Konsulentbruken i Vegvesenet går nedover, viser fersk tertialtrapport. 85 prosent av Vegvesenets kjøp av konsulenttjenester i fjor gikk til vegformål, og dette dreier seg i hovedsak om bistand til planlegging og prosjektering. (Foto: Knut Opeide)

Vegvesenet bruker stadig mindre på konsulenter

Publisert:
30. juni 2017
Av
Anne Marie Storli

Vegvesenet brukte 75 millioner mindre på konsulenter i årets første fire måneder sammenliknet med i fjor.

Tertialrapporten viser nemlig Statens vegvesen brukte 886 millioner kroner til konsulenter i årets fire første måneder. Det er altså 75 millioner kroner mindre enn for samme periode i 2016.

Meld deg på nyhetsbrevet fra Vegnett 

Færre konsulenter og færre ansatte

Beløpet gjelder bruk av konsulenter knyttet til utbygging og forvaltning av landets om lag 10 000 kilometer med riksveg. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen innførte i 2016 skjerpede krav til styring av tjenestekjøp i Statens vegvesen, og effekten ses nå blant annet ved at utgifter til konsulenter går ned.

Samtidig som konsulentbruken viser nedgang i første tertial, så viser tallene også en svak nedgang i antall ansatte. Vegvesenet hadde per 30. april i år 7241 hele stillinger fordelt på 7530 ansatte. Dette er 40 hele stillinger færre enn ved årsskiftet – en nedgang på 0,5 prosent. I årets fire første måneder er det ansatt 103 medarbeidere i fast stilling, mens 127 har sluttet.

Tertialrapport for 1. kvartal 2017 kan du lese her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*