Inga-Loise Sætermo Veivåg på Sentrallaboratoriet i Trondheim analyserer prøvene. (Foto: Katja Rekilä)

Møt instrumentet som samler på støv og kjemikalier

Publisert:
29. mars 2017
Av
Giselle Jensen

Ny teknologi bidrar til å redusere forurensning fra veitrafikken ved å samle inn og analysere det løse materialet som finnes i veibanen.

Wet dust sampler (WDS) gir mulighet til å måle og analysere veistøv og kjemikalier som kommer fra veioverflaten. Instrumentet vasker et lite areal på veibanen med høyt trykk og samler det løse materialet i en prøveflaske. Analysene kan f.eks. vise om det ligger mineralpartikler fra asfaltslitasje eller salt fra vinterdriften på veien.

Måleutstyret består av en prøvetakingsenhet, kompressor, vannpumpe, strømaggregat og pc/kontrollenhet med egen software for å sikre repeterbare målinger.

De vasker veibanen med høyt trykk og suger opp vannet. (Foto: Katja Rekilä)
De vasker veibanen med høyt trykk og suger opp vannet. (Foto: Katja Rekilä)
Svensk teknologi

Når støv og kjemikalier fra trafikkmiljøet virvles opp, bidrar det til svevestøv og forurensning av overflatevann. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige startet derfor for ti år siden utviklingen av en prøvetaker for veistøv som kunne brukes ute på veien. Utstyret er senere videreutviklet og brukt på flere prosjekt.

Inntil nylig fantes kun ett eksemplar av instrumentet. Gjennom det nordiske samarbeidet NorDust har også Finland og Norge nå fått kjøpe siste versjon av WDS for å bruke utstyret til forskning.

Avslører lite effektive feiebiler

– Fordelen med WDS er at du kan måle løse materialer på veioverflaten akkurat der du er. Du kan eksempelvis konkret måle effekten av ulike tiltak og identifisere kilder til veistøv. Vi kan også måle hvor effektivt ulike feiebiler rengjør veien, hvor og hvordan støvdepot bygger seg opp eller hvor mye og hvilke typer salt som akkumuleres, sier Brynhild Snilsberg i Vegdirektoratet.

Inga-Loise Sætermo Veivåg tar prøve av salt og veistøv. (Foto: Katja Rekilä)
Inga-Loise Sætermo Veivåg tar prøve av salt og veistøv. (Foto: Katja Rekilä)
Mange faktorer spiller inn

Luftkvaliteten som registreres på målestasjonene påvirkes av mange andre faktorer enn kun renhold. Spesielt er værforhold utslagsgivende for om partiklene fra veislitasje virvles opp i lufta, eller blir bundet på veioverflaten av fuktighet.

Dette utstyret er svaret på ønsket om å sammenligne effekten av ulike renholdsmaskiner, som bruker børster, spyling med høytrykk eller lavtrykk, trykkluft, vakuumsug alene eller i kombinasjon.

-Veistøvet er heller ikke jevnt fordelt over veibanen. Kunnskap om hvor på veibanen støvet faktisk ligger, er derfor nyttig kunnskap for den som skal gjøre rent, påpeker Snilsberg.

Meld deg på nyhetsbrevet fra vegnett.no

Instrumentet kan leies inn for bruk i hele landet

Hun forteller at WDS skal være tilgjengelig for hele landet. Inga-Loise Sætermo Veivåg på Sentrallaboratoriet i Trondheim har ansvaret for utstyret som kan leies inn for å utføre målinger og laboratorieanalyser.

Les mer om Wet dust sampler på bloggen På veg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*