Fra Ring 3 i Oslo. Foto: Knut Opeide

Miljøfartsgrense hindrer tidligere død

Publisert:
14. oktober 2016
Av
Henriette Erken Busterud

Statens vegvesen bruker miljøfartsgrense som tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Det gjør de fordi de vet det gir renere luft.

FØLG DENNE LENKEN FOR Å MELDE DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT. 

-En svensk undersøkelse viser at det forekommer flere for tidlige dødsfall på dager med mye svevestøv. Hvis en kan redusere nivå av svevestøv med miljøfartsgrense, vil det redusere negative helseeffekter, særlig på lunger og luftveier. Det sier avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet. I en fersk rapport tallfester Folkehelseinstituttet at svevestøv forårsaker 185 tilfeller av for tidlig død bare i Oslo.

Fart påvirker mengden svevestøv

Flere studier konkluderer med at det er en sammenheng mellom fart og svevestøv.

-Norsk institutt for luftforskning har utført både måleprosjekter og modellanalyser som viser dette (se figur nederst i artikkelen). I Sverige er det gjort flere laboratorieforsøk, finske forskere har målt dette med mobilt måleutstyr på kjøretøy og også Norsk Regnesentral har analysert ti år med måledata. Alle har kommet fram til at lavere fart gir mindre svevestøv.
Det sier Karl Idar Gjerstad i Statens vegvesen Vegdirektoratet som er fagansvarlig for luftkvalitet.

Les også Statens vegvesens kronikk om miljøfartsgrense.

Karl Idar Gjerstad i Statens vegvesen. Foto Henriette Erken Busterud
Karl Idar Gjerstad i Statens vegvesen. Foto Henriette Erken Busterud

 

Flere tiltak må til

Regjeringen innførte i år strengere grenseverdier for svevestøv. Dette skyldes at nyere forskning viser at svevestøv er enda farligere for folks helse enn tidligere antatt.

– Problemet med svevestøv løses best når vi både bruker forebyggende tiltak som er rettet mot støvproduksjon og andre tiltak som fjerner støvet i ettertid, sier Gjerstad.

For å ikke overskride grenseverdiene, er miljøfartsgrense ett av flere tiltak Vegvesenet kan bruke. Renhold, støvbinding, piggdekkgebyr, utskifting av gamle vedovner og nyere biler med mindre partikkelutslipp er eksempler på andre tiltak som reduserer utslippene.

Les også om vasking av veg.

Lavere fart gir også mindre NO2

Noen har stilt spørsmål om miljøfartsgrensa kan gi høyere eksosutslipp.

-Det er ikke tilfelle. Analyser av måledata viser at miljøfartsgrensa og lavere fart gir målbart lavere NO2‑nivå. Vi får altså en bonuseffekt på NO2, sier Gjerstad.

De fleste er enig i tiltaket

Miljøfartsgrensa har fått mange medieoppslag, og det er delte meninger om tiltaket. Men flere spørreundersøkelser har stort sett gitt samme resultat: Rundt halvparten støtter tiltaket, mens bare en tredjedel er imot. Fra og med i november vil Statens vegvesen bruke miljøfartsgrense som tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo.

– Vi gjør dette fordi vi vet at det gir renere luft – og det gir igjen bedre helse, sier Gjerstad.

FØLG DENNE LENKEN FOR Å MELDE DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT. 

Den sorte kurven viser nivå av svevestøv i Oslo som ikke ble påvirket av prøveprosjektet i 2004/2005. Den sorte kurven er altså et referansenivå. Den blå kurven viser nivået ved Riksveg 4 før miljøfartsgrensa ble testet ut; den går over til rød kurve idet miljøfartsgrense ble iverksatt. Nivået ved Riksveg 4 ligger først over referanselinja, men når miljøfartsgrensa iverksettes faller under referanselinja. Endringen i forhold til referanselinja skyldes bruk av miljøfartsgrensa. (Kilde: NILU)
Den sorte kurven viser nivå av svevestøv i Oslo som ikke ble påvirket av prøveprosjektet i 2004/2005. Den sorte kurven er altså et referansenivå. Den blå kurven viser nivået ved Riksveg 4 før miljøfartsgrensa ble testet ut; den går over til rød kurve idet miljøfartsgrense ble iverksatt. Nivået ved Riksveg 4 ligger først over referanselinja, men når miljøfartsgrensa iverksettes faller under referanselinja. Endringen i forhold til referanselinja skyldes bruk av miljøfartsgrensa. (Kilde: NILU)

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*