Staten betaler halvparten av utbyggingren av bybane til Fyllingsdalen i Bergen og utvikling av Bussveien på Nord-Jæren. (Foto: Henriette Erken Busterud)

Byvekstavtale – forhandlinger sluttført

Publisert:
12. mai 2017
Av
Kjell Vinje

Forhandlingene om byvekstavtaler for Bergen og Nord-Jæren er sluttført

I Bergen har det vært forhandlinger mellom staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune, mens det for Nord-Jæren har vært forhandlinger mellom staten, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

 

Spleiselag

Avtalene innebærer at staten betaler halvparten av kostnadene for utbygging av bybane til Fyllingsdalen (Haukeland) i Bergen og utvikling av Bussveien på Nord-Jæren.

Avtalene har også i seg riksvegprosjekter, midler til det øvrige vegnettet, belønningsmidler til utvikling av kollektivtransporten og andre lokale tiltak.

Fylkene og kommunene forpliktes til å føre en arealpolitikk som reduserer transportbehovet.

Bompenger er en viktig finansieringskilde og sentral for trafikkstyringen. I Bergen er det enighet om en ny «bompengepakke», og for Nord-Jæren legges til grunn den nye bompengepakken som ble behandlet av Stortinget i vår.

Godt grunnlag

– Byvekstavtalene innebærer et godt grunnlag for den framtidige nærings- og boligutvikling i kommunene som igjen påvirker transportbehovet. Samtidig gir avtalene gir viktige bidrag til utvikling av gode transportløsninger i byene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen som har ledet forhandlingene på vegne av staten.

Det er lagt opp til at avtalene skal gjelde for de kommende sju år, men at de skal reforhandles allerede i 2018 og da med grunnlag i Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 som nå er til behandling i Stortinget.

Avtalen skal nå behandles av de berørte kommunene og av Hordaland og Rogaland fylker. Regjeringen vil deretter ta stilling til avtalene før de blir endelig inngått.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*