Vegdirektoratet har talt: Full belysning av motorveiene blir fortsatt normen. Illustrasjonsfoto fra E18 Kristiansand-Grimstad. (Foto: Kjell Wold)

Fortsatt lys på motorveg

Publisert:
12. juni 2017
Av
Kjell Solem

Alle nye motorvegstrekninger skal utstyres med veglys. Dette er Vegdirektoratets konklusjon etter en bred høring hvor fordelene med veglys er veid mot besparelsene ved bygge uten belysning.

Det er hensynet til trafikksikkerhet som har veid tyngst. Motorveger er svært trafikksikre og belysning er et bidrag til det høye sikkerhetsnivået disse vegene har.

– Vi arbeider for at ingen skal dø eller komme hardt til skade på vegene. Vi har kommet langt ned når det gjelder å redusere alvorlige skader på vegene i Norge. For å komme videre ned i tallet på drepte og skadde, blir alle tiltak viktige, sier direktør Bjørne Grimsrud i Vegdirektoratet.

I tillegg til å bidra til trafikksikkerhet, har dessuten har vegbelysning noe å si for kjørekomforten. Det er anstrengende å kjøre i høy hastighet på vei uten veglys og lys fra bilister som kommer mot.

I et høringsutkast til Vegvesenets håndbok om veg- og gateutforming ble det forslått at nye motorveier med moderat trafikk kan bygges uten vegbelysning med unntak for kryssområder og tunneler. Norge er av få land som har et slikt krav. Reaksjonene på å ta bort vegbelysning var blandet.

Vegselskapet Nye Veier AS og Vegvesenet for OPS-prosjektet Rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset  har søkt om å bygge motorveg uten belysning. Kravet om belysning på nye motorvegstrekninger blir nå stående i Vegvesenets håndbok, og søknadene blir avslått.

Kommentarer (2)

  1. Henning Nielsen sier:

    Betyr dette at motorvei strekningene som er bygget uten veibelysning, som på deler av E6 nord for Oslo- nå regnes som ikke trafikksikre av Vegdirektoratet? I så fall, finnes det planer for å utstyre disse med belysning? Hvis dette ikke gjøres, er det en logisk brist hos Vegdirektoratet, for E6 nord for Hamar vil ha mye av samme standard og trafikkmengde som ved Tangen.

  2. Mark Berger sier:

    Hei og takk for kommentaren din, Nielsen. At den generelle konklusjonen ble at det skal være veglys på motorveg, skyldes flere forhold. Blant annet at maks fartsgrense har blitt på 110 km/t, flere eldre sjåfører, visjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. E6 Dal-Kolomoen har lys i form av ledelys, og vegen har vurderes til å ha tilfredsstillende standard. Ellers ville den ha blitt stengt. Vegvesenet prøver ut forskjellige løsninger som del av arbeidet med vegnormaler. Når vi konkluderer er det ikke automatikk i at alle andre løsninger blir bygd om, det er flere forhold som spiller inn. Erfaringene med lys-løsningen på strekningen du refererer til blir evaluert, og om det blir «vanlig» veglys der i framtida avhenger av erfaringene i åra framover. Anbefaler deg forøvrig å lese denne artikkelen om vegnormaler, der skriver vi blant annet litt om fravik fra standardløsningene: http://vegnett17.wpengine.com/2017/08/vegdirektoratet-behandler-300-400-soknader-om-fravik-fra-vegnormalene-og-har-ikke-mot-a-fa-enda-flere/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*