Karianne Thøger Haaverstad og Astrid Skrindo overleverte rapport om økologisk kompensasjon til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Gyda Grenstad.

Ministeren fikk økologisk kompensasjon

Publisert:
20. juni 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Ketil Solvik-Olsen har fått en viktig rapport fra Statens vegvesen: Om hvordan ødelagt og verdifull natur skal erstattes.

Statsråden med politisk ledelse inviterte Statens vegvesen for å høre hvordan en kan kompensere for ødelagt natur.
-Det var veldig stas å legge fram rapporten der, og ministeren hadde mange gode spørsmål.

Det sier Karianne Thøger Haaverstad, som sammen med Astrid Skrindo og Gyda Grendstad med flere  var invitert til Solvik Olsen.

Meld deg på vegnett sitt nyhetsbrev

Slik er loven

Naturmangfoldloven sier at hvis det gis dispensasjon til å gjøre inngrep i verneområder (de mest verdifulle naturområdene våre), så kan miljømyndighetene kreve at de erstattes fysisk.

Eksempler er når vi bygger veg gjennom våtmark eller skog som er naturreservat og Ramsarområder som har internasjonal vernestatus

-Når vi velger å bygge veg i naturområder med stor verdi, må vi også betale prisen for det – det er en del av samfunns- og sektoransvaret vårt. Samtidig fører det til mer omfattende planprosesser. Så for naturen og samfunnet er det best om vi slipper. Det er mulig hvis en jobber etter tiltakshierarkiet som skal sikre at negative konsekvenser for naturmangfoldet først og fremst unngås, deretter avbøtes, restaureres og som siste utvei kompenseres, sier Thøger Haaverstad.

Slik erstattes verdifull natur

-Når vi kompenserer natur, så lager vi ny natur eller restaurerer den som blir ødelagt. Det kan også være aktuelt å verne tilsvarende natur som den vi ødelegger. Men vi har ingen erfaring med kompensasjon i praksis enda. Vi vet at ikke all natur kan kompenseres. En gammel skog kan ta hundrevis av år å kompensere, en våtmark bare et par tiår. Derfor er det viktig med praktisk erfaring, og vi må evaluere resultatene.

dsc_2436

Fem pilotprosjekt

Statens vegvesen har jobbet med fem pilotprosjekt siden 2013 på oppdrag fra departementet der tapt natur skal kompenseres. Dette dreier seg om vegprosjekt der våtmarksområder og ulike skogtyper blir berørt.

Nye veier skal gå nye veier ved våtmarksområde

Når ny E6 skal bygges forbi våtmarksområdet Åkersvika ved Hamar, vil 120 mål bli berørt.
Dette er ett av de fem pilotprosjektene om økologisk kompensasjon som skal gi Vegvesenet viktig erfaring.

-Prosjektleder Moshagen i Nye veier har sagt at dette skal være et utstillingsvindu for bruk av økologisk kompensasjon, sier Thøger Haaverstad.

Ved Åkersvika skal en etter mye fram og tilbake kompensere våtmarksområde. Problemet er at det ikke var stort nok areal til at en kan få erstattet like stort område som det som blir ødelagt. Løsningen ble å verne samme type område ved rv 22 langs Nordre Øyeren ved Lillestrøm der de samme våtmarksfuglene har rasteplass på sin ferd mot Åkersvika. Det tapte våtmarksområdet på 120 mål ved Hamar blir erstattet med 700 mål ved Nordre Øyeren.

Ministeren ville ha tips

-Solvik Olsen skal til Nord-Norge i slutten av juni, og spurte om forslag til steder han skal besøke for å lære mer om dette. Da foreslo vi at han skulle se nærmere på et prosjekt der vi utbedrer E8 mellom Riksgrensen og Skibotn som påvirker et naturreservat med gammal kalkfuruskog. Vi håper han får en fin tur! sier Thøger Haaverstad.

Fra Bergen Arbeiderblad
Fra Bergen Arbeiderblad

Én kommentar

  1. […] Statens vegvesen har flere pilotprosjekter som tester ut dette og har tidligere evaluert noen av disse. Denne rapporten ble overlevert samferdselsminister Solvik Olsen. […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*