I dag er det mange tunneler på norske riksveger som ikke har DAB-dekning, men når FM-nettet slukkes, skal 95 prosent av tunneltrafikken ha DAB-tilgang, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen i denne kronikken. (Foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen)

Derfor ønsker Vegvesenet DAB-radio velkommen

Publisert:
17. august 2016
Av
Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

KRONIKK: Økt sikkerhet for deg som trafikant. Det er ett av argumentene vegdirektør Terje Moe Gustavsen peker på når han her forklarer hvorfor Statens vegvesen går inn for DAB-radio.

Når FM-radioen erstattes av DAB til neste år, betyr det økt sikkerhet for deg som trafikant.

FM har tjent oss vel i mange år. At radioen digitaliseres og de analoge signalene skrus av er ikke en overraskende utvikling. Om 150 dager starter slukkinga av FM-nettet, og i desember 2017 er radioen digitalisert i hele Norge. Som lyttere får vi et bredere radiotilbud og generelt sett bedre lydkvalitet.

Fire av ti som lytter til radio sitter i en bil, og DAB er ikke et fullverdig tilbud uten mottak i tunnelene. Fram til FM-nettet slukkes installerer vi DAB-utstyr i 300 tunneler. Der du er vant til å høre FM-radio skal du også få høre DAB. Da kan du også lytte til den samme kanalen i tunnelen som utenfor.

Når vi hvert år bygger 50–60 nye tunneler på riksveiene, skal de som er lengre enn 500 meter ha DAB-sendere.

Økt sikkerhet

Da tunnelene ble utstyrt med FM-signaler var det en service, men like mye et sikkerhetstiltak for bilistene. Via radio kan nødetatene og Vegvesenets operatører sende meldinger i en kritisk situasjonen. Til nå har du bare fått denne meldingen hvis du lytter til den bestemte FM-frekvensen.

Med DAB trenger du ikke finne frekvensen. Vegvesenet og nødetatene kan snakke til din radio uansett hvilken radiostasjon du hører på.

En nødmelding som gis i tide kan være avgjørende informasjon for at du kommer deg ut av en farlig situasjon.

For å bryte inn i digitale signaler har norske bedrifter utviklet banebrytende teknologi for oss i Vegvesenet. Enkelt sagt må vi pakke opp signalstrømmen for å sende en nødmelding og så pakke den digitale strømmen sammen igjen.

I 2016 ble vi ferdig med utstyre 300 tunneler med nødnettet. Dette er i tunneler som er lengre enn 500 meter og med en viss trafikkmengde. Det er de samme tunnelene som får DAB. Fordi DAB bruker samme infrastruktur bygges DAB etter at nødnettet er på plass.

Bedre trafikkinformasjon

Noen vil helt riktig påpeke at det ikke er DAB-dekning i alle tunneler. De første tunnelene ble utrustet med DAB allerede i 2010. I flere fylker med mye trafikk, blant annet Oslo, Østfold og Akershus, er DAB inne i tunnelene. Men i andre områder trenger vi tiden fram til FM-slukking for å få jobben gjort.

Det er om lag 1100 tunneler på riksveiene og fylkesveiene.

Mange korte tunneler og tunneler med liten trafikk får ikke DAB-dekning, slik de heller ikke har hatt FM-dekning. Men 95 prosent av trafikken på riksveiene vil gå i tunneler med DAB.

Trafikkrelatert informasjon er i rivende utvikling. Vegvesenet ligger langt framme i utviklingen av språkuavhengige trafikkmeldinger til karttjenester og GPS. Vi formidler trafikkmeldinger i et brukervennlig grensesnitt på vegvesen.no, som etter hvert vil bli flerspråklig.

Den digitale utviklingen gir oss nye muligheter. Til nå har 700.000 personbiler på norske veier DAB-radio, men det vil si at to av tre ennå ikke har DAB-mottak.

Det blir et travelt år for mange av oss som skal være med på det digitale skiftet.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Knut Opeide)
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Knut Opeide)

Kommentarer (2)

 1. torbjørn wilhelmsen sier:

  hei!
  Det er gode begrunnelser for DAB, men jeg har ett spørsmål:

  Hvor mange biler har DAB-radio i dag, og hvor mange vil ha det innen 2017 når FM-båndet slukkes?

  Oppfølgingsspørsmål:
  I en overgangsperiode vil kjøretøy UTEN DAB+ representere en betydelig sikkerhetsrisiko fordi de IKKE får informasjon om aktuelle forhold på veien. Vil Statens vegvesen kunne tenkes å slutte opp om en utsettelse av slukking av FM-båndet inntil en større andel av kjøretøyene har DAB+ i bilen?

  Beste hilsen
  Torbjørn Wilhelmsen

 2. Kjell Backe-Hansen sier:

  Vi er det første landet i verden som innfører dab+, som vil bety en stor kostnad for mange bileiere og som de ikke prioriterer øverst( løstsittende såkalte adapter til ca kr 500 er elendig løsning, som ihvertfall ikke jeg kan ha)
  Tenk på all utenlandsk trafikk som vi har, både nordisk og europeisk, for ikke å snakke om alle vogntogene fra øst-europa uten dab+ i bilene. I lang tid kommer vi til å kjøre med svært høg grad av sikkerhetsrisiko! Glad jeg ikke trenger ut med bilen hver dag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*