Brurekkverk - iIllustrasjonsfoto: Vegard Bonde Lie.

Har analysert dødsulykker ved rekkverk ved bruer

Publisert:
13. oktober 2017
Av
Henriette Erken Busterud

I 33 dødsulykker med 37 omkomne over ti år har rekkverk ved bru vært en medvirkende årsak til utfallet.

Ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen rykker ut ved alle dødsulykker for å samle data og gjennomføre analyser for å fremskaffe ny kunnskap som kan hindre nye dødsulykker.

-Denne kunnskapen gjør både oss og andre trafikksikkerhetsaktører i stand til å målrette aktiviteten, justere tiltak og etablere nye tiltak både på kort og lang sikt.

Det sier Guro Ranes som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

Hovedfunn

De 33 dødsulykkene ved rekkverk ved bruer som er analysert skjedde mellom 2005 og 2014. I samme periode omkom 2003 trafikanter på norske veger.

Hovedtypene feil og mangler som har medvirket til at ulykkene har fått alvorlig utfall er for kort rekkverk, feil avslutning eller nedføring og mangelfull overgang mellom bru og vegrekkverk.

Temaartikkel: Rekkverk ved bruer beskytter ikke alltid

Standardkrav til rekkverk har endret seg

-Felles for ulykkene har vært at rekkverksavslutningene før brua, rekkverkene på brua eller rekkverksovergangene fra bru til veg ikke har vært i samsvar med gjeldende krav på ulykkestidspunktet. Brurekkverkene hadde i all hovedsak den standarden som var gjeldene da brua ble bygget. De tilfredsstiller dermed ikke nødvendigvis dagens standardkrav, sier Ranes.

 Mye er gjort – og mer skal gjøres

En ny håndbok – N101 – for rekkverk og vegens sideområder er på plass (fra januar 2014). Denne stiller nye og strengere krav til valg og oppsetting av både veg- og brurekkverk, samt for vegens sideområde.

Omfanget av farlige nedføringer og avslutninger av rekkverk er allerede kartlagt for mange bruer i forbindelse med bruinspeksjonene. Mange av disse bruene og overgangen til vegrekkverk har ikke rekkverk etter dagens regelverk, håndbok  N101. Regelverket har ikke tilbakevirkende kraft for hverken bruer eller veger, men Vegvesenet har valgt å legge nytt regelverk til grunn ved inspeksjoner. Det vil være alt for ressurskrevende å oppgradere alle typer rekkverk hver gang det kommer ny normal. I tillegg til bruinspeksjoner har Vegvesenet trafikksikkerhetsinspeksjoner etter håndbok V720.

-Dagens krav til registrering av tilstand på brurekkverk og endeavslutninger etter bruinspeksjonshåndboka er at vi legger ny rekkverksnormal til grunn. Dette ble gjort av hensyn til trafikksikkerheten for tidlig å fange opp denne problemstillingen. I dag skal vi registrere dette som en sårbarhet i Brutus fordi dette ofte ikke er et skadet rekkverk, men et rekkverk som ikke tilfredsstiller dagens krav. Rekkverket er bygget etter reglene som gjaldt på det tidspunktet brua var ny. Dette regelverket ble laget lenge før vi begynte med TS-inspeksjoner og UAG, understreker brudirektør i Vegdirektoratet, Børre Stensvold.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*