Altfor mange syklister kjenner ikke trafikkreglene for syklister. (Foto: Henriette Busterud)

Syklister har nesten alltid vikeplikt

Publisert:
31. mars 2017
Av
Bente Tovik

En av fem vet ikke at de har vikeplikt for biler på kryssende veg når de sykler på gang-/sykkelvei.

Vikepliktsreglene for syklister avhenger av hvor du sykler. Det er ulike regler for sykling på gang-/sykkelveg eller fortau og for sykkelfelt/vegbane. Er du usikker på om du har vikeplikt, er det sikreste å bremse eller stanse helt. Se og lær mer om vikeplikt for syklister i animasjonen.

Sykkelen må vike på gang/sykkelvei

På gang-/sykkelveg eller fortau har du alltid vikeplikt når du skal krysse eller svinge inn på annen veg. Du har derimot ikke vikeplikt for kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon og lignende.

I kjørebanen regnes du som bilist

Når du sykler i kjørebanen eller i vegens sykkelfelt har du samme rettigheter og plikter som en bilist. Da skal du følge vikepliktsreglene for kjørende:

 • Vikeplikt for trafikk fra høyre (høyreregelen)
 • Vikeplikt hvis du skal inn på en forkjørsveg (skiltet vikeplikt)
 • Vikeplikt når du skal svinge til venstre og får motgående kjøretøy på din høyre side.
 • Vikeplikt for gående i gangfelt

Her kan du melde deg på nyhetsbrevet fra vegnett

12 syklister mistet livet i 2016

Det er vår flere steder i landet, og tusenvis av våryre syklister er på vei ut i trafikken. Hvert år blir rundt ti av dem drept og nærmere hundre hardt skadet. I fjor mistet 12 syklister livet i trafikken.

Sykler du over gangfelt har du vikeplikt

En undersøkelse som Respons analyse har gjennomført for Statens vegvesen blant folk som sykler avslører også at 11 prosent av de spurte mener at bilistene har vikeplikt for dem når de sykler over gangfelt. Går du av sykkelen og triller, har bilisten vikeplikt for deg.

Les mer om trafikkreglene på Vegvesenets nettside.

 

 

Kommentarer (23)

 1. Arne sier:

  Der det er sykkel og gangstier skall de brukes om det ikke er påbudt Mopeder bør også bruke sykkelstien.

 2. Mark Berger sier:

  Hei Arne. Litt usikker på hva du egentlig mener. Så for sikkerhets skyld presiserer vi at sykkel- og gangstier er for gående og syklende. Ikke for mopeder.

 3. Anja sier:

  Kva med å presisere at vikeplikta for syklande på gang- og sykkelveg IKKJE gjeld for kryssande til parkeringsplass, bensinstasjon, avkøyrsel til privat eigedom mm. No ser det ut til at de meiner at syklande har vikeplikt for alle, og det stemmer jo ikkje. Eller, det vil seie, dei som kjenner reglane godt veit jo at veg ikkje er lik avkøyrsel, men det er nok dessverre mange som ikkje har fått det med seg.

 4. Bente Tovik sier:

  Hei Anja! Det er riktig som du sier, at syklende på gang- og sykkelveg ikke har vikeplikt for kjørende som kommer fra områder som parkeringsplass, bensinstasjon, avkjørsel til privat eiendom mm. I denne omgang har vi imidlertid valgt å fremheve vikepliktforskjellene ved sykling på gang- og sykkelveg og i sykkelfelt/kjørebane, men vi tar med oss dine kommentarer i vårt videre arbeid.

 5. Håkon sier:

  Dersom du sykler på gang/sykkelvei som går parallelt med forkjørsvei og krysser sidevei – hvem har da vikeplikt?

 6. Håkon sier:

  Dersom du krysser sidevei der det ikke er fotgjengerovergang – hva da når det kommer til vikeplikt?

 7. Bente Tovik sier:

  Hei Håkon.
  Når du sykler på gang/sykkelvei, har du alltid vikeplikt for kryssende vei, også der det ikke er fotgjengerovergang. Hvis det er fotgjengerovergang og du går av sykkelen og triller over, har bilene vikeplikt for deg.
  Når du sykler i sykkelfelt – altså oppmerket felt i veibanen – skal du følge vanlige trafikkregler som bilist.
  Vennlig hilsen Bente

 8. Håkon sier:

  Men vikelinje for sidevei er foran gang-/sykkelvei – ut fra det du sier så kan jeg som billist krysse denne og stoppe midt i «gangveien». Dette praktiseres heldigvis ikke av billister som skjønner veimerking. Generelt så er reglene for sykling av en slik karakter at alle syklister som skal komme seg frem over lengre distanser henvises til kjørebanen.

 9. Anders Haraldsen sier:

  Er det noen god grunn til at syklister har vikeplikt for kryssende vei, eller er det bare «gammalmanns» vitenskap fra bilens glansdager på 70-tallet? Det er i dag svært upraktisk og vanskelig å forholde seg til sykkelvei samt gang/sykkelvei med så mange vikepliktsregler for syklende.

  Jeg mener det er på høy tid å gi syklister forkjørsrett, hvis ikke annet er skiltet. Dette kommer til å gjøre ting lettere for kjørende og syklende.

  Personlig føler jeg meg tryggere i veibanen, og holder meg der inntil ting blir endret.

 10. Carl S Bjurstedt sier:

  Og nettopp på grunn av denne regelen, som dere idiotisk nok presterer å presentere som «nesten alltid vikeplikt» er det normalt bedre og tryggere å sykle i veibanen.

 11. Thorir sier:

  Dere kunne med fordel endre på overskriften, det virker som den nærmest antar at det kun sykles på GS veier og fortau?

 12. Klaus Stafto sier:

  Overskriften er farlig misvisende. Den gir inntrykk av at bilister ikke trenger å vike for syklister. Punktum. Jeg tror overskrifta kan bidra til flere ulykker og farlige situasjoner ved at flere bilister tror de ikke trenger å vike for syklister. Jeg har selv blitt skjelt ut på sykkel av bilister som mener jeg på sykkel ikke kan følge de samme trafikkreglene som bilister. Denne overskrifta bidrar dessverre til mer slik utskjelling. Jeg sykler for det meste i vegbanen eller sykkelfelt og dermed gjør denne overskrifta meg mindre trygg og øker faren for at en bilist meier meg ned.

 13. Bjørn sier:

  Forslag til ny overskrift: «Gang- og sykkelvegen er det farligste stedet å sykle!» Gjerne med ingress: «Nå kan du også få samme forkjørsrett som bilene ved å sykle i vegbanen.»

 14. Bjørn sier:

  Hva med å forklare hvor viktig for bilførere det er å sjekke om kryssende veg/avkjøring har nedsenket kantstein mot hovedvegen (med mindre avkjøringen har så mye trafikk at vegholder har gitt klarsignal for at avkjøringen kan utformes som et ordinært kryss pga trafikkmengde feks), og ikke minst: følge med på at vegholder sørger for godt vedlikehold slik at det ikke er sand og grus som skjuler kantsteinen.

  Og for sikkerhets skyld (med bakgrunn i nullvisjonen feks) anbefale at alle i bil viker for syklende for å spare liv – ettersom reglene er så utbredt misforstått? «Kjører du bil? Best å vike for gående og syklende – alltid!» kunne vært en flott pressemelding fra SVV.

 15. Chandra Kalla sier:

  En undersøkelse som Respons analyse har gjennomført for Statens vegvesen blant folk som sykler avslører også at 11 prosent av de spurte mener at bilistene har vikeplikt for dem når de sykler over gangfelt. Går du av sykkelen og triller, har bilisten vikeplikt for deg.

  Hva menes med dette ?…at uansett bilister har vikeplikt ?
  Jeg tror her man har skrevet litt feil.

  Det er «myke trafikan» som er tapern uansett itilfelle med kollisjon.
  Hva syklister får hvis bilist gjør feil…blir blendet av mottrafikk…ikke ser et øyeblikk..og kolliderer.
  Bilisten får 10 år i fengsel..og syklist mulighens havner i rulle stol.
  Hvorfor man diskuterer «regelverk» heletiden.
  Husk…» ta sikkerhet i egne hender». Bare ikke gå/sykle/trille før begge sider trafikk er stanset for deg. ! Basta.

 16. Else Margareth Lien sier:

  Hva med en kjørende på elscooter på et fotgjengerfelt
  som nesten blir overkjørt av en syklist som ikke viker, men kjører i stor fart og ikke bremser? Det hendte meg. Skrekken sitter i meg ennå.

 17. Stein sier:

  Jeg synes det hadde vært fint med en presisering av vikeplikten syklister også har for fotgjengere, samt en presisering av hvilken side en fotgjenger skal gå på (langs med bilveier, turstier og på gang- og sykkelstier). Jeg opplever stadig at jeg er til bry for syklister i gang- og sykkelstier, selv om jeg nærmest går med venstrefoten i grøfta. Jeg opplever å få kjeft fordi jeg går på venstresiden, selv om dette må være den korrekte siden å gå på. Går du på venstre siden så ser du syklister som kommer i nærmere 80 km/t, og du kan flytte deg om nødvendig.

  Er venstre siden feil side å gå på?

 18. Godtskalk Riktig Side sier:

  Hei.
  Jeg tenkte akkurat gå in å skrive det Stein skrev i dag på morgningen, jeg opplever akkurat det samme når jeg og min gode kollega løper til/fra jobb på gang/sykkelvei på venstre side. Ser frem til en avklaring i dette.
  Ps: Stein, håper vi gjort riktig :).

 19. Joakim Taaje sier:

  Hei. Hvis en syklist og bilist kjører i samme retning, syklisten på en sykkelsti til høyre for kjørebanen. Hvis bilisten skal svinge til høyre i et lyskryss og krysse sykkelstien, hvem har vikeplikten?

 20. Bente Tovik sier:

  Hei Joakim!
  Det kommer litt an på hva du mener med sykkelsti. Sykler du i et oppmerket sykkelfelt i vegbanen, har du samme rettigheter og plikter som en bilist. Det vil si at du har vikeplikt for trafikk som kommer fra høyre. Men her gjelder regelen om at man har vikeplikt når man skal skifte eller krysse en fil, slik at her er det bilisten som har vikeplikt.
  Sykler du derimot på en adskilt sykkelveg eller gang- og sykkelveg, har kjørende på vegen ikke vikeplikt for syklisten.
  Les mer her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/syklist/trafikkregler

 21. Berit sier:

  Hei

  Jeg syklet i dag i et sykkelfelt, adskilt fra veibanen med merking. Ved siden av meg på min venstre side kjører en bil. Jeg kommer fram til en lyregulert overgang og har grønn mann og sykler over. Samtidig svinger bilen til venstre for meg til høyre og kjører nesten på meg. Samtidig ligger han på hornet. Hvem hadde egentlig vikeplikt? Jeg vil presisere at det er et bredt sykkelfelt med oppmerket sykkelfelt i begge veier, fotgjengerfeltet er også bredere enn normalt. Veien er stengt for gjennomkjøring for biler ca 100 meter lenger fram enn her denne situasjon oppsto, mens sykkelfeltet er gjennomgående.

 22. Hans Vidar Lindseth sier:

  Må bare få avklart denne: jeg sykler på adskilt gang og sykkelsti på venstre side av hovedvei og kommer til en vei som skal ut på hovedvei (T-kryss) hvor vikepliktskiltet for bilisten er før han krysser gang og sykkelsti (som ikke har fotgjengerstriper) hvem har vikeplikt for hvem?

 23. Geir Jøssang sier:

  Hei,
  Jeg opplever ofte å få kjeft av syklister som kommer mot meg på sin høyre side når jeg jogger på venstre side av gang-og sykkelsti, selv om venstre fot er nesten i grøfta. Syklister sykler (nesten)konsekvent på høyre side (som jo må være rett). Da må det som gående og joggende være riktig å opptre som om det er en kjørevei, der jeg har lært å gå på venstre side når det ikke er fortau. Når jeg jogger på venstre side har jeg kontroll på syklistene som kommer mot meg på samme side. Det vil jeg ikke ha dersom jeg jogger på høyre side og syklistene kommer bak meg på samme side.
  Hilsen
  Geir

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*