- Ambisjonen for prosjektet er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Illustrasjon: Jon Opseth)

– Dette prosjektet gir Norge og Sør-Vestlandet unike muligheter.

Publisert:
9. oktober 2017
Av
Mark Berger

Med utviklingskontrakten for hydrrogen-elektrisk ferje sørger Statens vegvesen for et nytt stort skritt i det grønne skiftet i maritim sektor.

Rederiene Norled, Fjord 1 og Boreal er kvalifisert av Statens vegvesen til å være med videre i konkurransen om å utvikle og drifte verdens første hydrogen-elektriske ferje.

Tre solide aktører

– Vi ønsker å ha dialog med Norled, Fjord 1 og Boreal i det videre arbeidet med utviklingen. Alle tre er solide aktører når det gjelder utviklingsløpet og driften av ferjesambandet framover, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Utviklingsferjen skal i 10 år inngå i driften av sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 i Rogaland med hydrogen-elektrisk drift. Kravene i kontrakten vil redusere CO2-utslippene fra sambandet med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag.

Ambisjonen for prosjektet er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre.

- Alle de tre rederiene som er med videre er solide aktører når det gjelder utviklingsløpet og driften av ferjesambandet framover, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Knut Opeide)
– Alle de tre rederiene som er med videre er solide aktører når det gjelder utviklingsløpet og driften av ferjesambandet framover, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. (Foto: Knut Opeide)
Verdens første hydrigenferje

I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift. Det er et krav at den hydrogendrevne ferjen også skal kunne drives helelektrisk med lading fra kai, slik at rutetilbudet opprettholdes om det oppstår problem med hydrogendriften.

– Ambisjonen for prosjektet er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre. Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor, sier Gustavsen.

I verdenstoppen

Ved bruk av hydrogen blir utslippet fra ferjen bare vann (H2O) – og man unngår CO2-utslipp og lokal forurensing som diesel-motorer står for. Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med leverandørindustrien vil utvikle maritim hydrogenbasert nullutsleppsteknologi.

Aktørene i dette prosjektet bør ha et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden

– Prosjektet gir Norge og Sør-Vestlandet unike muligheter. Vi er allerede verdens ledende på miljøvennlig maritim industri. Aktørene i dette prosjektet bør ha et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden. Det er stor internasjonal interesse for prosjektet som vil knytte sammen mye av det siste innen innovativ klimavennlig fremtidsrettet teknologi, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Én kommentar

  1. Jo Øiongen sier:

    Nei takk. Har ikke lyst å sitte på en slik bombe. Hydrogen er prøvd før og har vist seg å være særdeles lite egnet til persontransport. Videre, hvorfor skal en ta strøm, for å lage hydrogen, får å så lage strøm igjen? Det er jo masse energitap i hvert eneste ledd. Til og med under lagring av hydrogenet så har en energitap. Dette er sløsing med ressurser som kunne vært brukt på å lage enda bedre batteriteknologi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*