I Oslo skal el-lastesykler erstatte varebiler i et prøveprosjekt. Det vil bli omlasting på en mikroterminal.

Tre lastesykler erstatter tre varebiler

Publisert:
7. juni 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Nå starter et prøveprosjekt der lastesykler skal distribuere varer fra mikroterminal i Oslo.

Lastesykler passer perfekt til å frakte småpakker. En europeisk kartlegging viser at en av fire vareleveranser i by kan gjøres på sykkel, og potensialet for å frakte mer på varesykkel er stort: Bare i Oslo sentrum er det 20 millioner leveranser med varebiler og små lastebiler i løpet av ett år. I bilfrie gater

Statens vegvesen, Oslo kommune og DHL Express samarbeider nå om et prøveprosjekt der tre el-lastesykler skal hente og bringe varer fra en mikroterminal på Aker brygge.

– Miljøvennlig og effektiv varetransport er viktig for å redusere trafikkmengden og klimautslippene i Oslo. Byrådet vil gjøre det vi kan for å bidra i denne utviklingen, og jeg er veldig glad for at dette prøveprosjektet har kommet på plass, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Mellomlagring i mikroterminal

I dagens ordning bruker DHL Express tre varebiler som kjører fra hovedterminalen to mil nord for Oslo hver morgen. Disse leverer pakker som skal distribueres i tre ulike områder sentralt i Oslo, henter pakker og kjører tilbake til terminalen med eksportgods når arbeidsdagen er slutt.

Nå skal én lastebil frakte godset til mikroterminalen Oslo der pakkene mellomlagres. Deretter tar el-lastesyklene over og leverer pakkene. Kort vei mellom denne og kunder gjør det effektivt å fylle lastesyklene på nytt. Sykler kommer raskere frem, og kan parkeres nærmere mottaker enn biler. Sykler er billigere enn biler og besparelsen kan dekke kostnadene med mikroterminal.

Vegvesenet med FoU-program

– Vi håper at lastesyklene blir positive innslag i bytrafikken, og at vi får kunnskap om miljøvirkninger av små, bynære terminaler. Det sier Toril Presttun i Statens vegvesen som leder et forsknings- og utviklingsprogram for bylogistikk, Dette skal bidra til attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

Vegvesenet og Oslo kommune arrangerte workshop om lastesykler

Oslo-bedrifter stiller miljøkrav

En ny klimaundersøkelse blant næringsdrivende i Oslo viser at bedrifter er positivt innstilt til det grønne skiftet. Hele syv av ti tar hensyn til miljø og klima i bedriftens strategi, og halvparten av de spurte stiller klima- og miljøkrav til sine leverandører.

Målet til DP DHL-konsernet er 70 prosent grønn distribusjon (henting og levering) innen 2025, og nullutslipp innen 2050. Bruk av sykkel vil være viktig for å oppnå disse målene. De vil innen 2025 ha effektivisert vårt utslipp av CO2 med 50 prosent i forhold til 2007-nivå.

– Vi var allerede i gang med planer om sykkeldistribusjon da initiativet fra Oslo kommune og Statens vegvesen ble lansert. De to workshopene og satsningen på infrastruktur som legger til rette for miljøvennlig distribusjon gjorde vår beslutning om å bli med i prosjektet enkel, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express.

Mikroterminalen åpnes torsdag 8. juni.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*