Illustrasjon: Statens vegvesen

Flere hundre tusen tar trafikkfarlige piller

Publisert:
28. mars 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Rus er medvirkende årsak i nesten en fjerdedel av dødsulykkene. Reseptregistret viser at mer enn 800 000 personer mellom 20 og 79 år i fjor fikk utlevert minst ett legemiddel som kan være trafikkfarlig.

I følge Reseptregisteret hentet i 2016 nær 500 000 personer mellom 20 og 79 år ut minst en resept på sterke smertestillende legemidler (opioider). Rundt 470 00 personer i denne aldersgruppa hentet ut minst en resept på sovemedisin eller et beroligende middel (benzodiazepiner og z-sovemidler). Mer enn 800 000 personer hentet ut resept på minst ett av disse legemidlene.

Legemidlene som medfører størst risiko i trafikken er stoffgruppene opioider, z-sovemidler og benzodiazepiner. Disse stoffene finnes i medisiner som (utvalg):

 • Valium (diazepam)
 • Imovane (zopiklon)
 • Stilnoct (zolpidem)
 • Sobril (oksazepam)
 • Rivotril (klonazepam),
 • Xanor (alprazolam)
 • Mogadon (nitrazepam)
 • Paralgin Forte/Pinex forte (kodein)
 • Nobligan (tramadol),
 • Dolcontin (morfin),
 • OxyContin/OxyNorm (oksykodon)

Risikoen er størst dersom disse legemidlene kombineres med andre trafikkfarlige legemidler, narkotika eller alkohol, eller dersom de brukes i store doser for å gi rus. Seniorforsker Hallvard Gjerde ved Oslo Universitetssykehus sier følgende:

-Risikoen er selvfølgelig størst kort tid etter inntak, spesielt for sovemidler. Det er viktig å merke seg at de må inntas minst åtte timer før en kan kjøre. Dersom en våkner klokka to om natta og tar en sovetablett, kan en altså ikke kjøre bil før klokka ti.

Helsedirektoratets sider om legemidler og førerkort

Mange studier

Det har blitt gjennomført mange studier av effekten av rusmidler og legemidler på kjøreferdigheten. Eksempler er der testpersoner har tatt et legemiddel for deretter å bruke kjøresimulator, kjørt bil på lukket bane, eller kjørt i vanlig trafikk for å undersøke omfanget og type førerfeil.

I år undersøker Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Universitetet i Maastricht bruk av metadon og buprenorfin (Subutex, Temgesic) på kjøreferdigheten.

Opp til fire ganger høyere risiko

Også Folkehelseinstituttet har tidligere forsket på risikoen for å havne i trafikkulykke hvis en bruker sterke og svake smertestillende, sovemedisin og beroligende. Data fra reseptregistret ble koplet mot ulykkestall og hele befolkningen var inkludert. På den måten kunne de se om sjåfører som var innblandet i ei ulykke hadde brukt legemidler – for så å sammenligne dette med perioder uten medisinbruk.

– Det er to til fire ganger så høy risiko for bli involvert i ei bilulykke med personskade hvis en for eksempel bruker sovemedisin og beroligende middel, forteller forsker Svetlana Skurtveit på Folkehelseinstituttet.

I det store europeiske prosjektet DRUID har de sett på risikoen for å havne i trafikkulykke etter bruk av legemidler, narkotika og alkohol. Der ble det konkludert med at det i snitt var 2 og 10 ganger høyere risiko for dette etter bruk av benzodiazepiner, z-sovemidler eller opioider.

Politiet stanser flere med pillerus

UP avdekker flere ruspåvirkede nå enn tidligere – UP stanset tre ganger som mange i fjor som for fire år siden.

I følge UP-sjef Runar Karlsen er hovedårsaken først og fremst Politiets innsats. Men det kan også skyldes at noen flere ruskjører, noe de vet for lite om i dag.

-En god del av økningen skyldes at vi avdekker flere som kjører med annen rus enn alkohol (medikamenter/piller/narkotika). Det igjen skyldes hovedsakelig bedre metodebruk blant annet gjennom bruk av Drager DrugTest5000 som vi tok i bruk i 2016, sier Karlsen.

UP-sjef Runar Karlsen Foto: Morten Rakke Photography
UP-sjef Runar Karlsen. Foto: UP

Han sier at andre årsaker til at de stanser flere er at de prioritere dette høyere enn tidligere. Alle de kontrollerer skal rutinemessig også blåse alkotest). De har også utstyr som gjør det lettere å ha oversikt over kjøretøy som benyttes av ruskjørere – som ANPR (automatisk nummer-gjenkjennings instrument)

Figuren viser antall stoppet av UP for kjøring i ruspåvirket tilstand – alle typer rusmidler

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*