Et eksempel på trafikkfarlig arbeid langs vegen - uten sikring og varsling. Foto: Arnt B Johansen.

Hvordan forebygge dødsulykker med gående og syklende ved vegarbeid?

Publisert:
5. oktober 2017
Av
Henriette Erken Busterud

I løpet av ti år har 21 fotgjengere og syklister mistet livet ved vegarbeid. Barn under 16 og eldre over 65 er overrepresentert.

Fra 2005 til 2015 ble 12 fotgjengere og 9 syklister drept i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på eller ved veg.

Det viser en analyse fra Statens vegvesen om dødsulykker med gående og syklende i tilknytning til vegarbeid.

Motta nyhetsbrev fra vegnett.no

Høy andel unge og eldre

Disse dødsulykkene utgjør 6 % av alle drepte fotgjengere og syklister i løpet av den samme perioden.6 av de 21 drepte fotgjengerne og syklistene er barn under 16 år. Dette er en høy andel: barn og unge utgjør 3-4 prosent av de drepte i vegtrafikkulykker. 9 av de 21 drepte er eldre over 65 år, så disse er også overrepresentert.

Antall dødsulykker med gående og syklende i forbindelse med arbeid på/ved veg fordelt på type ulykke. (Kilde Statens vegvesen)
Antall dødsulykker med gående og syklende i forbindelse med arbeid på/ved veg fordelt på type ulykke. (Kilde Statens vegvesen)
Mange byggherrer

I minst 6 av dødsulykkene var Statens vegvesen byggherre. I de andre ulykkene var kommuner, private utbyggere, jernbaneverket eller OPS-selskap byggherre.

– Både Statens vegvesen og eksterne aktører må lære av disse ulykkene og forebygge at nye skjer. Vi ser at 1 av 5 dødsulykker med gående og syklende barn/unge under 16 år skjer i forbindelse med arbeid på/ved veg. Dette må prioriteres i trafikksikkerhetsarbeidet vårt. Det sier Guro Ranes som leder trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen.

Hvordan er korrekt arbeidsvarsling og arbeidsvarslingsplan?

-Resultatene fra denne studiene gir et godt utgangspunkt for ytterlig å heve kompetansen og kvalitet i alle ledd. Både hos de som godkjenner og kontrollerer arbeidsvarslingplaner, og de som gjennomfører drift, vedlikehold og anleggsarbeid, understreker Ranes.

-Arbeidsvarslingsplanen skal være i henhold til lovverket og gjennomføres og følges opp. Kontrollene våre viser en god del feil og mangler og et stort potensiale for forbedring. Mellom 20 og 40 prosent av arbeidene til entreprenørene stoppes for kortere eller lengre tid på grunn av feil og mangler når Vegvesenet utfører kontroll, opplyser Ranes.

I 20 av dødsulykkene ble fotgjengeren/syklisten påkjørt av et kjøretøy

17 av dødsulykkene skjedde mens det pågikk «fast arbeid» på/ved veg (veg- eller anleggsarbeid). 4 av dødsulykkene skjedde da det pågikk «bevegelig arbeid» på/ved veg (feiing, snørydding, vegetasjonsrydding). 4 av dødsulykkene skjedde i forbindelse med flytting av anleggsmaskiner til/fra arbeidsstedet.

For å hindre ulykker er blant annet følgende viktig:
  • Unngå å rygge der hvor det ferdes gående og syklende
  • Sørg for sikre avkjørsler til anleggsområder
  • Unngå bruk av uegnede kjøretøy der det er gående og syklende (for eks kjøretøy med stor blindsone)
  • Sørg for at gående og syklende tilbys sikre midlertidige traseer
  • Unngå å bruke gang- og sykkelareal til anleggstrafikk
  • Sørg for at kryssingspunkt for gående og syklende sikres
  • Sørg for at barn og unge tilbys trygg skoleveg gjennom hele anleggsperioden

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*