Illustrasjonsfoto: Nils Uthus

«Botox-metode» kan reparere asfalt og smelte is på vegen

Publisert:
18. august 2016
Av
Henriette Erken Busterud

På samme måte som botox kan rette ut rynker kan en reparere sprekker i asfalten ved å tilføre strømledende partikler og induksjonsvarme.

I det europeiske prosjektet Heal Road, som Statens vegvesen delfinansierer, forsker de på hvordan asfalten kan få lengre levetid og lavere vedlikeholdskostnader. Dette er viktig i Europa med tanke på at det blir mere frakt med tunge kjøretøy i kombinasjon med klimaendringer.

Testet i laboratorium

Rabbira Garba Saba i Statens vegvesen som jobber med vegteknologi følger prosjektet og forklarer enkelt hva metoden går ut på:

-Først blandes det inn strømledende partikler eller fiber i asfalten når den legges. I laboratorietest er det brukt stålfiber og stålslag (stålpartikler), som er biprodukt fra stålproduksjon. Når det etter hvert blir sprekker i asfalten, kan en varme opp asfaltlaget. Det skjer ved å kjøre over med et induktivt oppvarmingsutstyr. De strømledende partiklene varmes opp, slik at bindemiddelet i asfalten sammensmeltes. Dermed lukkes sprekker, asfalten blir reparert og levetiden øker.

Skal testes i fullskala

Det er forskere på universitetet i Delft i Nederland som har kommet fram til denne metoden. I Heal Road prosjektet planlegger de å validere laboratorieforsøkene og demonstrere metoden for å lage grunnlag for fullskala produksjon og testing.

-Svært interessant

-Dette er svært interessant for Statens vegvesen. Oppsprekking av asfalt er riktignok ikke så stort problem på høytrafikkerte veger, men metoden kan være nyttig for vedlikehold av lavtrafikkerte veger samt gang- og sykkelveger.  Det som virkelig er interessant er at denne metoden også kan smelte is og snø og dermed har et potensial for anvendelse i vinterdrift av vegnettet, sier Saba.

Livsløps- og miljøkostnader er ikke vurdert ennå, det kommer senere i prosjektet.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*