- Dette er ideelt antall interessenter og mange sterke aktører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin om de syv som har meldt sin interesse for OPS-prosjektet. (Foto: Knut Opeide)

«Hele verden» vil bygge OPS-prosjektet på Hedmarken

Publisert:
22. mai 2017
Av
Kjell Solem

Både norske og internasjonale aktører er interesserte i OPS-milliardprosjektet på Hedmarken.

Syv grupperinger har meldt sin interesse for OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten – Elverum. Det er mer enn ti år siden sist gang et vegprosjekt ble lagt ut som et  vegutbyggingsprosjekt i offentlig privat samarbeid, forkortet OPS.

Internasjonale og norske aktører

– Responsen i markedet er god. Dette er ideelt antall interessenter og mange sterke aktører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

I flere av grupperingene er det bygd samarbeidskonstellasjoner mellom internasjonale aktører og norske selskap.

Prosjektformen OPS (offentlig-privat samarbeid) innebærer at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år.

Fram til 12. juni gjennomgår Vegvesenet selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner, og velger tre av de syv til videre dialog og forhandlinger om OPS-kontrakten. Selskapene som blir med videre velges på basis av erfaring med prosjektering, finansiering, bygging og drift, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt økonomisk kapasitet.

Fakta om rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum
  • Vegprosjektets formelle navn er rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet.
  • 10 km ny 2/3-felts hovedveg og 15 km 4-felts motorveg.
  • Antatt kontraktsverdi på OPS-kontrakten: 4 mrd. NOK
  • Prekvalifisering: april–juni 2017

Her finner du åpningsprotokollen med oversikten over alle som har meldt sin interesse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*