Fra pilotprosjekt i Greewich i London der folk kjøres fra dør til dør i automatisert minibuss. (Foto: GATEway press-photo)

Kan vi bli verdensmester i bildeling?

Publisert:
14. mars 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Pisk og gulrot har gitt oss verdens største elbilandel. Kan vi med samme metode også bli best på å dele automatisert elbil?

Den som stiller spørsmålet er Tom E Nørbech som jobber med transportplanlegging i Statens vegvesen:

– Det går an å tenke seg at en gir samme fordeler til de som vil dele automatisert bil som elbilistene får i dag. La oss si at de betaler mindre i bomringen og betaler mindre jo flere som sitter i bilen, sier Nørbech.

-Som å bestille taxi

Bedrifter jobber med å tilby transport fra dør til dør uten fører. Samkjøring og bildeling via smarttelefon vil komme mer og mer. I et pilotprosjekt i Greenwich i London tester de nå ut en slik løsning – dette skjer med et kjøretøy som er en mellomting mellom bil og buss.
-Dette kan fungere som å bestille en taxi enkelt via smarttelefon, sier Nørbech.

Hvor mange som vil dele på de automatiserte bilene vil ha enormt mye å si for om det blir bilvekst eller ikke i framtida.

Privat automatisert bil gir mer tomkjøring

Automatiserte kjøretøy vil gi sikrere trafikk, mindre utslipp, mindre driftskostnader og byrom kan brukes til noe bedre enn parkeringsplasser. Men fagfolk er også enige om at det vil føre til flere og lengre reiser: Private automatiserte biler vil gi mye tomkjøring siden de vil bli sendt hjem eller for å lade for så å kjøre tilbake for å hente deg.

-Sjøl om alt tyder på at det blir billigere å dele automatisert kjøretøy, kan det hende folk vil verdsette å være uavhengig og reise alene framfor å dele med andre. Når du kan gjøre andre ting enn å kjøre i bilen, aksepterer en kanskje å sitte lengre i kø også, sier Nørbech.

Hvis de fleste deler bil, vil det bli færre biler sjøl om det blir flere reiser.
En studie viser at hvis det er 30-40 prosent automatiserte kjøretøy i en stor by i 2030, så vil det bli 8 prosent færre biler hvis 30 prosent av oss er villig til å dele bil med andre. Hvis nesten alle de automatiserte kjøretøyene er i privat eie, vil bilveksten bli tilsvarende stor.

Hvis flere vil dele bil, vil ikke gjennomsnittsbilen lenger stå stille 23 timer i døgnet. Når bilene brukes mer blir det viktigere med billig drivstoff. Det vil antakelig gi økt etterspørsel etter elbiler, som igjen vil gi rimeligere elbiler.

-Det kan hende at delte automatiserte elektriske kjøretøy konkurrerer på kostnad med privatbiler og kollektivtransport i løpet av 2020-tallet, sier Nørbech.

Foto: Statens vegvesen
Tom Nørbeck i Statens vegvesen
  • Automatiserte elbiler:

    Automatiserte kjøretøy vil gi flere reiser.

Elektriske kjøretøy vil være rimeligst i drift og antakelig også i innkjøp

Mer delt mobilitet vil påvirke kollektivtransporten

Masseproduksjon av elektriske kjøretøy vil føre til lavere batterikostnader og bidra til desentralisert, lokal energiproduksjon (for eksempel solceller på hustak)

Automatiserte elektriske kjøretøy vil sette nye krav til infrastrukturen

Økt fornybar energiproduksjon vil gjøre elektriske kjøretøy mer attraktive som tiltak for å redusere klimagassutslipp i transportsektoren

Automatiserte kjøretøy kan øke innfasingen av konnektivitet og tingenes internett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*