Statens vegveseninviterer alle som jobber med og har interesse av bypakke-tematikken til to dagers treff i Drammen. Dette bildet er fra Trondheim og viser toveis sykkelfelt og kollektivfelt i Prinsens gate.(Foto: Knut Opeide)

Fag, politikk og næringsliv fra hele landet møter bypakker fra hele landet

Publisert:
28. juni 2017
Av
Knut Vedeld Hovde

Hvordan jobber de med bypakker i Tromsø? Hvordan organiseres arbeidet i Grenland? Kan de som jobber på motsatt side av landet lære noe av hverandre. Og til hverandre?

Ja, mener Statens vegvesen og inviterer til bypakke-treff.

Byene vokser og nullvekstmålet er en sentral premiss for planlegging i byene. Nullvekstmålet er gjerne definert som målet om at veksten av persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. I dette ligger en sterk begrensning i personbiltrafikken.

Meld deg på nyhetsbrevet fra Vegnett 

Bypakker og byvekstavtaler

Det pågår arbeid med bypakker/byvekstavtaler for areal og transport i mange av byområdene i Norge. Vegvesenet inviterer nå alle som jobber med tematikken til å komme sammen og utveksle erfaringer.

Statens vegvesen ønsker både fagfolk, politikere og næringsliv velkommen til Drammen 5. og 6. september. Da er to dager satt av til bypakkekonferanse.

Går du deg vill i begrepene? Hva som ligger i begrepene byutredning, bymiljøavtale, byvekstavtale, byutviklingsavtale kan du lese mer om i denne artikkelen.

Attraktiv byutvikling

Programmet på dag en blir viet attraktiv byutvikling. Ordførere fra bypakkesamarbeid vil snakke om ledelse og samarbeid, og varierte synspunkter innen byutvikling blir presentert i spennende foredrag.

Dag to blir viet erfaringer fra arbeidet med bypakker; organisering, samarbeid og gjennomføringsevne. Hele 14 bypakker, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, holder innlegg om sine prosesser og erfaringer.

Her finner du fullstendig program og det du trenger for å melde deg på.
Påmeldingsfristen er 25. august.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*