Viktige grep tidlig i planfasen ga prosjektet rekordrask planprosess. (Foto: Tomas Rolland)

E10 Hålogalandsveien: Gjorde unna planprosessen på rekordraske 2,5 år.

Publisert:
15. mai 2017
Av
Giselle Jensen

Vegvesenet setter rekorder, nå også i gjennomføring av kompliserte planprosesser.

E10 Hålogalandsveien er på alle måter et stort veiprosjekt. Det strekker seg gjennom syv kommuner, to fylker og skal omfatte 160 km veg. Prislappen er beregnet til 13 milliarder kroner. Målet med prosjektet er bedre fremkommelighet, tryggere veier og redusert reisetid på E10/rv 85/rv 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

E10 Hålogalandsveien går gjennom både Nordland og Troms. (Ill: Statens vegvesen)
E10 Hålogalandsveien går gjennom både Nordland og Troms. (Ill: Statens vegvesen)
Vedtaket bør komme før sommeren

De gjennomførte planprosessen på to og et halvt år, det betyr at de faktisk har spart fem år i den innledende fasen før byggingen kan starte. Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen uttalte allerede i 2014 at dette var et svært ambisiøst prosjekt der de nærmest måtte ta verdensrekord i planlegging for å innfri forventningene. Og prosjektet har levert, om ikke verdensrekord så iallfall helt oppe i eliten.

Nå ligger reguleringsplanen til behandling i departementene før endelig vedtak.

Hvordan greide de å slå alle rekorder?

– Det er selvsagt flere grunner til det, et sammensatt bilde. En av grunnene er at Nasjonal transportplan 2014-23 pekte ut Hålogalandsveien ut som et særskilt prosjekt med mulighet for å bruke statlig plan. Det innebærer at vedtaksmyndigheten overføres fra kommunene til staten, men at planarbeidet ellers følger samme behandlingsregler som ved vanlig kommunal planlegging. Dermed unngikk vi mange konflikter og omkamper, sier Therese Frivåg Lund som er delprosjektleder for plan i veiprosjektet E10 Hålogalandsveien.

– For å bruke statlig plan må en rekke kriterier innfris. Dette prosjektet innfridde på alle punkt pga stor kompleksitet med mange kommuner og mange sektormyndigheter. Det er et bilde som kan bety mange konflikter og dermed lave odds for rask gjennomføring, sier Lund.

Therese Frivåg Lund er delprosjektleder for plan. (Foto: Tomas Rolland)
Therese Frivåg Lund er delprosjektleder for plan. (Foto: Tomas Rolland)

Departementet satt som forutsetning at kommunene var enige i bruk av statlig plan.

– Vi måtte ut til kommunene og legge fram fordeler og ulemper ved ulike alternativ. Alle kommunene ga raskt sin tilslutning til statlig plan. De så alle sammen fordelene med rask gjennomføring og ville unngå forsinkelser ved motstridende interesser i syv kommuner, sier hun.

Fant en snarvei i planprosessen

– Den viktigste årsaken til at vi har greid å levere en ferdig reguleringsplan på så kort tid er at vi har hoppet over et reguleringsledd. Vi gikk rett fra konseptutvalgsutredning (KVU) til reguleringsplan. Vi hoppet altså over kommunedelplan som alene ofte tar 3-5 år, forklarer Lund.

Hun vedgår at en del kolleger mener de har tapt mye ved å ta snarveien. Selv mener hun de har hatt et svært godt samarbeid med kommunene og sikret deres påvirkningsmulighet gjennom hele prosessen.

Ikke obligatorisk

Kommunedelplan, som vanligvis utgjør andre ledd i planprosessen, er ikke obligatorisk. Ved store vegprosjekt utarbeider vanligvis Statens vegvesen et forslag til kommunedelplan med endelig trasévalg, plasseringer av kryss, veistandard og bruk og vern av areal nær veien. Vedtak av planen er opp til politikerne i kommunen.

I rapporten om effektivisering av planprosesser for store samferdselsprosjekt beskrives situasjoner der kommunedelplan kan droppes: Når traséen er avklart allerede i konseptutvalgsutredningen (KVU eller i kvalitetssikring (KS1) anbefaler departementet å gå direkte til reguleringsplan. Det samme gjelder i situasjoner der staten har gitt sterke føringer for trasévalg.

– For E10 Hålogalandsveien ble elementer av kommunedelplanen tatt inn i planprogrammet. Trasévalgene ble utredet på et detaljert nivå og vi innfridde dermed kravene til å gå rett på reguleringsplan, sier delprosjektleder Therese Frivåg Lund.

Folkemøter, folkemøter

Bruken av statlig plan gjorde god og tett kommunikasjon med beboerne i de syv kommunene viktigere enn noen gang.

– Vi har faktisk vært på turneer med folkemøter i kommunene. Vi hadde kontordager i samtlige kommuner for å være tilgjengelig for spørsmål og en prat over kaffekoppen. Det er viktig at brukerne har eierskap til prosjektet, til tross for at det er staten som styrer. Utallige forum og møter har vært nødvendig for å sikre transparente prosesser og å skape engasjement, sier Tomas Rolland, kommunikasjonsansvarlig i prosjektet.

Folkemøte i forbindelse med planprogram - fra møtet som ble arrangert for Evenes kommune. Møtet ble holdt i Evenes rådhus Omlag 100 deltakere
Godt besøk på folkemøtene med en god blanding av boller og harde fakta. (Foto: Tomas Rolland)

Han forteller at det har vært intenst, men veldig spennende arbeid. Animasjoner og annen tilrettelegging for å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle har fungert like godt som de håpet.

– Kommunene har satt pris på det gode samarbeidet og kommunikasjonsjobben for å involvere brukerne. Vi har fått skriftlige tilbakemeldinger på at de har likt planprosessen godt så langt, sier Rolland.

Han forteller at det ikke bare er de profesjonelle samarbeidspartnerne som har vært fornøyd. Også de det egentlig handler om, nemlig beboerne rundt i kommunene, har møtt opp i flokk og følge på møtene og vært levende engasjert i utviklingen av samfunnene deres.

Én kommentar

  1. Harry Aas sier:

    Med bedre og raskere vei mot Evenes mener jeg at mer trafikk vil overtas av denne flyplassen, også av kundene i Vesterålen og kansje også i Lofoten. Så det er svært samfunnsøkonomisk nyttig å bygge Hålogalandsveien.
    I tillegg kunne man tenke seg at dette er første steg i retning av bedre vei mot Hålogalandsbrua over Ofotfjorden. Man kunne nemlig også tenke seg en kortere felles ferje fra Bognes og felles vei mot Narvik og videre over broa og utover mot Vesterålen over Tjeldsundbrua.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*