Bildet viser en fullastet ferje i sambandet Molde - Vestnes på E39 i Møre og Romsdal. En ny rapport viser at det vil være behov stort behov for ferjetjenester frem mot 2050. (Foto: Knut Opeide)

Ny rapport viser at det vil være et stort behov for ferjetjenester frem mot 2050

Publisert:
7. september 2016
Av
Kjell Solem

Statens vegvesen ønsker å lage en nasjonal ferjeplan for riks- og fylkesvegsambandene. Samtidig foreslår Vegvesenet en prøveordning der staten går inn som eier av ferjemateriell.

En rapport fra Oslo Economics utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen peker på en rekke utfordringer i ferjedriften. Vegvesenet har sendt rapporten med anbefalinger til Samferdselsdepartementet.

Annenhver krone er tilskudd

Annenhver krone er offentlige tilskudd, og kostnadene har økt mye de siste årene. Det er bekymring for konkurransen i markedet. I tillegg er ferjeflåten gammel, og det må skje mye nybygging i årene framover.

– Rapporten konkluderer med at det fortsatt vil være et stort behov etter ferietjenester frem mot 2050. Det offentlige er en viktig premissleverandør i feriemarkedet, og vi må gjøre vårt for at markedet fungerer, sier Edvard Sandvik i Vegdirektoratet.

- Det har funnet sted en betydelig konsolidering og profesjonalisering på tilbydersiden, og det er viktig at vi som innkjøper møter utviklingen, sier Edvard Sandvik i Vegdirektoratet. (Foto: Henriette Erken Busterud)
– Det har funnet sted en betydelig konsolidering og profesjonalisering på tilbydersiden, og det er viktig at vi som innkjøper møter utviklingen, sier Edvard Sandvik i Vegdirektoratet. (Foto: Henriette Erken Busterud)

11 offentlige innkjøpere

Det er i dag 11 innkjøpere av ferjetjenester i Norge. For Statens vegvesen er det tydelig at det er betydelige gevinster å hente ved standardisering og bedre koordinering av kjøp av ferjetjenester, samt oppfølging av kontrakter på riks- og fylkesferjesamband.

Den nasjonale ferjeplanen bør, slik Vegvesenet ser det, blant annet beskrive:

 • Tiltak for bedre og mer koordinerte innkjøpsprosesser
 • Tiltak for økt standardisering knyttet til ferjemateriell og infrastruktur
 • Ferjedriftsstandard for riks- og fylkesvegsamband
 • Tiltak for gode reserveferjeløsninger
 • Tiltak for en tettere dialog med leverandørmarkedet (innenfor gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser) om standardisering av ferjemateriell mm

Milliardkontrakter

Verdien på en ordinær riksvegferjekontrakt er på mellom 1-2 milliarder kroner, mens de største kontraktene har en verdi på opptil 4-5 milliarder kroner. På grunn av verdien på tjenesten som anskaffes mener Statens vegvesen det er et stort potensial knyttet til å bli en bedre og mer profesjonell innkjøper.

– Det har funnet sted en betydelig konsolidering og profesjonalisering på tilbydersiden, og det er viktig at vi som innkjøper møter utviklingen, framholder Sandvik.

Vil prøve ut eierskap

Statens vegvesen anbefaler det at det iverksettes en prøveordning med ett anbud der staten går inn som eier av ferjemateriell, noe som kan gi verdifull kunnskap og erfaringer om virkninger på konkurranse og nyetablering ved bruk av alternative kontraktsformer.

Endrer ikke ansvar

På grunn av det pågående arbeidet med regionreform vil ikke Statens vegvesen komme med anbefalinger om å endre ansvarsforhold mellom stat og fylkeskommune.

Fakta om ferjer og ferjemarkdet i Norge

Driften

 • Ferjene frakter 21 millioner kjøretøy og om lag like mange passasjerer
 • 130 ferjesamband på riks- og fylkesveiene. 17 av disse er riksvegsamband.
 • Flåten i innenlands ferjedrift består i dag 200 ferjer på riks- og fylkessambandene. 21 av disse er LNG-ferjer, én ferje er batteridrevet. Det kontraheres nå mange nye ferjer med ny teknologi, både fullelektriske ferjer og hybridferjer.

Kostnadene

 • Omsetningen er om lag 5 milliarder. Annenhver krone er offentlige tilskudd
 • Siste budsjettår var tilskuddene 983,6 mill.kr på riksvegsambandene (2016) og 2167 mill. kr på fylkesvegferjene (2015)

Markedet

 • I 2005 ble det besluttet full konkurranseutsetting av ferjedriften og de fleste ferjesambandene er nå ute på anbud.
 • Fire rederier som opererer mange samband og har 99 prosent av omsetningen.
 • Syv rederier som opererer noen samband. Fra 2012 til 2005 var det bare 1,8 tilbud pr. anbud.

Oslo Economics-rapport: Tiltaksanalyse for utvikling av ferjemarkedet

Oslo Economics-rapport, Premissanalyser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*