Nå blir det miljøkrav til anleggsmaskiner - som står for 5-10 prosent av CO2-utslipp. Foto: Kjell Wold.

Vil ha utslippsfrie anleggsmaskiner

Publisert:
26. oktober 2017
Av
Henriette Erken Busterud

Anleggsutslipp tilsvarer mellom 5 og 10 prosent av CO2-utslipp fra trafikken. Bare i Oslo tilsvarer utslipp fra bygge- og anleggsvirksomheten en tredjedel av transportrelaterte utslipp.

Krav fra 2019

De neste 5-6 årene skal det bygges veger, baner og bygninger for opp mot 300 milliarder kroner.

– Dette genererer mye utslipp, og fra 2019 ønsker vi å teste og stille krav om utslippsfrie maskiner. I dag bruker nesten alle anleggsmaskiner diesel. Vi ønsker at produsentene i større grad skal gå over til batteri- eller brenselcelledrift.

Det sier Jørn Ingar Arntsen som jobber med klima i Statens vegvesen.

Vil inspirere til utvikling

I dag finnes det ikke utslippsfrie store maskiner, og det vil ta tid å utvikle dette. For å gjøre markedet oppmerksom på ønsket om utslippsfrie anleggsmaskiner, har flere store byggherrer lagt en felles kunngjøring på Doffin.

-Vi vil komme med forventninger til leverandørene og inspirere dem til å finne teknologier, prosesser og løsninger som er utslippsfrie. Partnerne bak dette initiativet skal også utnytte hverandres innovasjoner, sier Arntsen.

Det vil også bli støtteordninger som skal inspirere bransjen til å utvikle utslippsfri teknologi.

Se Volvo vise fram ut en utslippsfri sjølkjørende dumper

Framstøtet kommer i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling, et samarbeid mellom NHO, KS og DIFI finans. Dette skal bidra til å utvikle næringslivet i Norge i riktig retning.

-Det er viktig å lykkes med å redusere utslipp fra anleggsarbeider for at Norge skal klare sine forpliktelser i Paris-avtalen. Da trenger vi et variert utvalg av maskiner som kan hjelpe oss med det, understreker Arntsen.

Krav i konkurransegrunnlag

Statens vegvesen har også et eget prosjekt for å få ned utslipp fra anlegg: Gjennom et prosjekt om krav til klimakutt i konkurransegrunnlag (KraKK) har de håp om snart å stille krav til utslippsfrie maskiner og materialer med lavt klimafotavtrykk i kontrakter

Departementet kommer med handlingsplan

Samferdselsdepartementet jobber med en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser – både elektrisk, biodiesel og brencelcelle er fossilfritt.

Oslo kommune har vist vei

Oslo kommune har allerede fossilfrie anlegg på gang. Statsbygg har også testet ut fossilfrie og lavutslippsløsninger.

 

 

 

 

Kommentarer (2)

 1. Leif Olsen sier:

  Gjør noe med utslipp fra store båter. DER ER DET VIRKELIG NOE Å HENTE. 1 Stor konteinerbåt har utslipp tilsvarende 6 millioner biler. 1 stor cruisebåt slipper i tilleg ut 1 million liter gråvann og kloakk i døgnet.

 2. Per Jørgen Myhre sier:

  Levox på Stord har utvikla Acculindersystemet som gjer gravemaskinbommen, stikka og skuffa nermast vektlaust, det
  gjer at maskinen grev lettare, snarare og brukar mellom 20 og 40% mindre drivstoff med same kapasitet som uten
  systemet. Det kan ettermonteres på dei fleste gravemaskiner, og går ut på å bruke accumulator som presser som ei
  fjær på bommen. Meir informasjon finnes på http://www.levox.no.

  Virkar dette interessant ta kontakt med oss på, post@levox.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*