Menn som sykler mye er de som er flinkest til å bruke lys i mørket. Det kommer fram i en ny undersøkelse om bruk av sykkellys og effekt på ulykker. Foto Knut Opeide

Dette er kravene til lys og refleks på sykkelen

Publisert:
8. november 2016
Av
Henriette Erken Busterud

En ny undersøkelse viser at bare litt over en tredjedel av syklister og sykkelselgerne vet om lyset MÅ være montert på sykkelen eller ikke. Her kan du se hva kravene faktisk er.

Er du en av dem som er usikker på hva som er rett svar. I kulepunktet lenger nede i artikkelen finner du fasiten.

FØLG DENNE LENKEN FOR Å MELDE DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT. 

Når mørket nå senker seg er det viktig at alle bruker lys og refleks.
De fleste vet at det er påbudt med sykkellys foran og bak i mørket, men det er bare litt over halvparten som bruker det.
Dette kommer også fram i TØI-undersøkelsen som er gjort på oppdrag for BEST-programmet i Statens vegvesen.

Kjenner ikke krav

På hvor lang avstand skal sykkellykta bak synes? 100 meter? 200 meter? Eller 300 meter? Tippet du 100 meter? Riktig svar er 300 meter.

Baklys skal synes på 300 meter. Foto: Henriette Erken Busterud
Baklys skal synes på 300 meter.<br />Foto: Henriette Erken Busterud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ser du hvor mange av 3000 syklister som svarte riktig på krav til lys og refleks:

Kilde TØI
Kilde TØI
Lys redder liv

En tredjedel av de som ikke bruker lys, sier det er fordi batteriet er tomt eller at de har glemt lykta.

-Alle skal bruke lys foran og bak og følge krav til dette. Statens vegvesen har også analysert dødsulykker med sykkel. Analysen viste at lite synlig syklist i skumring eller mørket er medvirkende faktorer i seks ulykker fra 2005-2012. Den viser også at nesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene ikke hadde lys. Dette viser hvor viktig det er å bruke lys, påpeker Marianne Stølan Rostoft, som leder BEST-programmet.

Mange involverte sykler hadde også mangelfull refleks på sykkelen. Å bruke klær med neonfarger og refleks er nesten like viktig for å bli sett som lys.

Bruk av sykkellys reduserer innblandingen i ulykker, men det er metodisk svært vanskelig å tallfeste effekten. I TØI-undersøkelsen er det estimert at antall hardt skadde og drepte per år vil gå ned med tre prosent hvis alle nye sykler selges med fastmontert lys. Hvis alle syklet med lys både i dagslys og mørke, er det beregnet at det blir 10 prosent færre hardt skadde og drepte.

-Dette viser at det er et poeng å bruke lys på dagtid også, selv om det ikke er påbudt, sier Rostoft.

Dette er kravene til lys og refleks:
 • Det skal være rød refleks bak, ”kattøye”. På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks, og refleksen skal være av godkjent type.
 • For klikkpedaler gjelder ifølge forskriften følgende: «Ved bruk av sykkel utstyrt med klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene. Refleksanordningene skal være av godkjent type.».
 • Ved sykling i mørke eller skumring på vanlig veg eller område skal sykkelen ha lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Bak skal sykkelen ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- eller sykkelveg.
 • Lykten foran skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende.
 • Lykten bak skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.
 • Lyktene skal være festet på sykkelen.
Ikke bruk blendende hodelykt!

De fleste syklene selges uten lykt som er festet på sykkelen– som altså er påbudt. Å bare bruke hodelykt er ikke godkjent, heller ikke å montere hodelykt på sykkelen hvis lyset fra sykkelen er blendende.

– En må gå ut fra at det som selges som sykkellykt er i tråd med krav. Å feste hodelykt på sykkelen, som har blendende lys er derimot ikke lov, understreker Espen Andersson som leder Kjøretøyseksjonen i Statens vegvesen

Hvis en blir stoppet av politiet uten fastmontert lykt, må en ut med 900 kroner.

Vil informere mer

-Vi følger med på ulykkesbildet og bruken av lys, klær med neoneffekt og refleks. Vi ønsker i første omgang å få sykkelselgere til å informere mer om krav til lys og refleks. Vi vil også spre kunnskap gjennom Del-veien kampanjen, sier Rostoft.

Andre tall fra undersøkelsen

 • 10 % prosent sykler med lys som ikke er montert på sykkelen eller lyser for dårlig.
 • 18 % er frastjålet sykkellykt siste år
 • 79% av sykkelselgere spør kunde om de vil kjøpte lysutstyr
 • 33% informerer om lovpålagt lysutstyr.

Tallene fra TØI-rapporten er basert på over 3000 sykkeltellinger i Oslo og Trondheim. I tillegg har like mange syklister svart på en webundersøkelse. Sykkelselgere er også intervjuet.

FØLG DENNE LENKEN FOR Å MELDE DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT. 

Kommentarer (16)

 1. Morten Andreassen sier:

  Hvorfor blinkende lys? Det er utrolig plagsomt å se blinkende lys på en sykkel i mørket.

 2. Trond Berget sier:

  Krav til refleks på pedalene er upresist formulert i artikkelen. I forskrift om sykkel står: «På begge sider av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Ved bruk av sykkel utstyrt med klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene. Refleksanordningene skal være av godkjent type.» Setningen om klikkpedaler mangler i artikkelen.

  Både i artikkelen og i forskriften står det at refleksanordningene skal være av godkjent type. Jeg har tidligere etterspurt kravene til refleks av godkjent type, men ikke fått svar. Derfor spør jeg igjen: Hva er kravene til refleks av godkjent type? Og: Fint med en oversikt over refleksanordninger som er godkjent, slik at man er sikker på at utstyret man har er i orden.

 3. Jan F. Knudsen sier:

  Det bør absolutt være fastmontert fra butikk. Da mener jeg fastmontert og ikke enkle klikk-lykter som er lett stjelbare.
  Jeg har i årevis tatt med meg lykta inn eller på reise når jeg har satt fra meg sykkelen ute (f.eks. på jernbanestasjonen). Resultatet er at jeg alt for ofte glemmer å ta med lykta på neste tur eller mister kontrollen på hvor den er. I gamle dager, den gangen vi hadde dynamo, var lykta alltid fastmontert, men nå for tiden er jo alt ekstrautstyr. Snart får vi bare ramma.på prisen som annonseres.
  I senere tid har jeg bare latt den lett avtagbare lampa sitte på sykkelen og merkelig nok har den ikke blitt stjålet. Det gir meg håp om framtida. Og skulle den bli stjålet er det antakelig likevel en billig investering i forhold til konsekvensene.

 4. Reidar Henry Svendsen sier:

  En godkjent refleks for sykkel er en refleks som er merket med CE eller E.

  CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt oppfyller sikkerhetskravene som er fastsatt i ett eller flere av ny metode-direktivene. Produktet skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.

  CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EU og EØS, og at dette kan dokumenteres. Det er produsenten eller dennes representant som påfører CE-merket.

  E-merket er et krav til ferdigpakkede varer som blir eksportert fra et land til et annet land innenfor EU/EØS med tanke på nettoinnholdet i pakningen. Det er også her produsenten i samarbeid med Justervesenet som godkjenner en slik merking.

 5. Kjell Eirik Irgens Henanger sier:

  Hei,

  Takk for artikkel om et viktig tema. Et par spørsmål og kommentarer. Dere skriver i artikkelen:

  «Å bruke klær med neonfarger og refleks er nesten like viktig for å bli sett som lys.» Jeg er enig i at det er fordel for enkeltindivider å kle seg i sterke signalfarger. Det er dog ikke påbudt og med mindre det blir det må resterende trafikkanter ihht vegtrafikkloven §6 kjøre slik at også de som sykler i «normale» klær ikke blir utsatt for unødig fare. Jeg mener derfor det også har en uheldig side når dere fremstiller det slik. Veien til at det regnes som formildende om en motorvognfører forulykker en syklist eller fotgjenger som ikke går i signalfargete klær er da kort. Samtidig om «malen» er at det regnet som «uforsvarlig» å ikke sykle eller gå i neonfarger, så er det fort gjort at hastigheten hos øvrig trafikk justeres opp ett hakk pga den økte generelle synligheten. Det er derfor svært viktig, tenker jeg, at SVV også kommuniserer at man skal kjøre i henhold til §6 også gitt myke trafikanter som ikke går eller sykler i neonfarger (som ikke er påbudt men som bl.a. jeg velger for ekstra sikkerhet).

  Videre skriver dere i artikklen: «De fleste syklene selges uten fastmontert lykt – som altså er påbudt.» Det er vel litt upresist. Fastmontert lykt er vel bare påbudt i mørke eller skumring og ikke uansett?

  Dere skriver også: «-Dette viser at det er et poeng å bruke lys på dagtid også, selv om det ikke er påbudt, sier Rostoft.» Lysstyrken på en normal sykkellykt som er ment å være synlig på 300m avstand i mørket (i klarvær) er langt unna den lysstyrken nærlys på en bil har. En gammeldags halogen H4 pære har iflg TU en lysstyrke på ca 1000lumens. Nymotens Xenon lys har over 3000lumens. Det finnes sykkellykter med disse lysstyrkene men det er kostbare (det kanskje minst viktige argumentet), har relativt kort batteritid (spesiet i kulde) og syklister som bruker disse blir ofte uglesett på sykkel og gangstier fordi det er uvant kraftig lys som lett sjenerer gående og møtende syklister. Spørsmålet er da: Er det ren synsing å hevde at syklende bør bruke lys på dagtid også, eller ligger det mer arbeid bak dette standpunktet? Hvilke lysstyrker ser dere for dere er nødvendig? Er det Rostofts synspunkt eller SVV sitt synspunkt? Ref. også argumentetasjonen om §6 og hvor aktsom øvrg trafikk er mot myke trafikanter.

  Videre skriver dere: » Analysen viste at lite synlig syklist i skumring eller mørket er medvirkende faktorer i seks ulykker fra 2005-2012. Den viser også at nesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene ikke hadde lys. » Hvor mange ulykker var det i perioden 2005-2012 i skumring eller i mørket, og hvor stor andel av de forulykkede har da ikke lys på sykkelen? Er dødsulykene det referes til alle inntruffet i mørke eller skumring, eller er noen av dem på dagtid, og regner man i så fall med dødsulykke som skjer på dagtid uten lys med i oversikten eller ikke?

  Når alt dette er sagt:
  Jeg er ubetinget for at syklende skal bruke lykt i mørket eller skumring. Selv bruker jeg kraftig lyktvariant med oppladbart Li-Ion batteri både foran (800/1000lumens maks) og bak (85 lumens) med god erfaring. Jeg syns kravet til sykkellys er veldig uklare. Synlig på 300m i mørket er uklart. Et krav burde heller vært satt til målbar lysstyke på hhv forlys og baklys syns jeg.

 6. Marianne Stølan Rostoft sier:

  Hei!
  Du har gode poenger; det er forskjell på råd/anbefalinger og påbud, og det er svært viktig at bilister kjører etter forholdene (inkludert å være oppmerksom på trafikanter uten reflekser og synlige klær).

  Vi ønsker likevel å anbefale refleksbruk for fotgjengere, jf. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg (2013-2017), og å kle seg synlig som syklist. Trafikantene må selv velge om de ønsker å følge rådet.

  Det er riktig at fastmontert lykt på sykkelen bare er påbudt i mørke eller skumring. Det er lov å fjerne lykten eller la være å bruke den i dagslys.

  TØI-rapport 1478/2016 og Høye 2016 (Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak for syklister) har gjennomgått empiriske studier av virkningen av lysutstyr på antall ulykker. De fleste studier har brukt selvrapporterte ulykker og/eller selvrapportert bruk av sykkellys. Den metodisk sett beste studien (Madsen et al. 2013) er en eksperimentell studie hvor omtrent halvparten av nesten 4000 syklister fikk installert permanent kjørelys. Det ble her funnet en ulykkesreduksjon på 18% i dagslys. Også andre studier har vist at sykkellys gjør syklister mer synlige i dagslys. Oppdagelsesavstanden er omtrent doblet ifølge metaanalysen av Kwan & Mapstone (2006). Se for øvrig kapittel 6 i TØI-rapporten (resultater fra disse studiene ble sammenlignet med sammenhengen som ble funnet mellom bruken av sykkellys og selvrapporterte konflikter og ulykker i spørreundersøkelsen).

  Når det gjelder ditt spørsmål om dødsulykker kan jeg presisere at det var 71 drepte syklister i Norge i perioden 2005-2012. 23 % ble drept i mørket. At syklisten var lite synlig i skumring eller mørke er vurdert som en mulig medvirkende årsak i 8% av alle dødsulykker med syklister, i 37 % av alle dødsulykker med syklister som skjedde i skumring eller mørke, og i 53% av alle dødsulykker med syklister som var kollisjoner og som skjedde i skumring eller mørke.

 7. Martin P. Hoff sier:

  Det står ikke i forskriften at lys skal være ‘fastmontert’, men at de skal være ‘festet’. Det hadde vel strengt talt vært like greit å sitere foreskriften direkte istedenfor å skrive den om. Da hadde man droppet egne tolkinger og uklarheter… Ref noen av kommentarene over.

  Han karen fra Statens Vegvesen har noen uttalelser som også er direkte feil. Hvor er det han har det fra at det er ulovlig å montere «sterkt lys» på sykkelen? Eller at det er ulovlig å montere en hodelykt på sykkelen? Det er jo ren oppdiktning!

  Ellers meget god kommentar fra Kjell Eirik over. Helt enig i at å sause inn anbefalinger med hva som ellers er lovpålagt blir svært rotete, og kan faktisk være farlig ettersom det kan gi bilister troen på at alle syklister skal ha refleksklær fra topp til tå. Da kunne dere i det minste nevnt signalklokken som er påbudt!

 8. Mark Berger sier:

  @martin: Bra at du og andre er opptatt av at formuleringer og uttalelser skal være presise. Ifølge synonymordboken.no er «montere» et synonym til «feste». Tror ytterst få misforstår innholdet i begrepet i akkurat denne sammenhengen, men ser at «festet» kan være et bedre og mindre tungt ord enn «fastmontert». Så, takk, her bytter jeg ut det ene med det andre.

 9. Mark Berger sier:

  @martin. Som sagt over, fint at du og andre er opptatt av formuleringer. Men Espen Andersson har aldri, slik du hevder, uttalt at det er ulovlig å montere hodelykt på sykkelen. Det han sier er at det er forbudt å montere hodelykt med blendende lys på sykkelen. Forbudet dreier seg altså ikke om hodelykten, men at lyset fra lykten eventuelt er blendende. Enig i at formuleringen knyttet til at «sterkt lys» ikke er lov, kan fremstå uklar, særlig hvis man løsriver det fra konteksten, det vil si setningen som følger og utdyper at det er snakk om blendende lys. Men redigerer det i tilfelle noen skulle gå glipp av helheten.

 10. Bjørn Ådland sier:

  Ad lysstyrke og blending: I et blandet trafikkbilde vil syklende alltid konkurrere om synligheten i de aktuelle omgivelsene. Ideelt sett burde detaljerte, materielle (tallfestede) krav til lysstyrke og -spredning etter min mening være sammenlignbare med (eller i det minste satt bevisst ut fra) det som finnes for biler og motorsykler. Om lyktene har mulighet for lett å endre lysmodus, kan de gjerne innstillinger tilsvarende bilers kjøre-, fjern-, tåke- og bak/bremselys. Lykter uten styrkeinnstilling kunne gjerne hatt maks lysegenskaper tilsvarende øvrige kjørelys i gatebildet, mens minimum lysstyrke også bør kvanitifiseres/typegodkjennes mer nøyaktig enn i dag (synlig på 300m). Det er stor forskjell på «å se» en lykt på 300m langs en mørk landevei (dette oppfatter jeg som et minstekrav der det er tilstrekklig å ligge «rett over» grensen til ikke å bli sett på denne avstanden) og avdekke en syklist i sidespeil med lavt sollys blandet med kjørelys fra biler i kø. §5 i trafikkreglene om lys på sykkel nevner ikke lysstyrke annet enn «300m-kravet». Hvor hjemles blending og hvordan er dette definert?

 11. Kristian S. sier:

  Det er bare krav om at det skal være refleks på pedalarmen. Så slik det fremstilles her om at den gode gamle gule firkanta refleksen på pedalen er det eneste godkjente ER FEIL! Noe som er naturlig da sykler ikke ser ut som før og mange har klippedaler uten hverken plass eller feste til refleks på selve pedalen. Modellen til krav til sykkelen er jo basert på en sykkel som er av 50-talls tidløs desing og som har vært utdatert (og mindre relevant) siden 80-tallet.

 12. Mark Berger sier:

  @kristian: Takk for påminningen. Det du peker på ang refleks og klikkpedaler er tatt opp i kommentar nr 2 til denne artikkelen. For ordens skyld, forskriften HAR tatt opp i seg at det er noe som heter klikkpedaler. Slik er det formulert i forskriften: «Sykkel skal ha rød refleks bak. På begge sider av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Ved bruk av sykkel utstyrt med klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene. Refleksanordningene skal være av godkjent type.». Har nå lagt inn et eget kulepunkt med dette i artikkelen også.
  Hele forskriften kan leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-02-19-119

 13. Stig Erling Iversen sier:

  Når vegvesenet skal liste opp kravene til lys på sykkel, er det ikke da det beste å gjengi lovteksten direkte, i stedet for å omskrive den etter eget forgodtbefinnende?
  Konkret: Hvor er lovhjemmelen som sier at lyset ikke skal virke blendende?
  TØI har brukt dette som et spørsmål i WEB-undersøkelsen sin. Trygg Trafikk har det på sine nettsider.
  Hvor kommer dette kravet fra?
  Det er mulig det er fornuftig og lurt at en lykt ikke virker blendende, men det er så langt jeg har klart å finne ikke et krav i noen lov eller forskrift.
  Og hvordan måler man forresten om en lykt er blendende?

 14. Mark Berger sier:

  @StigERling. Vegtrafikklovens paragraf 3 er retningsgivende for alle trafikanter, både for oss som syklister, og når vi kjører bil, motorsykkel osv. Der står det konkret:
  Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
  Det å blende en annen trafikant kan føre til fare og dermed skade andre. Ergo er blendende lys forbudt.

 15. O.Henning Andersen sier:

  Jeg kan ikke forstå at et Kjøretøy som en sykkel defineres som skal ha blinkende lys verken foran eller bak, og at en i også kan velge fritt mellom dette gjør forvirringen total. Jeg mener bestemt at forskriftene her må endres slik at samtlige sykler har samme type lys, og reflex

 16. Jørn Ole Frøysnes Nerland sier:

  Blinkende lys Foran å Bak synes mye bedre

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*