Prioriterte tiltak i Førdepakken

Ikke bare i de store byene at det satses stort på gående og syklende

Publisert:
8. mai 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Her bor det 11 000 personer. Framover skal det brukes cirka 300 millioner på syklende og gående.

Førde, med sine 11 000 innbyggere, satser nå stort gjennom Førdepakken.

E39 går gjennom Førde sentrum, som ikke er dimensjonert for dagens gjennomgangstrafikk. Det er også ofte og kø med lokale biler i rushen.

Viktigst å skille biler fra gående og syklister

– På sikt skal E39 gå utenom Førde sentrum, men nå jobber vi for å gjøre det bedre både for gjennomgangs- og lokaltrafikken. Noe av det viktigste vi gjør er å skille de som sykler og går fra de som biler, sier prosjektleder Ingar Hals i Statens vegvesen.

Les også om Lillehammer og Gjøvik som går for nullvekst i biltrafikken

Vil nå mål om mer gange og sykkel

-Mye av det vi gjør i Førdepakken er til glede for både de som sykler og går. Vi skal lage et godt transportsystem for alle grupper, men målet er jo å få flere til å sykle og gå, og det har vi tatt hensyn til. Vi legger til rette for både gående og syklende og fortetting når vi lager nye vegforbindelser, sier Hals.

1,6 milliarder kroner

Inni Førdepakken er det 20 tiltak. Disse betales i hovedsak med bompenger, men stat, kommune og fylkeskommune er med og spleiser. 30 prosent av de 1,6 milliardene skal brukes på nye tiltak, 60 prosent på å ruste opp dagens veger.

Rundt 300 millioner skal brukes på tiltak for de som går og sykler:

 • 3,4 km gang og sykkelveg
 • 4,8 km sykkelfelt med fortau
 • 320 m tunnel for gående og syklende
 • 70 m lang fotgjengerbru
 • 300 m ny bru for gående, syklende og bilister
 • 1 fotgjengerundergang
 • 4 utbedrede kryss-De 300 millionene er kostnaden for de tiltak som bare har sykkelveg, fortau og gang-sykkelveg.  Men de fleste andre tiltakene i Førdepakken, som de to dyreste, har også tiltak for gående og syklende. Det betyr at totalsummen som brukes på de som sykler og går er mye høyere enn 300 millioner, kommenterer Hals.

  Prosjektleder for Førdepakka, Ingar Hals. (Foto: Silje Drevdal)
  Prosjektleder for Førdepakka, Ingar Hals. (Foto: Silje Drevdal)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*