comment. The name of the bridge is Nordhordlands bridge. The national cycle route nr. 1 / EuroVelo 1 cross the Salhusfjord over this bridge between Salhus and Knarvik. And there is a separated cycle/pedestrian path. Many of the bridges in Norway has separated cycle/pedestrian path.

Kommentarfeltet er stengt