Plasser, torg og bygninger skal gi rom for gode opplevelser. Stortorvet på Hamar er et eksempel på et sted der parkeringsplasser er fjernet for å gi rom for andre. (Foto: Ingse Kjernmoen/Hamar kommune)

Ny strategi skal sørge for fine byrom også for dem som ikke kjører bil

Publisert:
31. mars 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Riksantikvaren har kommet med sin første bystrategi. Byrom, gater og samferdsel er ett av temaene.

Carl Berners plass i Oslo før og etter oppussing. Der har kollektivtrafikk, gående og syklende blitt prioritert framfor biler. Det ble blant også plantet 200 trær og busker og satt noen benker i området rundt. Foto: Statens vegvesen/Henriette Erken Busterud.
Carl Berners plass i Oslo før og etter oppussing. Der har kollektivtrafikk, gående og syklende blitt prioritert framfor biler. Det ble blant annet også plantet 200 trær og busker og satt ut noen benker i området rundt. Foto: Statens vegvesen/Henriette Erken Busterud.

Med bystrategien vil Riksantikvaren bidra til fine byrom der det går kjapt å komme seg fram for egen maskin eller kollektivt. Historiske kvaliteter skal tas vare på og styrkes.

Viktig for alle som jobber med byer og tettsteder

-Det som står i bystrategien er viktig for alle som jobber med planlegging og prosjektering i byer og tettsteder.

Dette dreier seg om mye mer enn vern, dette dreier seg om livskvalitet i framtida. Og vi må ha respekt for historiske verdier når vi tilpasser gater, plasser byrom

Det sier landskapsarkitektene Sunniva Schjetne og Alf Støle i Statens vegvesen.

Nesten ekstrem forvandling

Carl Berners plass i Oslo er et eksempel på et byrom som er pusset opp. Fra å være ett av Oslos mest trafikkerte bilkryss har dette blitt et byrom der gående, syklende, buss og trikk har fått førstepri. Carl Berner fikk også hedrende omtale i forbindelse med Vakre vegers pris.

Storbyene må vise hvordan de skal få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Alle aktører må samarbeide

Vegvesenet og Riksantikvaren jobber sammen for bedre byer – blant annet gjennom programmet «Våre gater og plasser».

-Å lage gode byrom krever et godt samarbeid mellom ulike deler av forvaltningen. Dette blir enda viktigere framover for å finne gode løsninger, sier Støle og Schjetne.

Riksantikvarens bystrategi peker på at kulturminner og kulturmiljøer gir byene egenart som ikke må ødelegges når byene skal fortettes og utvikles.

Alf Støle og Sunniva Schjetne med boka "Gater og plasser" utgitt av Statens vegvesen og Riksantikvaren. Foto: Henriette Erken Busterud
Alf Støle og Sunniva Schjetne med boka «Gater og plasser» utgitt av Statens vegvesen og Riksantikvaren. Foto: Henriette Erken Busterud

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*