Plusser og minuser for sykkelinnsatsen 2016 er samlet i sykkelregnskapet. (Foto: Henriette Erken Busterud)

Sykkelregnskapet for 2016 er klart

Publisert:
3. oktober 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Hvor sykles det mest og minst? Og hvor mange nye kilometer med sykkelveg har vi fått?

Svarene finnes i Nasjonalt sykkelregnskap for 2016 som også inneholder tall for:

 • Sykkeltrafikk
 • Bygging og tilrettelegging
 • Drift
 • Planlegging
 • Bevilgninger
 • Trafikksikkerhet
Mål om 20 prosent sykkelandel i 2029

Målet i den nye Nasjonal transportplan er at sykkelandelen i byer skal være 20 prosent i 2029.

Det betyr blant annet at dobbelt så mange må sykle i Kristiansand. Sju ganger så mange må ta sykkelen fatt i Bergen og tre ganger så mange i Oslo. For å nå dette målet er det en rekke tiltak på gang.

Vegvesenet skal bygge 750 km gang- og sykkelveg

I sykkelregnskapet er også de viktigste tallene for hva Statens vegvesen har oppnådd ved utgangen av 2016.

I inneværende NTP for 2014-2023 er det lagt opp til at det skal bygges omtrent 750 kilometer gang- og sykkelanlegg langs riksveg i tiårsperioden. I de tre første årene var det det tilrettelagt 25,5 kilometer i tettbygdestrøk og 146,5 kilometer totalt.

Viktigst hva kommuner og fylkeskommuner får til

– For å få flere til å sykle er det viktigste hva som blir gjort langs kommunale- og fylkeskommunale veger, mener Torstein Bremset i By og bærekraftig mobilitetsseksjonen Vegdirektoratet.

– Det er i byer og tettsteder det er lettest å få flere til å sykle. 60 prosent av alle sykkelturer er under tre kilometer, så det har mye å si hva som blir gjort langs vegene der. Mye av det kommunene kan gjøre i byene er faktisk ofte også rimelig. En rekke tiltak koster lite og gjør det enklere å sykle, sier Torstein Bremset i Statens vegvesen. Han ramser opp tiltak som koster lite og gjør det enklere  å sykle:

 • Fartsreduserende tiltak i stort omfang
 • Fjerning av uregulerte gateparkeringsplasser for å gi plass til sykkelfelt
 • Bedre kryss,
 • Sykkelvennlige kantsteinforbedringer
 • Mer bruk av toveis sykling i ellers enveisregulerte gater koster
Mange kilder

Blant kildene for regnskapet er siste nasjonale reisevaneundersøkelse (2014), Statens vegvesens årsrapporter, Nasjonal vegdatabank, statsbudsjettet og Statistisk sentralbyrå.

Én kommentar

 1. Skeptisk sier:

  «Fjerning av uregulerte gateparkeringsplasser for å gi plass til sykkelfelt»
  Sykkelfelt er en pest og plage, biler driter i det feltet og parkerer i det, krysser i feltet farlig nærme syklister og feks her i Fredrikstad er noen sykkelfelt ikke en meter bredt en gang og oppleves som veldig utrygt.
  Dere klarer bedre, ikke tvihold på tullete sykkelfelt uten fysisk adskillelse fra vei og fortau eller GsV, de er ikke trygge!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*