Vegvesenet har fått gjennomført tester av utslipp fra nye busser som blant annet viser at på kalde dager så har en ny Euro VI dieselbuss lavere NOx-utslipp enn en ny diesel personbil. . Bildet viser en buss fra Ruter i Østensjøveien ved Brynseng i Oslo. (foto: Knut Opeide)

Nye dieselbusser har mindre NOx-utslipp enn nye personbiler

Publisert:
8. februar 2017
Av
Bente Tovik

Nye busser med Euro VI dieselmotorer har også betydelig lavere NOx-utslipp enn busser med Euro V motorer.

På kalde dager har en ny Euro VI dieselbuss lavere NOx-utslipp enn en ny diesel personbil. Det viser nye funn fra målinger Statens vegvesen har fått gjennomført i reell trafikk.

NOx-utslipp for nye dieselkjøretøy Euro VI og Euro 6. (Illustrasjon: Transportøkonomisk institutt)
NOx-utslipp for nye dieselkjøretøy Euro VI og Euro 6. (Illustrasjon: Transportøkonomisk institutt)

Testingen har skjedd som en del av forskningsprogrammet EMIROAD (Emissions from Road Transport Vehicles), hvor man i tre år har forsket på avgasser og utslipp fra kjøretøy.

Under sluttseminaret torsdag 9. februar, kan prosjektet vise til ferske rapporter fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som har gjort målinger for Statens vegvesen hos VTT Technical Research Centre i Finland.

Strenge krav til tungtransporten

En samlet europeisk myndighet har over tid stilt strenge krav til rensesystemer for tungtransporten. Det har ført til utviklingen av ny renseteknologi «Selective Catalytic Reduction» (SCR), som effektivt reduserer utslipp av nitrogenoksider (NOx).

– SCR har vist seg å fungere veldig effektivt for tunge kjøretøy med Euro VI dieselmotorer. Nye målinger som er gjort i VTTs laboratorium ved normaltemperatur viser at for enkelte av bussene er NOx-utslippene nesten helt fjernet ved kjøring med varm motor, forteller prosjektleder Karl Idar Gjerstad i Vegdirektoratet.

Euro V dieselbusser sammenlignet med Euro VI. (Illustrasjon: Transportøkonomisk institutt)
Euro V dieselbusser sammenlignet med Euro VI. (Illustrasjon: Transportøkonomisk institutt)
– Vi er på rett vei

– Det betyr at nye generasjoner busser og lastebiler har potensiale til å kutte NOx‑utslippene drastisk. Tungbiltransporten fornyes også raskere enn personbilparken, og vi ser at NO2‑nivåene er nedadgående i norske byer. Vi har et stykke igjen, men utviklingen går nå i riktig retning, sier Gjerstad.

Busser målt i kulde for første gang

For første gang er det også målt utslipp fra busser i nordisk kulde. Å måle avgasser fra dieselbusser i kulde er en utfordring. Målingene som er gjort ved VTT i Finland indikerer at tiden for oppvarming av SCR-rensesystemet og start av NOx-rensingen kan øke fra noen få minutter ved kaldstart i normal temperatur til opp mot 20 minutter ved streng kulde (‑20 ºC). Ved lave temperaturer (under 0 ºC) kan renseeffekten synke fra over 90 prosent til ned mot 60 prosent.

Oppvarming av reduksjonsmidlet urea (AdBlue) og rask oppvarming av de forskjellige katalysatorene i hele SCR-systemet er avgjørende for å redusere tidsforsinkelser før renseprosessene starter, slik at rensingen blir optimalt effektiv.

Fakta om avgasser og svevestøv

NOx (Nitrogenoksid) er en blanding av gassene NO og NO2. NO2 er giftig for mennesker ved inhalering. Hovedkilden til NO2 er biltrafikk, tungtransport og skipsfart. Mengden NOx øker med temperaturen i motoren. Dieselbiler genererer mer NOx enn bensinbiler. Biltrafikken står for om lag 80 prosent av NOx-utslippene i norske byer.

CO2 (karbondioksid) er en klimagass, som produseres blant annet ved forbrenning av bensin, diesel eller gass. Bensinmotorer slipper ut mer CO2 enn dieselbiler. Det økende nivået av CO2 i atmosfæren fører til en globalt økende middeltemperatur og mer ekstremvær ifølge IPCC.

Svevestøv (PM) er en kompleks blanding av mikroskopiske partikler i lufta vi puster inn. De største kildene til svevestøv er trafikk, både vegslitasje og eksosutslipp, og vedfyring.
PM10- er mindre enn 10 mikrometer (µm) og kan sette seg i øvre luftveier når vi puster. PM2,5 er mindre enn 2,5 µm og kan følge med helt ned i lungene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*