Er det god byutvikling å legge kjøpesentre som er basert på at du må kjøre bil for å komme dit, utenfor byene? Dette bildet viser City Syd-senteret ved Tiller, 10 kilometer utenfor Trondheim sentrum. (Foto: Knut Opeide)

God byutvikling starter innenfra

Publisert:
17. august 2017
Av
Kari Liheim Sund

Sterke politikere, spille på lag med innbyggere og utbyggere og felles forståelse av målet.

Dette er resepten på god byutvikling.

Dag to av Arendalsuka var viet byutvikling. To debatter; først en nasjonal med fokus på de små og mellomstore byene og deretter en lokal debatt med utgangspunkt arendalsregionen stod på agendaen.

Bygg innenfra og ut

– Å satse på bilbasert utbygging med store kjøpesenter utenfor bysentrum er en dårlig løsning. Vi må heller satse på sentrum og bygge innenfra og ut, innledet Nikolai Astrup, stortingsrepresentant (H) og leder av transport- og kommunikasjonskomiteen.

Temaet var byutvikling for små og mellomstore byer. Hva slags byer ønsker vi, hvilke kvaliteter skal vi ta vare på og hvem styrer utviklingen?

Kinosalen i Arendal var fullsatt da byutviklingsdebatten gikk av stabelen. Fra venstre: Nikolai Astrup, Audun Engh, Erling Dokk Holm, Gro Anita Mykjåland, Eirik Strand og Einar Lillebye. (Foto: Kari Liheim Sund
Kinosalen i Arendal var fullsatt da byutviklingsdebatten gikk av stabelen. Fra venstre: Nikolai Astrup, Audun Engh, Erling Dokk Holm, Gro Anita Mykjåland, Eirik Strand og Einar Lillebye. (Foto: Kari Liheim Sund

– Når du ser ut over norgeskartet, har vi jo mye plass, og det er ingen problem å regulere nye boligfelt utenfor sentrum av byene og tettstedene våre. Men jeg tenker det er bedre å ta utgangspunkt i de byene og tettstedene vi allerede har. Her er det allerede et tjenestetilbud, strøm, kloakk, veger og kollektivtransport, bredbånd. Dette koster jo masse å bygge ut. Jeg tror det tvinger seg frem en endring med fokus på sentrum, og gode byrom gir god livskvalitet, fortalte Astrup og manet til å tenke nytt og alternativt når det kommer til leiligheter og næringsliv for å få til god byutvikling og liv i sentrum.

– Skap bysentra som var der før bilen, la han til.

Alle enige om samme målet, men …

Foruten Astrup deltok ordfører i Iveland Gro Anita Mykjåland (Sp), Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, Einar Lillebye, sjefarkitekt fra Vegdirektoratet, Audun Engh, leder av Intbau Scandinavia og Eirik Strand, leder av kollektivselskapet Opplandstrafikk.

Alle var enige i Astrups tanker om å fortette eksisterende sentrum ved å bygge innenfra og ut. Men på spørsmål om hvem som styrer prosessene, ble det mer liv blant deltagerne.

– Politikerne må tidlig på banen, og så er det også slik at fagkompetansen mangler i mange kommuner, erkjente ordfører Mykjåland.

Erling Dokk Holm mente at alle politikere var enige om målet, men at det er mange mekanismer som bidrar til endringer som ikke drar i samme retning.

– Staten skal bygge ny politistasjon og flytter den ut av sentrum og legger den nært til en motorveg. Fylkeskommunen skal bygge ny skole og finner en ledig tomt utenfor sentrum. Og en stor bedrift truer med å flytte til en annen kommune og kommunepolitikerne går med på å bygge nytt kontorbygg der det aldri skulle vært bygget. Og kommer det en ny motorveg så ligger det kjapt en søknad om å få etablere en ny næringspark ved siden av. Likevel, alle er enige om det samme målet, fortalte han.

Lytt til innbyggerne

Intbau Scandinavia er et nettverk for tradisjonell byggeskikk, arkitektur og urbanisme med vekt på å respektere lokale tradisjoner. Leder Audun Engh viste seg å være et friskt pust i debatten. Han dro frem flere eksempler på bygg han mente aldri skulle vært bygget, og etterlyste prosesser som styrker lokaldemokratiet.

– Tetthet kan virke berikende og skremmende for noen. Vi bør ha prosesser som styrker lokaldemokratiet, etterlyste han og fortalte at foreningen hans hadde arrangert flere tankesmier hvor innbyggerne fikk delta og si sin mening om hvordan de ønsket at byen sin skulle være.

– Å overlate byutvikling til private utbyggere blir feil. De har ikke samfunnsansvar, forklarte han.

– Vi får en utfordring hvis byutvikling blir direkte lokaldemokrati, svarte Astrup som mener at private bidrar til mye positiv utvikling på kommunens premisser.

– Kommunen har slett ikke abdisert. Det er viktig at vi har et samspill mellom alle aktører.

Hvor viktig er Statens vegvesen for byutvikling?

Einar Lilleby representerte Statens vegvesen. Han var glad for en debatt som endelig fokuserte på de små og mellomstore byene i landet.

– Hvor viktig Statens vegvesen er? Når vi bygger en ny veg i nærheten av en by, ser vi at byen flytter seg etter. Etter noen år har det blitt mye trafikk på den nye vegen, og Statens vegvesen får press på seg til å bygge en ny. En ny omkjøring rundt byen kommer, og på nytt flytter byen etter, og da har du et problem. Det er klart at vegbygging påvirker arealutviklingen. Vi ser at vi ofte har enkelte målsetninger som spriker. Bygge veg og gate er to forskjellige ting, forklarte Lilleby og la til at han gjerne skulle sett mer bruk av statlig plan.

– Vi ser et paradigmeskifte i byutviklingen. Tidligere trodde man at utbygging av motorveg ga god byutvikling. Raskere veg skulle gi bedre næringsutvikling og byene og tettstedene skulle utvikles i samme takt takket være den nye vegen. Jeg tenker at Statens vegvesen skal si tydelig ifra og bruke sin faglige stemme, forklarte Dokk Holm.

Lokal debatt

Etter at debatten i en fullsatt kinosal var over, bar det videre til Statens vegvesens stand hvor det var en ny byutviklingsdebatt. Denne hadde et mer lokalt fokus med utgangspunkt i arbeidet som gjøres nå i arendalsregionen med en areal- og transportplan og tilhørende bypakke. I denne debatten stilte blant annet regionvegsjef Kjell Inge Davik og statsråd Ketil Solvik-Olsen.

Deltakerne i debatten om byutvikling i arendalsregionen. Fra venstre: Vanja Grut, bystyremedlem og leder Arendal Ap, Morten Haakstad, daglig leder Arendal næringsforening, Kjell Inge Davik, regionvegsjef, Jon-Olav Strand, fylkesvaraordfører Aust-Agder, Ketil Solvik-Olsen, statsråd. (Foto: Kari Liheim Sund)
Deltakerne i debatten om byutvikling i arendalsregionen. Fra venstre: Vanja Grut, bystyremedlem og leder Arendal Ap, Morten Haakstad, daglig leder Arendal næringsforening, Kjell Inge Davik, regionvegsjef, Jon-Olav Strand, fylkesvaraordfører Aust-Agder, Ketil Solvik-Olsen, statsråd. (Foto: Kari Liheim Sund)

– Her i Region sør har vi åtte byområder som nå jobber med bypakker. Dette gjør at vi har mye erfaring vi kan dra nytte av. I tillegg har vi god kompetanse på hva som fremmer sykkel, gå og kollektivtransport, svarte Davik på hvilken rolle Statens vegvesen har for å fremme byutvikling i regionen.

– Det er viktig med en lokal tilnærming til den situasjonen arendalsregionen er i. Det som funker for ett sted, gjelder ikke for alle. Hvilke ambisjoner har vi, hvilken by ønsker vi å være? Dette må ligge i bunnen og denne diskusjonen må byene og tettstedene ta, forklarte Solvik-Olsen.

Debatt om bompenger

Etter en innledning hvor man tok for seg utfordringene for regionen, spesielt med tanke på trafikken, vendte etter hvert debatten over mot mulige bompenger.

Statsråden manet til å se til andre løsninger.

– Jeg er sikker på at teknologien kommer til å løse mange av de utfordringene vi har i dag. Vi må se på om det finnes andre løsninger. Trenger vi å bygge de vegene som koster mye penger, kan det løses på andre måter. Det er viktig å tenke på dette før man ender opp med bompenger.

Daglig leder i Arendal næringsforening, Morten Haakstad, mente det var feil tidspunkt å diskutere bompenger.

– På dette stadiet må vi se på hvile løsninger vil vi ha? Hva slags region ønsker vi å ha og hvilke løsninger må til for å nå det målet. Deretter må vi se hva dette koster og hvordan vi kan få finansiert de tiltakene vi tror på og tilslutt kommer bompenger, mente han.

Det var mange som ville ha med seg debatten på Statens vegvesens stand. (Foto: Kari Liheim Sund)
Det var mange som ville ha med seg debatten på Statens vegvesens stand. (Foto: Kari Liheim Sund)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*