Planen er å ha lover og forskrifter for utprøving av førerløse kjøretøy ferdig vedtatt i løpet av våren. Bildet viser testbilen Mercedes F015 under bilutstillingen i Amsterdam i 2016. (Foto: Mercedes Benz)

Prøveordning med selvkjørende kjøretøy er på vei

Publisert:
13. februar 2017
Av
Mark Berger

Det jobbes hardt med å få på plass regelverk som gjør det mulig å teste selvkjørende kjøretøy i Norge. Se videoen der Mercedes tester en av sine biler.

Departementets lovverk for utprøving av førerløse kjøretøy er allerede på høringsrunde med høringsfrist 1. mars. Vegdirektoratet fikk i oppdrag å utarbeide forskriften for prøveordningen, et arbeid som ledes av avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs.

-Vi fikk oppdraget 6. januar, og skal ha den klar for høring allerede i april, forteller Lutnæs.

Husk å melde deg på nyhetsbrevet fra Vegnett.

Settes i verk våren 2017

Forskriften vil blant annet inneholde retningslinjer for hva søknadene om kjøretillatelse skal inneholde og hvilke krav som skal stilles til søkerne. Planen er å ha lover og forskrifter for prøveordningen ferdig vedtatt i løpet av våren.

-Det gjenstår også å avgjøre hvem som skal behandle og godkjenne søknadene, og hvilke kriterier de skal vurderes ut fra, sier hun.

I videoen under kan du se hvordan Mercedes F015 kan fungere i trafikken, og produsentens tanker og ideer rundt et førerløst fremtidssamfunn.

Skal testes ut midt i trafikken

Vegvesenet forventer at bilprodusenter, forskningsinstitusjoner og ulike bedrifter vil være blant søkerne til prøveordningen.

-Det er viktig å teste ut bilene på veien i et naturlig miljø med alle utfordringene som finnes i trafikken. Det er nok ikke alle veier som vil egne seg som prøvestrekninger, men hvordan dette skal vurderes er foreløpig ikke klart Kanskje prøvestrekningene også bør skiltes slik at andre trafikanter er kjent med at her foregår testing, sier Lutnæs.

Sverige ligger et hestehode foran

Sverige jobber med å lage en lov om forsøk akkurat som oss. Volvo vil starte i april, men da under forutsetning av at sjåføren har alt ansvaret.

Samarbeid med forsikringsbransjen er viktig

-Målet er jo å legge til rette for en god utvikling. Å få lovverket på plass er sentralt. De som søker om utprøving blir juridisk ansvarlig for kjøretøyet, når det kjører uten fører. Forsikringsordningen må være på plass før forsøk med selvkjørende biler kan tillates. I lovforslaget ber Samferdselsdepartementet derfor spesielt om forsikringsbransjens synspunkter.

Kom med dine innspill

Har du innspill til arbeidet med forskriften? Send gjerne tips og råd til ingrid.lutnaes@vegvesen.no

-Målet er jo å legge til rette for en god utvikling. Å få lovverket på plass er sentralt, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Ingrid Heggebø Lutnæs. (Foto: Privat)
-Målet er jo å legge til rette for en god utvikling. Å få lovverket på plass er sentralt, sier Ingrid Heggebø Lutnæs. (Foto: Privat)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*