Prøvefelt ved vegoppmerking. Arkivfoto: Kjell Wold

Ti land tester vegoppmerking i Norge

Publisert:
21. august 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Vegoppmerking er viktig for trafikksikkerheten – den skal synes godt og ha god friksjon. Nå skal det testes om den kan bli enda bedre ved et stort prøvefelt på rv 2 i Hedmark.

Hvert år bruker Vegvesenet om lag 300 millioner kroner på vegoppmerking på riks og fylkesveger.

De neste to ukene blir det mange striper å se langs rv 2 ved Haslemoen nær Våler i Hedmark. På en to kilometer lang strekning skal produsenter fra ti land teste 70 typer vegoppmerking.

Overraskende stor interesse

-Det er overraskende at 14 produsenter kommer, noe som skyldes at dette oppfattes som en seriøs undersøkelse. Produsentene vet også at hvis vegoppmerkinga holder mål i Norge, som har utfordrende værforhold, så er kvaliteten god nok i andre land også. De er også interessert i å delta i produktutvikling. Så dette er bra for hele bransjen og skjerper alle ledd og sikrer felles spilleregler.

Det sier Bjørn Skaar i Statens vegvesen som leder arbeidet med vegoppmerking.

Se video om vegoppmerking

Enklere å stille krav som kan kontrolleres

-Vi har denne testen for å se om vi også kan stille enda strengere krav til friksjon, synlighet og slitestyrke. Sertifiseringsordningen gjør også at det blir enklere å kontrollere at vi får det vi bestiller og betaler for i senere kontrakter. Alle tilbydere må vise til resultater fra denne testen i anbudskonkurranser sier Skaar.

Ulike formål

Linjene skal spres utover kjørebanen og ligge der i to år, og uavhengige konsulenter skal måle trafikkslitasje, friksjon og synlighet på linjene. Produktene skal deles inn i ytelsesklasser alt etter hva de oppnår av resultater.

På landveger er det for eksempel viktigst at linjene lyser opp i mørket, og at gule linjer framstår gule når det er mørkt også.

Kan gangfelt bli mindre glatte?

I gangfelt og oppmerking for sykkel er det særlig viktig med god friksjon.

-Nå skal vi sjekke om det er mulig å oppnå bedre friksjonsegenskaper på denne type oppmerking, slik at strengere krav kan gjelde i framtidige oppmerkingskontrakter sier Skaar.

Nordisk samarbeid

Prøvefeltet inngår i en nordisk sertifiseringsordning for vegoppmerkingsmaterialer som Norge, Sverige og Danmark samarbeider om. Det gjør at de kan stille samme krav til dem som skal levere tilbud til vegmyndighetene i framtida.

Fra prøvefeltet på rv 2 der linjer legges ut denne uka
Fra prøvefeltet på rv 2 der linjer legges ut denne uka

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*