Bruk av ITS vil være viktig for å løse transportutfordringene som kommer. ((Illustrasjon. Colourbox)

Vil ha et dristig, frittenkende og handlekraftig ITS-råd

Publisert:
10. januar 2017
Av
Mark Berger

Vegdirektøren vil ha et mer dynamisk og handlekraftig ITS-råd.

Transportsektoren står foran store utfordringer i årene som kommer. Bruk av Intelligente transporttjenester og systemer (ITS) vil kunne være en betydelig del av løsningen.

Husk å melde deg på nyhetsbrevet fra Vegnett.

Et omfattende trendbrudd

– ITS-rådet har vært et nyttig forum siden oppstarten i 2011 fordi det har bidratt til mye god kunnskapsdeling. Dessverre har det til nå ikke fungert så godt som et direkte rådgivende organ som vi hadde håpet på, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Det grønne skiftet, nye trender og ikke minst den rivende teknologiutviklingen vil ha betydelig innvirkning på transportsektoren. Både med tanke å tjenester som utvikles, infrastruktur og konsepter. Vi snakker om omfattende trendbrudd og det er åpenbart at ITS vil måtte spille en betydelig rolle om vi skal klare å tilpasse oss, sier Gustavsen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tar til orde for å tenke nytt mandat og sammensetning av ITS-rådet. (Foto: Knut Opeide)
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tar til orde for å tenke nytt mandat og sammensetning av ITS-rådet. (Foto: Knut Opeide)
Vil redusere antallet medlemmer i rådet

Gustavsen tar nå initiativ overfor Samferdselsdepartementet om at rådet får en ny innretning og sammensetning. Blant annet foreslår han å redusere antallet rådsmedlemmer fra dagens 26 til 15.

Vi snakker om omfattende trendbrudd og det er åpenbart at ITS vil måtte spille en betydelig rolle om vi skal klare å tilpasse oss. Terje Moe Gustavsen.

I brevet vegdirektøren har sendt departementet kommer det frem at han ser for seg et mer dynamisk ITS-råd, et organ som kan være med på å trekke opp de store og langsiktige linjene for transportsektoren samtidig som det har beslutningsdyktige medlemmer.

– Jeg ser for meg et råd som har den nødvendige dristigheten, som er frittenkende og hvor det samtidig er kort vei fra idé til handling, sier Gustavsen.

Ønsker seg en dynamisk møteplass

For å få til den nødvendige handlekraften ønsker Gustavsen at rådets fem faste medlemmer består av samferdselsministeren, som også er rådets leder, samt topplederne i transportetatene og Avinor.  De ti som ikke er faste medlemmer skal ifølge forslaget inviteres til å sende en søknad om deltakelse til Samferdselsdepartementet der de argumenterer for hvorfor de bør ha en plass i rådet.

Jeg ser for meg et råd som har den nødvendige dristigheten, som er frittenkende og hvor det samtidig er kort vei fra idé til handling. Terje Moe Gustavsen.

– Jeg vil ha et ITS-råd som er en dynamisk møteplass der det fremmes nye initiativ, hvor det motiveres til oppstart av piloter, et råd som tar til orde for å ta i bruk ny teknologi. Rådet skal være en pådriver for utnyttelse av ITS og gjennom det bidra til fremtidsrettet transportpolitikk. Fungerer rådet godt skal det kunne bidra til å utvikle transportetater som legger til rette for utvikling av god mobilitet i samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv, sier Gustavsen.

Rådet skal være en pådriver for utnyttelse av ITS. Terje Moe Gustavsen.

Se hvor smart svenskene gjorde det da de skulle presentere hva de drev på med innenfor automatisert transport.

 

Kommentarer (2)

 1. Jan Otto Reimers sier:

  Det er fint med ITS råd men hvorfor tar man ikke i bruk åpenbar teknologi som allerede er tilgjengelig. Det vesle norske selskapet Comlight AS (www.comlight.no) har utviklet verdensledende teknologi med radarbasert aktivitets styrt veibelysning som kan spare Norge for mange hundre Gigawatt timer i året. Systemet har vært kjent i Vegvesenet siden 2012 og de siste årene testet ut av Vegvesenet i Region Sør sammen med ÅF. Resultatene er svært gode og godt dokumenter. Systemet kan i tillegg gjøre trafikktelling, rapportere lyspunkter som ikke lyser etc. Dette er både smart City, IoT og Grønt skifte.
  Pr i dag har selskapet montert systemet på 3 000 lyspunkter i Sveits og knappe 800 i Norge. Det leveres nå et system til Frankrike på 1 000 lyspunkter hvor denne ene leveransen er større enn hva som totalt er installert i Norge.
  Er ITS rådet oppmerksom på at denne teknologien finnes og er langt forbi test stadiet? Kan vi få presentere de for rådet?

 2. Anders Godal Holt sier:

  Viser til Reimers kommentar.

  Som leder av ITS seksjonen i Statens vegvesen registrerer jeg at finnes mange smarte løsninger rundt omkring, da både med norsk og utenlandsk opphav. Det gjelder også «Smart vegbelysning». ITS Rådet er nok ikke riktig fora for å ta opp konkrete løsninger som dette. Problemstillingen mer generelt mener jeg bør være interessant for ITS Rådet, og for andre fora. Da mener jeg «hvordan kan vi i Norge bli flinkere til å komme oss fra gode produktideer-piloter til produkter-anvendelse». Jeg vil være med å heie på de som ønsker å «knekke denne koden»!

  For øvrig er det viktig for oss i Statens vegvesen at vi ved overgang fra test til anvendelse opptrer ryddig og korrekt. Det er viktig at vi følger regelverk for anskaffelser. Vi må ha fokus på at system er basert på åpne spesifikasjoner og standarder. Løsninger må kommuniserer med og spille på lag med det som finnes av øvrige installasjoner og tjenester. Det er viktig med et helhetsperspektiv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*