Slik blir det uten etappeinndeling. Illustrasjonen viser Strandkrysset i Bærum med Vegvesenets opprinnelige forslag til ny E18. (Ill: Statens vegvesen)

Vil ha sammenhengende E18-utbygging

Publisert:
15. mai 2017
Av
Kjell Vinje

Statens vegvesen vil ha en sammenhengende utbygging av E18-strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta i Akershus.

– Den avtalte etappedelingen fra revidert Oslopakke 3-avtale i fjor har langt flere ulemper og høyere kostnad enn det som ble forutsatt og antatt. Vi kan ikke forsvare en etappedeling på Strand, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Velger bort kompromiss

Mandag sendte vegdirektøren brev til Samferdselsdepartementet om at Vegvesenet nå ønsker å endre planleggingen av E18 Vestkorridoren.

Dette på tross av at det i Oslopakke 3-avtalen fra juni i fjor mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er et kompromiss om at første etappe av E18 Vestkorridoren skulle være Lysaker – Strand med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu.

Trinn 1 av Oslopakke 3-avtalen skal stadfestes av Stortinget gjennom behandling av en egen stortingsproposisjon, som skal behandles før sommeren.

– På grunn av prosjektets kompleksitet har det tatt oss noe tid å se alle konsekvensene. Ulempene og kostnadene overgår de antagelser og anslag som vi så i fjor. Vår anbefaling om utbygging av E18 til Ramstadsletta uten unødig opphold gjør at fordyrende løsninger og ekstra belastninger for naboer og trafikanter unngås, sier Gustavsen.

Store konsekvenser

I sin vurdering peker Vegvesenet på at ved å bygge E18 bare til Strand gir høyere miljøbelastning. Flere hus må rives og det er uheldig for trafikkavviklingen i området. Kompromissløsningen gir dobbel byggetid og representerer en ekstrakostnad på om lag 200 millioner kroner.

Siden Strand-området er komplekst både planmessig og byggeteknisk, må det forskutteres 600 millioner kroner for bygging av deler av Høviktunnelen allerede i etappe 1 med Bærumsdiagonalen.

brev-til-samferdselsdepartementet-e18-vestkorridoren-15-05-17

Kommentarer (3)

 1. Jan Erik Johansen sier:

  skal en få noe som helst større trafikk avvikling, så må det bygges ferdig fra Ring 3 til avkjøringa til E16.
  For om man ikke bygger hele strekket. Lager man en ny flaskehals som gjør, at kjøretøyer blir stående i kø å forurense.

  Hilsen en som er opp tatt av det med god Trafikkavvikling og har jobbet i Mesta drift i Oslo.

 2. Fredrik Endresen sier:

  Hvordan bidrar dette til å nå målet om nullvekst i biltrafikken?

 3. Grete Tvedt sier:

  Dagens E18 er utdatert. Med dagens E18 stamper bussene i kø på E18 og på tvers av Bærum ned mot E18. Det er mange systemskifter for syklister, og det er en del svært trafikkfarlige punkt for syklistene på ruten. Hvis den blir liggende som i dag, viser beregninger at det vil det bli vekst for personbiltrafikken. De samme beregningene viser at vi greier nullvekst med den nye E18. Det nye vegsystemet legger til rette for kollektiv med bussveg og for sykkel med sykkelekspressveg. I tillegg må det benyttes brukerbetaling, parkeringsrestriksjoner og fortetting rundt knutepunkter for at vi skal lykkes med nullvekst for personbiltrafikken.,

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*