Foto: Knut Opeide

Nasjonalt gåregnskap for 2015

Publisert:
30. desember 2016
Av
Henriette Erken Busterud

Å gå er bra for kropp og sjel, lommeboka og miljøet. Likevel velger halvparten å kjøre bil på turer under to kilometer.

-Årlige gåregnskap skal vise resultatet av det vi gjør for å få flere til å gå. Der samler vi fakta om gåing som vi håper skal bidra til mer oppmerksomhet rundt dette.  Det sier Liv Øvstedal i Statens vegvesen som har ledet arbeidet med det første gåregnskapet.

 Noen regnskapstall:
 • En av tre går på minst en «reise» hver dag
 • Halvparten kjører bil hvis de skal reise mellom 1 og 3 km
 • 20 % velger bil på turer på noen hundre meter
 • 21 % av alle reiser skjer til fots
 • 80 % av reiser til fots er under 3 km
 • Folk går mest i Oslo
 • De mellom 35 og 55 går minst
 • 16 % går til jobb, 11 % deler av vegen
 • 60 % av barna går og sykler til skolen (Målet i NTP er 80%)
 • En av fire kjører barna til skolen
 • I  2015 var det 12 drepte og 116 hardt skadde fotgjengere
Meld deg på Vegnetts nyhetsbrev
Nasjonal gåstrategi

Mål om nullvekst i biltrafikken og helsehensyn gjør at flere må ta beina fatt. Norge er et av få land med en nasjonal gåstrategi for å få flere til å gå – både til jobb og aktiviteter. Mange kommuner jobber også med hvordan de skal få flere til å gå. Målet er at det skal tilrettelegges så det blir mer attraktivt og enklere å gå for både store og små.

-Det er mange aktører som kan bidra til at flere får lyst til å gå. NTP legger opp til at det skal bygges 750 kilometer gang- og sykkelveger i perioden 2014-23. Videre skal vi jobbe med samspill i trafikken, som å sikre kryssingspunkt, ha lange nok «grønnetider» og direkte gangforbindelser. Vi vil også jobbe med kunnskap og formidling og for få folk til å gå mer til daglige gjøremål og arrangement. Her må vi lære av andre europeiske byer, påpeker Øvstedal.

Trenger mer data

Tallene er samlet fra flere kilder, mest fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene fra TØI.
-Å gå er noe vi gjør når som helst og hver dag, men det er likevel lite dokumentasjon, og vi håper vi på sikt kan få flere gåtellinger, sier Øvstedal.

Gåregnskapet er lagd etter samme mal som sykkelregnskapet og kollektivregnskapet.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*