vintersykling

Full fres for syklistene langs riksvegene i vinter

Publisert:
27. oktober 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Nå blir det beste vinterstandard på alle Vegvesenets gang-sykkelveger

Statens vegvesen har to vinterdriftsklasser for gang- og sykkelveger: barvegstandard og vintervegstandard

To måter å drifte på

Der det er innlandsklima med stabile vinterforhold fjernes snøen mekanisk så det blir ei god snøsåle å sykle på. Der saltes det bare der sykkelvegen ligger inntil veg som saltes for å unngå at saltgrøt fra vegen blir liggende i sykkelvegen. Der temperaturen svinger rundt null salter en for å få bar vegbane for syklende og gående.

-Dette er slik det skal fungere optimalt, men vi er ikke helt der ennå. Det blir en overgangsperiode der entreprenørene må få erfaring med for eksempel hvor mye salt de må bruke: I starten kan det for eksempel hende at de bruker for mye salt, men vi har sett at syklistene blir stadig mer fornøyd når standarden blir bedre.

Det sier Katja-Pauliina Rekilä i Statens vegvesen som jobber med FoU på gang- og sykkelveger.

Flere kontraktsområder

Norge er delt i mange kontraktsområder, og det er litt over 100 driftskontrakter som driftes av ulike entreprenører. Vegvesenet inngår avtaler med entreprenørene for fem år om gangen. Hvert år fornyer Vegvesenet en femtedel av kontraktene.

250 entreprenører på kurs for å lære om hvordan en salter mest effektivt

Overgangsperiode

-I 2012 innførte Statens vegvesen nye standarder for vinterdrift og har gradvis fått kontraktsområder med nye standarder. Og fra nå har altså alle gang- og sykkelvegene våre de beste vinterdriftsstandardene, sier Rekilä.

Skal forske på vinterdrift av gang-og sykkelveger

Statens vegvesen har i mange år forsket på vinterdrift av veger, men ikke på vinterdrift av gang- og sykkelveger.

-Vi har fulgt nøye med på hvordan de nye vinterstandardene har blitt fulgt fram til nå i Trondheim. Vi ser hvor det utfordringer og mulig å drifte enda bedre. Disse erfaringene tar vi med oss når vi nå skal forske på hvordan vi kan optimalisere og utvikle drift av gang- og sykkelveger. Dette skal vi gjøre gjennom FoU-programmet Bevegelse. Målet er at vi skal friste flere til å sykle og gå på vinteren når det blir enda bedre driftet, sier Rekilä.

Ofte flere som drifter

I storbyene er det ofte tre ulike vegmyndigheter – både kommune, fylkeskommune og stat har driftsansvar for hver sin del av gang- og sykkelvegen. Dette er også en problemstilling de skal se på i «Bevegelse».

 

 

Kommentarer (6)

 1. Per Arnt Robertsen sier:

  Det er helt håpløst det vårt kjære «vegnett» nå har funnet på med at sykkelveiene blir saltet. Hva skal det være godt for? Har i en årrekke syklet daglig hele året mellom Åsgårdstrand og Horten. Det har fungert veldig bra å sykle på sykkelveiene UTEN salt! Man må jo være skodd for å komme seg til og fra disse stedene som blir saltet. Hvorfor skal dekk og sykkel bli ødelagt av salt !! Her er det noen som har gjemt hue under armeen! En har inntrykk av at det er skrivebords-mennesker som har funnet på dette!

 2. Glen Read sier:

  Regner med at hensyn til trærne, hvor det finnes langs veien er tatt hånd om. Ellers har veiene masse døde trær i fremtiden. ??

 3. Sindre Holen sier:

  Så jeg kan bare selge sparkstøttingen nå altså?

 4. Arne Røen sier:

  Eg syklar på eit G/S fortau som ligg inntil ein fylkesveg. Det er samme vedlikehaldskontrakt for G/S veg og bilveg. Om vinteren er vanleg prosedyre at til ca kl 06:00 er G/S vegen rydda fint for snø. Ei stund etter kjem den som brøyter vegen og hiver snøen frå bilvegen inn i G/S vegen. Ein treng ikke forska på dette for å forstå at her er det berre å bruka hovudet. I fylgje lokale vegvesentilsette er dette ein situsajon som er «umogeleg» å løysa !!!!

 5. Mark Berger sier:

  Hei Røen. Gir du meg meg stedsnavn, og gjerne nummer på fylkesveien, så kan jeg gjøre våre folk oppmerksomme på det du tar opp.

 6. Katja Rekilä sier:

  Hyggelig å se at temaet engasjerer!
  Det er en liten andel av gang- og sykkelveger, som driftes etter såkalt barvegsstrategi. Av alle gang- og sykkelveger, som ligger langs europa-, riks- eller fylkesveger, driftes 89 % etter vintervegstandard (GsB), 7 % etter barvegstandard (GsA) og 4 % etter en annen standard (f.eks. standard etter gammel håndbok 111).

  Jeg vil nevne her at stabile fine vinterforhold er vel noe vi stort sett alle drømmer om. Det er disse forholdene, som ofte er lettest å drifte også, siden vi kommer langt bare med mekanisk fjerning av snøen og bruk av strøsand ved behov. Nå er det dessverre slikt at vi har flere steder i Norge, hvor temperaturen varierer mye – og kan variere fort – rundt 0-grader. Dette skjer pga. klimatiske forhold. Det er oftest i disse områdene hvor vi har høyest andel av gående og syklende også. For å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for trafikantene, er ikke tradisjonelle vinterdriftsmetodene tilstrekkelige lenger. Hyppige værendringer gjør at vi får oftere is- istedenfor snødekte gang- og sykkelveger. Syklende med gode piggdekk klarer seg ofte uavhengig av underlaget, men vi har andre brukergrupper som vi også skal ta hensyn til.

  Når vi snakker om salting, så er ikke salting en egen vinterdriftsmetode, som erstatter mekanisk fjerning av snøen. Saltingen brukes for å supplere mekanisk fjerning av snøen, der det trengs. Under snøvær tilsettes salt etter snøen er blitt fjernet, for å hindre at snøen komprimerer seg og blir til is. Denne måten er snøen lettere å fjerne når brøytebilen neste gangen kommer og fjerner snøen. Alternativt, brukes salt preventivt for å forebygge isdannelse på asfalten, når det er fare for det. Fuktigheten i lufta kan blir til is på asfalten, hvis vegbanetemperaturen er 0 eller mindre. Dette kan skje selv om lufttemperaturen viser plussgrader.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*