Ny merkeordning gjør det lettere å velge miljøvennlig bil. Dette bildet er fra trafikkmiljø i Prinsens gate i Trondheim. (Foto: Knut Opeide)

Bedre energi- og miljømerking av biler

Publisert:
10. mai 2017
Av
Mark Berger

Hele bilbransjen står bak den nye merkeordningen for biler.

Nå lanseres en ny merkeplakat som vil gjøre det lettere å velge ny bil ut fra energi- og miljøegenskaper.

Den nye merkeplakaten for energi- og miljøegenskaper skal gi bilkjøperne den beste informasjonen om de ulike bilmodellenes energiforbruk og avgassutslipp. Den nye norske ordningen går lengre enn det gjeldene EU-direktiv krever.

Slik ser den nye miljø- og energimerkingsplakaten ut.
Slik ser den nye miljø- og energimerkingsplakaten ut.

– I tillegg til å vise drivstofforbruk og CO2-utslipp som i dag, vil den nye merkeplakaten gi utvidete opplysninger om utslipp av nitrogenoksyder (NOx) og beregnet energiforbruk. Opplysninger om avgiften som beregnes basert på utslippene av henholdsvis CO2 og NOx for de forskjellige modeller og typer er også med, sier sjefingeniør Asbjørn Johnsen i Statens vegvesen.

Merkeordningen vil ha en rangering som viser hvordan aktuelle modellerbiler plasserer seg på en utslippsskala.

I butikken

Den nye merkeplakaten blir å finne på utstilte biler etter hvert som bilforhandlerne i disse dager tar den i bruk.

Nye tilpasninger må gjøres når det fra høsten 2017 innføres en ny testsyklus for godkjenning av biler.

– Uansett er innholdet i den nye merkeplakaten godt egnet når forbrukerne ønsker å legge vekt på egenskaper som har betydning for klima og miljø når man skal kjøpe bil, sier Johnsen.

Godt bransjesamarbeid

Det var Samferdselsdepartementet som ønsket en endring av merkeplakaten for å gjøre det lettere å velge ny bil ut fra klima- og miljøegenskaper. Det var også et mål å få synliggjort hvilke avgifter som påløper ut fra hvilke utslipp som bilene har.

Statens vegvesen har vært ansvarlig for arbeidet sammen med Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norges Automobil-forbund (NAF).

Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV) leverer datagrunnlag og systemet som generer merkeplakaten til bilforhandlerne.

En oversikt over drivstofføkonomi og CO2-utslipp med data om samtlige nye personbiler finnes tilgjengelig på Nybilvelger på vegvesen.no.

Kommentarer (3)

 1. Halvdan Korsmo sier:

  NOx-skalaen blir jo helt feil når det går på type bil og ikke reelle utslipp.
  En lett Euro 6 dieselbil kan ha lavere utslipp enn en tung Euro 6 bensinbil.
  En tung hybridbil kan fort ha høyere utslipp enn en lett fossilbil.
  Verst er likevel at en plug-in hybrid gjerne er en tung bil som gir høye utslipp når man kjører lenger enn el-rekkevidden.
  Bærer litt preg av politisk synsing om at folk SKAL velge el eller hybrid, uansett om det er fornuftig eller ikke.

 2. Odd Arne Roll sier:

  Dette er direkte villedende. Nok et verktøy bilprodusentene kan ta i bruk for å villede forbrukerne til å kjøpe biler som ødelegger levevilkårene for oss og våre etterkommere.
  Det skapes et bilde av at fossilbiler og hybridbiler er nesten så godt som rene elbiler og rangeringen mellom de forskjellige brennoljebilene er jo helt på trynet.
  Dette må fjernes så raskt som overhodet mulig!

 3. Asbjørn Johnsen sier:

  Skalaen for NOx-utslipp er laget ut fra gjeldende utslippskrav og det generelle potensialet de forskjellige motorteknologiene har i forhold til å redusere NOx-utslipp. Her kommer bensinbiler totalt sett bedre ut enn dieselbiler. Utslipp i virkelig trafikk vet vi viser høyere verdier, hvor biler med dieselmotor kommer dårligst ut. Kulde og motor som ikke er driftsvarm, forsterker dette forholdet.

  For ladbare hybridbiler er både vekt, rekkevidde på oppladet strøm, temperatur og brukeren avgjørende for utslippene disse bilene får i virkelig trafikk. De tyngste bilene med kort elektrisk rekkevidde kommer her dårlig ut med høyt utslipp av CO2 når batteriet ikke kan levere mer strøm og forbrenningsmotor både må drive bilen og lade batteri. Generelt bidrar hybridteknologi til å redusere NOx-utslipp der elmotor kan supplere eller for en periode overta når forbrenningsmotoren arbeider under ugunstige driftsforhold (eksempelvis akselerasjon).

  Det er dessverre mulig å finne eksempler på at kjøring i virkelig trafikk, ikke samsvarer med testresultatene som ligger til grunn for NOx-skalaen i miljø- og energimerkingen av nye biler. Forhåpentligvis kan dette bli bedre når målemetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test) innføres for typegodkjenning fra 1. september 2017. Denne har en testsyklus nærmere opp til det som er virkelig kjøring. I tillegg skal denne testsyklusen suppleres med en kjøring som måler utslipp i virkelig trafikk, RDE (Real Driving Emission). Resultatene vil bidra til å bekrefte riktigheten av laboratorietestene. Miljø- og energimerkingen av nye biler vil bli revidert når vi får erfaringer med de nye målesyklusene.

  Linker.
  Utslippskrav: https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards_-_Euro4
  WLTP: http://bilimportorene.no/acea-med-faktabrosjyre-om-wltp/
  RDE: http://www.acea.be/industry-topics/tag/category/real-driving-emissions-test

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*