Skredobservatører fra Statens vegvesen, Jernbaneverket og NVE er høyt og lavt for å sjekke snøforhold ved rasutsatte veger.

Forberedt på å bistå ved over 200 snøskred

Publisert:
2. desember 2016
Av
Henriette Erken Busterud

Fra 1. desember vurderer skredobservatører snøforhold langs de mest skredutsatte vegene. I snitt rammes dette vegnettet av 220 skred i året.

Mange snøskred kommer på samme sted år etter år, ofte flere ganger hver vinter.

-Nå er vi godt forberedt til en ny vintersesong, sier Tore Humstad. Han har ansvar for Vegvesenets skredvarslingsinnsats – en jobb som gjøres i samarbeid med NVE og Meteorologisk institutt.

I vinter er Vegvesenets snøskredobservatører for første gang representert i alle de fem regionene.

Feltobservasjoner hver uke

Fra 1. desember til 31. mai bidrar 25 observatører ute i felt, slik at hver region får skredfarevurderinger hver uke. Tre ansatte i Vegvesenet har også som en del av jobben å skrive varslingstekst for nettstedet varsom.no. I tillegg har det før denne sesongen vært jobbet med etablering av nye værstasjoner og forbedring av IKT-systemer som gjør at observasjonene og farevurderingene kommer flest mulig til nytte.

I det samme systemet kommer også entreprenørenes daglige skredfarevurderinger. De melder inn tegn til og vurdering av skredfare via egen app «Elrapp Entreprenør» som kommer i ny versjon i desember

-Når vi er ute i felten kan vi si noe om stabiliteten i snødekket og vurdere hva som skal til av nysnø, vind og temperaturendringer for at skredfaren skal gå opp eller ned. Spesielt er faren for at skredene går av seg selv et viktig grunnlag når vi gir anbefalinger om at veger bør stenges eller åpnes, forklarer Humstad.

Informasjon fra observatørene legges umiddelbart i en app og vurderes av varslingsgruppe sammen med værobservasjoner, prognoser og snømodeller.

Skredobservatør fra Statens vegvesen. Foto: Tore Humstad
Skredobservatør fra Statens vegvesen. Foto: Tore Humstad
900 værstasjoner

Vegvesenet har ansvar for rundt 300 værstasjoner langs vegnettet, mens Meteorologisk institutt har om lag 600.
– Vi samarbeider og spleiser på disse værstasjonene. De siste årene har vi også fått på plass 45 nye stasjoner i fjellområdene, forteller Humstad.

400.000 bruker varsom.no

Faregraden for skred varsles daglig på Varsom.no som har over 400.000 brukere. Denne uka kom nettstedet i ny versjon med bedre grafikk og nye varslingsregioner. Varsom.no fikk tidligere i år Røde Kors sin fjellskikkpris.

Skal du ut på tur – sjekk skredskolen

God kontroll på skredfare

-De regionale varslene hjelper oss til å holde oversikt over skredfaren i landet både i sanntid og for de nærmeste to dagene. Dette gir oss et godt grunnlag for hvor vi må sjekke nærmere og i neste omgang vurdere det riktige tidspunktet for å stenge og åpne veger, eller innføre styrt trafikkavvikling. Varslene kan også brukes til å planlegge for eksempel omkjøringer og bruk av beredskapsferjer, forteller Humstad.

Tore Humstad, ansvarlig for skredvarsling i Statens vegvesen.
Tore Humstad, ansvarlig for Vegvesenets skredvarslingsinnsats.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*