Nye bomtakster i Oslo fra 1. oktober. (Foto: Knut Opeide)

Vellykket utrulling av nye bomtakster

Publisert:
2. oktober 2017
Av
Beate Viktoria Ørbeck

Innføringen av nye bompengesatser i Oslo har gått prikkfritt.

Innkrevingssystemet for bompenger ble søndag 1. oktober 2017 endret slik at man ikke lenger kun betaler for tung eller lett bil, men i tillegg for hvilke miljøegenskaper bilen har og for hvilket tidspunkt bilen passerer gjennom en bomstasjon.

Endringene og økingen av bompengesatsene i Oslo er en del av Oslo-pakke 3-avtalen som ble inngått i 2016. Avtalen var et resultat av forhandlinger der det var bred politisk enighet. Stortinget har endret Vegloven og lagt til rette for at det er mulig å innføre miljødifferensiering av bomtakster etter utslippsklasse og drivstofftype.

Prikkfri oppstart

– Omleggingen har vært en komplisert og omfattende operasjon. Takket være solid innsats fra Vegvesenet, Fjellinjen og leverandørene har dette fungert prikkfritt så langt. Takstskiltene inn til byen endret seg presis kl. 06.30 mandag morgen med de nye rushtid-prisene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Bompengesystemet i Oslo opererer nå med 12 ulike takster inkl. rush-tids takster.

Nye takster møter bilistene i Oslo. (Foto: Fjellinjen)
Nye takster møter bilistene i Oslo. (Foto: Fjellinjen)
Største endring siden 2004

Omleggingen til miljødifferensierte takster er den største endringen i betalingssystemet for bompenger siden den automatiske innkrevingen av bompenger startet i 2004.

– Vi har nå lagt til rette for at det nye innkrevingssystemet er i stand til å håndtere innføring av miljødifferensiering også i andre deler av landet. Men det er helt avhengig av lokale, politiske vedtak og behandling i Stortinget, sier Gustavsen.

Formålet med å innføre tidsdifferensierte og miljødifferensierte takster er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse ved å dempe veksten i biltransporten og øke antallet som reiser kollektivt eller som bruker sykkel og går.

For mer om takstene i Oslo: https://www.fjellinjen.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*