Illustrasjon Swerco

48 trafikklys i Trondheim gir tips til sjåføren

Publisert:
7. oktober 2016
Av
Henriette Erken Busterud

I Trondheim kjører det rundt en Volvo som alltid har god flyt i lyskryssene.

I over et halvt år har Trondheim mest trafikkerte gater vært testlab når Volvo Cars tester ut ny teknologi sammen med Vegvesenet. Sanntidsinformasjon fra alle typer lyskryss – som tidsstyrte, trafikkstyrte og samkjørte anlegg med kollektivprioritering har blitt delt med sjåfør.

Gir bedre flyt, miljø og sikkerhet

I prosjektet får føreren beskjed om når det blir grønt og anbefalt fart for å få best flyt og flest grønne lys på strekningen. Dette gir bedre komfort og trafikksikkerhet og mindre utslipp – som også er målet med å teste ut teknologien.

-Volvoen vet hvor den er, hvor langt det er til neste stopplinje og når lyskrysset veksler mellom rødt og grønt signal. Da kan en beregne om bilen kan passere på grønt og hvilken fart den da bør ha. Alternativt kan en beregne hvor lenge bilen må vente før den får grønt, forklarer Ørjan Tveit.

Han leder Vegvesenets TLA-prosjekt. (Traffic Light Assistance) som har pågått i Trondheim siden februar.

Tveit forteller at de har hatt femten sjåfører som har prøvekjørt bilen i Trondheim, og det foregår jevnlig tester ut neste år. Siden de bare fikk kjørt en tur hver, syntes det det var litt fremmed, men var positive til prosjektet.

Illustrasjon Statens vegvesen
Illustrasjon Statens vegvesen
Slik sendes informasjonen

Styreapparater i lyskryss forteller når de planlegger neste lysveksling. Informasjonen sendes via det tekniske nettet til Statens vegvesen og diverse skyløsninger ned til bil (Informasjonen sendes vi mobilnettet på siste etappe) -Alle biler med nødvendig teknologi integrert kan på sikt få denne informasjonen – eller den kan deles via app til sjåføren, forteller Tveit.

Neste blir at bilen stanser og stopper sjøl

Dersom bilindustrien vil gå videre med forsøket, kan neste trinn være å overføre informasjonen direkte til testbil, slik at den stopper og stanser sjøl i lyskryss. Men dette vil nok være noen år til, tror Tveit.

Enkelt forklart kan da bilen stanse selv på rødt lys. Bilen vet om det er miljøvennlig å stoppe motoren ut i fra forventet ventetid. Bilen vet også når den får grønt signal, slik kan den kan kjøre igjen. Da vil den starte om det ikke er andre konflikter som oppdages av sensorene. Bilen kan også på egenhånd velge riktig fart inn mot grønt signal.

Verdifull kunnskap

Erfaringer og resultater fra forsøket i Trondheim er et viktig bidrag på veien mot sjølkjørende kjøretøy i sentrumsområder.

– Ved å samarbeide med Volvo Cars og signallysleverandør får Vegvesenet et bedre grunnlag for å anbefale hvordan framtidig vegnett og trafikkavvikling bør være. Statens vegvesen skal tilrettelegge for datadelinger, mens vi samtidig må bidra til resultatet blir bedre, sikrere og mer miljøvennlig trafikkavvikling, sier Tveit.

NTNU og SINTEF skal være med å evaluere prosjektet med Traffic Light Assistance, som er et lite steg på veien mot sjølkjørende biler.

Prosjektet er en del av FoU-programmet SMITS (Smartere vegtrafikk med ITS), Der får Vegvesenet erfaring med ny teknologi der kjøretøy og vegkant kan utveksle informasjon.

Selvkjørende biler kommer stadig nærmere

Den nye virkeligheten med intelligente biler er ikke lenger så langt unna. I USA tester de sjølkjørende drosjer, og svensker tester sjølkjørende biler på ringveisystemet rundt Gøteborg.

Se også hvordan svenskene og Drive Sweeden ser for seg framtidas transport

 

Én kommentar

  1. Olav Torvund sier:

    God fremkommelighet og flyt for bil i byen, er ikke noe mål. Det bør være mulig å kjøre bil til mange steder i byene (men ikke gjennom byene). Men fremkommeligheten bør være dårlig, slik at færrest mulg fristes til å velge bil. Dessuten bør fotgjengere prioriteres i alle lyskryss, slik at de får grønt lys straks de trykker på knappen, helt uavhengig av biltrafikk. Når fotgjengerne dukker opp, det vil ikke Volvo kunne forutse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*