Alt klart for åpning på en del av E6 Helgeland. (Foto: Marius Staulen)

E6-parsell åpnet 14 måneder før tiden

Publisert:
7. juli 2017
Av
Marius Staulen

Totalt 11,6 kilometer flunkende ny E6 ble åpnet på Helgeland torsdag ettermiddag

– Dette er et topp moderne og fremtidsrettet veganlegg. Trafikantene kan se frem til en helt annen hverdag på vegen, med bred og fin kjørebane og oversiktlig sideterreng. Jobben entreprenør Hæhre har gjort her er imponerende. Dette er et studie i vegbygging, fastslår regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen Region nord.

Sammen med statssekretær Tom Cato Karlsen, konsernsjef Albert Hæhre og ordfører Geir Waage i Rana kommune åpnet Naimak torsdag ettermiddag de to første delstrekningene i prosjektet E6 Helgeland – Nord-Norges for tiden største vegprosjekt.

Fremskyndet åpningen med over ett år

E6 Helgeland er delt inn i tre delprosjekter, og med åpningen av de to første parsellene har trafikantene i regionen fått 11,6 kilometer ny E6 å boltre seg på. Det skjer lenge før planen. Den ene parsellen, en 7,3 kilometer lang strekning nord for Mo i Rana, åpner hele 14 måneder før tiden.

– Hæhre startet arbeidet her tidligere enn planlagt, og de har jobbet i en rasende fart. En viktig grunn til effektiviteten er at den nye vegen går i jomfruelig terreng, langt unna trafikk, hus og folk. Det har gjort det mulig for entreprenøren å kunne bruke større anleggsmaskiner enn det som er vanlig, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen.

Den andre parsellen åpnet to måneder før opprinnelig planlagt. Her har imidlertid større deler av veganlegget vært tilgjengelig for trafikantene en stund allerede.

Vegutviklingskontrakten gir store friheter

–  Vi har omregulert mye siden starten i 2015. De opprinnelige reguleringsplanene har ligget der som et grunnlag, og har blitt betydelig forbedret. Vegutviklingskontrakten har gitt oss friheter til å gjøre justeringer til fordel for både oss, entreprenøren og trafikantene, sier Maas Pedersen.

De nyregulerte veglinjene går i stor grad utenfor dagens E6, noe som gjør at trafikantene forstyrres lite i byggetiden. Vegen er også rettere og kryssløsninger er forbedret.

– Rana kommune har vært en meget viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. De har gjort de nødvendige reguleringsvedtakene i rekordfart, noe som har gjort det mulig for oss å bygge uten opphold, sier delprosjektlederen.

Om E6 Helgeland

E6 Helgeland består av tre delprosjekter, hvor E6 Helgeland nord og sør bygges ut i vegutviklingskontrakter. Disse gir entreprenøren ansvar både for prosjektering og bygging av den nye vegen, samt drift og vedlikehold i hele kontraktsområdet i en lengre periode. Kontraktsformen har mange likheter med OPS. De

Entreprenør i nord er Hæhre, mens Skanska landet jobben i sør. Der gikk spaden i jorda i mai. Som en kuriositet skal nevnes at Skanska har hyret inn Hæhre som underentreprenør på noen av parsellene. Det siste delprosjektet er enn så lenge ikke lyst ut.

Totalt skal det bygges og utbedres ca. 143 kilometer E6, til en prislapp på om lag 6,5 milliarder kroner.

Én kommentar

  1. Pål Brandtzæg sier:

    Gratulerer Hære. Dyktige folk. Nå ser det ut til å bli fart i Rana. Stå på videre, slik at kjøretiden krymper enda mer, og det blir sikrere. Men raskest vil det gå, når vi tar i bruk den nye flyplassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*